Slide 1

Hãy tin cậy Đức Chúa Trời rằng,
Ngài sẽ giúp bạn phản ánh tình yêu
của Ngài mỗi ngày trong đời sống bạn
và Ngài đang biến đổi bạn
vì cớ sự vinh hiển Ngài.

Slide 1

Đức Tin

Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức-tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức-tin đó cứu người ấy được chăng?

Gia-cơ 2:14

Hy Vọng

Nhưng ai trông-đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt-nhọc, đi mà không mòn-mỏi.

Ê-Sai 40:31

Tình Yêu

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức-tin, sự trông-cậy, tình yêu-thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu-thương.

I Cô-rinh-tô 13:13
Slide 1
quangharvestlogo

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015.
Là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin
Slide 3
Truyền Thông

▶Dân số thế giới cán mốc 8 tỷ người.
▶Fb với 2,7 tỷ người dùng

Slide 3
Xuân Hồng Ân

Cầu cho đất nước muôn dân sống trong an bình. Lòng người hiệp nhất tôn vinh tình yêu Chúa Trời. Phúc lộc dư đầy tràn lan khắp trời Việt Nam.

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Gia-bê được trọng hơn các anh em. Mẹ người đặt tên là Gia-bê vì nói rằng: “Ta sinh nó với nhiều đau đớn.” Gia-bê cầu nguyện với Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên: “Xin Chúa ban phước lành cho con, mở rộng biên cương, phù hộ con trong mọi công việc con làm, và giữ gìn con khỏi mọi điều ác, đừng để điều ác gây buồn thảm cho con!” Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của Gia-bê. 1 Sử Ký 4:9-10

Pin It

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 3137 guests and no members online

Your Language