Trường Kinh Thánh Isom

A1 - Nền Tảng Của Đức Tin - Mục Sư Bayless Conley

a1nentangductinbaylessyvonley435x245A1 - Nền Tảng Của Đức Tin - Foundation Of Faith - Mục Sư Bayless Conley

Mục Sư Bayless Conley đang quản nhiệm một hội thánh hơn 5000 thành viên. Môn học nầy rất lý tưởng dành cho người mới tin Chúa. Các tín lý căn bản được trình bày rõ ràng, dễ hiểu. (Cottonwood Christain Center).

A2 - Đời Sống Siêu Nhiên - Mục Sư Tiến Sĩ A. L. Gill

a2doisongsieunhienalgill435x245

A2 - Đời Sống Siêu Nhiên - Supernatural Living - Mục Sư Tiến Sĩ A. L. Gill

Mục Sư Tiến Sĩ A. L. Gill và vợ, bà Joyce Gill được biết như là nhà truyền giáo quốc tế và là tác giả của trên 20 quyển sách và tài liệu giảng dạy có số bán hàng đầu trên thế giới. www.gillministries.com.

A3 - Tân Ước Lược Khảo - Tiến Sĩ John Amstutz

a3tanuocluockhaojohnamstutz435x245

A3 - Tân Ước Lược Khảo - New Testament Survey - Tiến Sĩ John Amstutz

Trong loạt bài nầy, tiến sĩ John Amstutz dạy mười bài từ sách Mathiơ đến Khải Huyền. Sau 27 năm giảng dạy môn Tân Ước Lược Khảo, sự trình bày của ông về Lời Chúa rất sáng tỏ, rõ ràng. Hội Thánh Church On The Way.

A4 - Ngợi Khen Và Thờ Phượng - Tiến Sĩ Lamar Boschman

a4ngoikhenvathophuonglamarboschman435x245

A4 - Ngợi Khen Và Thờ Phượng - Praise And Worship - Tiến Sĩ Lamar Boschman

Tiến sĩ Lamar Boschman, ông là tác giả của các sách về Sự Thờ Phượng có số bán nhiều nhất: The Rebirth of Music, A Passion for His Presence and Future Worship. International Worshipm.

A5 - Kính Sợ Chúa - Mục Sư John Bevere

a5kinhsochuajohnbevere435x245

A5 - Kính Sợ Chúa - The Fear Of The Lord - Mục sư John Bevere

Mục sư John Bevere là người sáng lập mục vụ Messenger International. Tác giả của nhiều sách bán chạy nhất. Nhiệt tình của ông là ủng hộ giúp đỡ cho các hội thánh địa phương và lãnh đạo.

B1 - Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện - Tiến Sĩ Dick Eastman

b1quyennangcuacaunguyendickeastman435X245

B1 - Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện - Power Of Prayer - Tiến Sĩ Dick Eastman

Tiến sĩ Dick Eastman là chủ tịch hội Every Home For Christ, chủ trương mỗi nhân sự sẽ là một chức vụ kết ước để mang sứ điệp Phúc Âm đến cho mỗi một gia đình trên toàn cầu.

B2 - Chức Vụ Giúp Đỡ - Mục Sư Buddy Bell

b2chucvugiupdobuddybell435x245

B2 - Chức Vụ Giúp Đỡ - Ministry Of Helps - Mục Sư Buddy Bell

Nhiều nhận xét về Buddy Bell như là một người bạn tốt nhất cho chức vụ mục sư. Trong Chức Vụ Giúp Đỡ nầy, Buddy Bell sẽ hướng dẫn cho học viên các công tác giống khuôn mẫu của các môn đồ Đấng Christ ngày xưa.

B3 - Cựu Ước Lược Khảo - Tiến Sĩ Gornon Smith

b3cuuuocluockhaochristophergornonsmith435x245

B3 - Cựu Ước Lược Khảo - Old Testament Survey - Tiến Sĩ Gornon Smith

Từ Anh Quốc, mục sư Gornold Smith đã cộng tác nhiều năm vớI hộI thánh Assemblies of God và đạI học ICI. Ông là một trong những giáo sư quốc tế về Cựu Ước Lược Khảo.

B4 - Bản Chất Của Phúc Âm - Tiến Sĩ Terry Law

b4banchatcuaphucamterrylaw435x245

B4 - Bản Chất Của Phúc Âm - Essence Of The Gospel - Tiến Sĩ Terry Law

Mục vụ của Terry Law là World Compassion, một tổ chức dấn thân vào các quốc gia qua văn chương, giáo dục và giúp đỡ nhân đạo. Tác phẩm về âm nhạc và thiên sứ của ông Terry rất được hoan nghênh.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2474 guests and no members online

Your Language