Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

Chương 3 - Con Người Và Sa-tan

Chương 3 - CON NGƯỜI VÀ SATAN

A. CON NGƯỜI LÀ HÌNH ẢNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐƯỢC TẠO DỰNG ĐỂ QUẢN TRỊ
Đức Chúa Trời có một lý do rất thật trong sự tạo dựng loài người (người nam và người nữ). Ngài có một kế hoạch và mục đích kỳ diệu cho họ. Bởi vì Chúa là tình yêu, Ngài khao khát có những hữu thể đồng tâm trí, đồng tấm lòng để có thể chia sẻ sự sống của Ngài cho họ. Ngài hiện hữu vì mọi sự ấy, loài người sẽ đồng trị trời đất với Ngài như các con trai của Ngài. Vậy nên Ngài đã dựng con người theo hình ảnh của Ngài. ”Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng Ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ” (Sáng Thế Ký 1:26-27).

caygaycuanguoichanbaychuong3 1210x905

 
B. LU-XI-PHE (LUCIFER)
Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên những điều kỳ diệu trước khi Ngài dựng nên trời và đất. Giữa vòng những điều ấy là các thiên sứ, những hữu thể thần linh (linh thể - spirit beings) mục đích của các thiên sứ ấy là để hoàn thành ý chỉ của Đức Chúa Trời. Các thiên sứ thờ phượng Đức Chúa Trời. Và phục vụ Ngài cách liên tục (Khải Huyền 5:11-14). Tuy nhiên, khi Luxiphe, một trong những thiên sứ trưởng, đã hiểu biết chương trình của Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì nó đã dấy loạn nghịch với Đức Chúa Trời. Nó muốn vị trí và uy quyền mà Đức Chúa Trời đã dự định cho loài người. Nó muốn cầm quyền trên mọi loài thọ tạo từ trên Ngai Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Khi Luxiphe phản loạn, Đức Chúa Trời đã trục xuất nó khỏi thiên đàng. Đồng thời, một phần ba các thiên sứ đã tham gia vào cuộc tạo phản của nó đã bị trục xuất với nó. “Hỡi sao mai (Luxiphe), con trai của sáng sớm kia, tại sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, ta sẽ nhắc ngôi ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. Ta sẽ lên cao hơn những đám mây, làm ra mình bằng Đấng rất cao” (Êsai 14:12-14).

Luxiphe đã bị ném xuống đất, tại đây nó được biết với danh hiệu “Satan” hay là “Ma quỷ”. Bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời Đấng sáng tạo, nó đã mất đi vẻ đẹp và sáng láng mà một thời nó đã từng có (Êxêchiên 28:11-17) trở nên gian ác và đầy sự tối tăm. Các thiên sứ đã sa ngã với nó cũng mất sự vinh hiển và trở thành những ác linh (Evil spirits), trong thế giới tân tạo của Đức Chúa Trời. Nhưng, tham vọng gian ác của Satan vẫn không thay đổi. Và vì vậy nó thiết lập một kế hoạch khác để cố gắng và chiếm ngai Đức Chúa Trời...nó đã theo chân con người mà Chúa đã tạo dựng.

C. SỰ CÁM DỖ

Đức Chúa Trời đã ban cho người nam và người nữ đầu tiên (Ađam - Êva) uy quyền trên cả trái đất, và bảo họ hãy giữ uy quyền ấy đặt dưới quyền của Ngài. Để giữ họ an toàn khỏi Satan và các ác linh của nó, Đức Chúa Trời đã trồng hai cây đặc biệt trong vườn nơi Ađam và Êva sống. Đức Chúa Trời gọi là “cây biết điều thiện và điều ác” và “cây sự sống” (Sáng Thế Ký 2:9-17). Cây sự sống tiêu biểu cho sự sống và Uy quyền của chính Đức Chúa Trời. Do đó ăn trái cây ấy, Ađam và Êva ngày càng đầy dẫy năng lực, tình yêu và vinh hiền của Đức Chúa Trời. Cây biết điều thiện và điều ác tiêu biểu cho sự sống và quyền lực Satan, miễn là Ađam và Êva đừng ăn trái cây ấy thì họ sẽ được an toàn đối với các tà linh đầy dẫy trên đất. Quyền tể trị trên cả cuộc sáng tạo sẽ luôn luôn thuộc về họ. Nếu họ đã vâng lời Đấng Tạo Hóa yêu thương (Hêbơrơ 2:8).

”Đức Giê-hô-va đem người vào ở vườn Êđen để trồng và giữ vườn. Rồi Giê-hô-va phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết” (Sáng Thế Ký 2:15-17). Tuy nhiên Satan đã dối gạt Êva. Nó bảo bà rằng thực ra cái cây biết điều thiện và điều ác không xấu đâu, đúng ra nó sẽ khiến ông bà giống các thần linh vậy. Bà đã tin lời dối gạt và ăn trái ấy. Ađam dầu biết đó là lời nói dối cũng cứ ăn (1Ti-mô-thê 2:14). “Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn và trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa” (Sáng Thế Ký 3:6).

D. HẬU QUẢ

Qua một hành động tội lỗi ấy, con người đã đánh mất sự vinh hiển cùng hình ảnh của Đức Chúa Trời và quyền tể trị trên cuộc sáng tạo. Thế rồi Satan chiếm lấy cái ngai vừa bị bỏ trống bởi Ađam và Êva thi hành thi hành quyền tể trị trên đất, và sự chết đầy tràn trên thế gian (Hêbơrơ 2:14-15). ”...như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy..” (Rôma 5:12). Mọi thế hệ tiếp nối Ađam và Êva đã thừa kế bản chất sa ngã của ông bà. Tất cả đều bị ở dưới quyền lực và sự cai trị của Satan. “Còn anh em đã chết vì lầm lạc và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo xác thịt tư dục mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác” (Êphêsô 2:1-3).

Ở mọi nơi, lòng người ta giờ đây đầy ắp với:

1. Sự thờ hình tượng

”Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy dẫy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu thú, côn trùng” (Rôma 1:21-23).

2. Sự Vô Luân

“Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phục vụ loài thọ tạo thế cho Đấng Tạo Hoá, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đờn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với cách tự nhiên. Những người đờn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đờn bà mà un đúc tình dục người nầy với kẻ kia, đờn ông cùng đờn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng đáng với điều lầm lỗi của mình” (Rôma 1:24-27).

3. Mọi Điều Ác

“Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời đã phó họ cho lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; hay gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra cùng những người phạm tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa” (Rôma 1:28-32).

E. KẾ HOẠCH VĨ ĐẠI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỂ PHỤC HỒI

Đức Chúa Trời đã không từ bỏ con người vì tội lỗi của họ. Không! Thay vì vậy, Ngài đã ra tay hành động một kế hoạch vĩ đại khác, kế hoạch để cứu loài người khỏi quyền lực Satan và phục hồi con người trở lại chương trình nguyên thủy của Ngài, để làm con cái Ngài và chia sẻ ngai của Ngài. Ngài đã bắt đầu chuẩn bị thế giới để Chúa Cứu Thế Giêxu có thể đến giữa loài người. “Như trong Ađam mọi người đều chết thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại” (ICôrinthtô 15:22).

Kinh Thánh Tân Ước ký thuật về câu chuyện về Đấng Cứu Thế, Đấng phải đến để cứu chúng ta khỏi tội lỗi.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14604 guests and no members online

Your Language