Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

00.Làm Thế Nào Đánh Bại Sa-tan

00.LÀM THẾ NÀO ĐÁNH BẠI SA-TAN (Author: Theodore H Epp) 

    Các sách Phúc âm và sách Công vụ các sứ đồ đều bày tỏ rằng Ma quỷ đã lộng hành trong thời gian Cứu Chúa chúng ta thi hành chức vụ tại trần gian và những năm đầu của Công nguyên. Các hành động của Satan không lúc nào ngưng cả, thật thế, trong mỗi thời đại, con cái của Đức Chúa Trời đều bị các lực lượng gian ác chống đối và tấn công. Nhưng có một sự kiện đáng phấn khởi là không một con cái nào của Đức Chúa Trời lại đương đầu với Ma quỷ một mình.

LamTheNaoDanhBaiSatan00

    Trong thư tín gởi cho Ti Mô Thê, Phao Lô đã nói trước rằng vào thời kỳ cuối cùng, các thần dữ sẽ gia tăng hoạt động, và những ảnh hưởng độc hại của lời dạy dỗ giả dối của nó sẽ lan tràn khắp mọi lãnh vực. Một chỗ khác trong Kinh Thánh cũng đề cập đến sự kiện tương tự này, tất cả những điều đó là bằng chứng cho thấy ngày trở lại của Chúa Jêsus rất gần, và sự ứng nghiệm của những lời tiên tri này càng ngày càng rõ ràng.

    “LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐÁNH BẠI SA TAN“ Là một cuốn sách cho thời đại này. Cuốn sách này giới thiệu Satan và những lực lượng dưới quyền điều khiển của nó, căn cứ trên lời Kinh Thánh. Cùng một lúc, sách nầy cũng chỉ cho mỗi Cơ Đốc Nhân thấy rằng mình đang ở về phe chiến thắng, ấy là “nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần“.

    Làm thế nào để mỗi Cơ Đốc Nhân có thể nắm vững sự đắc thắng nầy và biến nó trở thành thực tế trong đời sống hằng ngày của mình là chủ đề của sách. Đây không phải là một triết lý ngồi trong ghế sa lông, mà là một sự dạy dỗ thực tiễn dựa trên lời của Đức Chúa Trời, và trên sự thử nghiệm trong các mối mâu thuẫn hằng ngày do những điều gian ác xảy ra chung quanh chúng ta. Thật đáng khích lệ cho chúng ta khi học biết rằng phương pháp của Đức Chúa Trời dùng để chống trả Ma quỷ là Ở TRONG CHÚA JÊSUS, mỗi Tín Đồ điều có thể đắc thắng luôn luôn trong từng cuộc chiến với những lực lượng gian ác nầy.  J. Paton

Thật đáng khích lệ cho chúng ta khi học biết rằng phương pháp của Đức Chúa Trời dùng để chống trả Ma quỷ là Ở TRONG CHÚA JÊSUS, mỗi Tín Đồ điều có thể đắc thắng luôn luôn trong từng cuộc chiến với những lực lượng gian ác nầy.                

NỘI DUNG    

1)_ CHIẾN TRẬN THUỘC LINH CỦA CƠ ĐỐC NHÂN
2)_ NHẬN DIỆN SA TAN
3)_ VƯƠNG QUỐC SA TAN
4)_ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CỦA SA TAN
5)_ SA TAN LÀ MỘT KẺ THÙ BỊ ĐÁNH BẠI
6)_ KHÍ GIỚI CỦA CƠ ĐỐC NHÂN
7)_ TẠI SAO SA TAN VẪN CÒN HÀNH ĐỘNG ?

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 10858 guests and no members online

Your Language