Dâng Hiến

Dâng Hiến Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin

danghien1280x725

Dâng Hiến Ủng Hộ Cho Mục Vụ - Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu | Faith | Hope | Love - www.quangharvest.com

Cảm tạ Chúa cho mục vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Cảm tạ Chúa ban phước rất nhiều trên mục vụ ngày càng mở rộng. Các bài chia sẻ được lan rộng và gây dựng đức tin cho con dân Chúa. Những đĩa CĐ nhạc thánh ca được đưa đến mọi người để cùng nhau ca ngợi thờ phượng Chúa. Những sách nói, những bài giảng, những bài hát nhạc thánh Karaoke với chương trình Audio đọc Kinh Thánh ..v.v.. đã được con dân Chúa ở nhiều quốc gia yêu thích và sử dụng. Nhiều con dân Chúa khắp nơi đã phản hồi rất nhiều lời làm chứng khích lệ. Sự vinh hiển thuộc về Chúa chúng ta.

Càng nhiều người được biết về Chúa hơn đó là mong muốn của mục vụ Chia Sẻ Niềm Tin. Xin con dân Chúa khắp mọi nơi nhớ đến và cầu nguyện thay cho mục vụ Chia Sẻ Niềm Tin luôn được Chúa dẫn dắt và càng kết quả hơn. Xin cầu nguyện cho QuangHarvest có đủ thời gian và tài chính để mục vụ ngày càng mở rộng. Ngoài thời gian cho gia đình, công việc và chăm sóc Hội Thánh, thì đến nay QuangHarvest đã xin Chúa dành thời gian thêm để lập chương trình cho trang web. Tài chính cho các phần mềm và tiền đăng ký tên hàng tháng cho trang cũng tự cá nhân QuangHarvest đầu tư để trang web tiếp tục mở rộng. Cho sự duy trì lâu dài trang web cần thêm sự hỗ trợ về tài chính và để dâng hiến cho nhiều lãnh vực nữa hầu cho Tin Lành của Chúa càng được loan truyền. Nhiều người đã có ý kiến phản hồi muốn trợ giúp về phần tài chính cho mục vụ, nên tôi đã làm phần dâng hiến này. Nếu quý vị nào là người được Chúa cảm động dâng hiến cho mục vụ có thể gửi theo số tài khoản dưới đây.

 

qrdanghiendeutschlandDâng Hiến Ủng Hộ Cho Mục Vụ - Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu | Faith | Hope | Love - www.quangharvest.com

Ủng hộ Donate trên Paypal 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://paypal.me/wwwquangharvestcom

Ủng hộ chuyển tiền từ tài khoản
Người nhận: Le Huu Quang

Tài khoản Đức:
IBAN: DE24120300001017397199
BIC: BYLADEM1001

Tài khoản Thuỵ Sĩ:
IBAN: CH1409000000405179273
BIC: POFICHBEXXX

Liên lạc qua e-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 6200 guests and no members online

Your Language