Văn Phẩm Cơ Đốc

10 Cánh Cửa Mở Đường Cho Ma Quỷ

10 Cánh Cửa Mở Đường Cho Ma Quỷ

1) Tính Xác Thịt – Rô-ma 8:6

“Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.” Tính xác thịt thì chăm nhìn ngắm các sự việc thế gian và xác thịt. Khi để cho tính xác thịt ở trong tâm trí, nó sẽ xâm lấn vào tâm hồn và sẽ chiếm giữ bạn hoàn toàn. Tính xác thịt bao gồm việc xem ti-vi, đọc báo và tạp chí, nghe tin tức thế giới.

KinhThanhTheoChuDe10CanhCua1280

2) Sự Bội Nghịch – 1 Sa-mu-ên 15:23

“Sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật.” Sự bội nghịch cũng giống như tà thuật, nó mang tà thuật vào nhà bạn. Vì kẻ bội nghịch muốn được quyền kiểm soát. Linh kiểm soát là tà thuật, nó mở các cánh cửa cho ma quỷ hoạt động. Ma quỷ muốn được quyền kiểm soát toàn bộ hộ gia đình.

3) Tình Dục Dị Thường – Ga-la-ti 5:19-21

“19 Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, 20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, 21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.” Hê-bơ-rơ 13:4 có chép “Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.” Sinh hoạt tình dục sai trái sẽ mở cửa cho ma quỷ vào, bạn hãy chắc chắn rằng bạn không dính líu vào những hoạt động đó. Những kẻ dâm dục và những kẻ ngoại tình sẽ bị đoán phạt. Đức Chúa Trời không cho phép tình dục dị thường. Những người này sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Khi bạn phạm vào những điều này, Đức Chúa Trời sẽ nói: “Ta không hề biết ngươi.” Bạn được tái sanh vào cuộc sống thánh khiết. Ngài phán: “Hãy sống Thánh khiết và Ta Thánh khiết.” Bạn hỏi: Làm thế nào để làm được điều đó. Chỉ cần cầu nguyện và qua cầu nguyện, khi bạn dành thời gian với Chúa, Ngài sẽ bộc lộ cho bạn mọi điều bạn cần. Những điều răn của Đức Chúa Trời không quá khó để tuân theo. Chỉ cần cầu xin Ngài giúp bạn. Hãy kêu cầu với Đức Chúa Trời Toàn năng tất cả các sự yếu đuối của bạn, Ngài sẽ giúp bạn sống cuộc sống như ý Ngài mong đợi ở bạn.

4) Hoạt Động Tà Thuật – Phục-truyền 18:10,11

“10 Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên coi thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, 11 kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong.” Phục truyền 18:12 “Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Đức Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi.” Tình yêu của Đức Chúa Trời có sự đoán xét. Ê-sai 47:9 – “Cùng trong một giây phút trong một ngày, hai nạn ấy, là sự mất con cái và sự góa bụa sẽ xảy đến cho ngươi. Hai nạn ấy sẽ đến đầy đủ trên ngươi, khi ngươi làm tà thuật rất nhiều, và có lắm quyền phù chú!” Đức Chúa Trời phán: Ta sẽ đoán xét ngươi, con cái ngươi và nhà ngươi, vì ngươi cho phép những điều đó.

5) Lạm Dụng Cái Lưỡi – Châm-ngôn 12:13

Những gì bạn nói có thể là cánh cửa cho ma quỷ đến: “Trong sự vi phạm của môi miệng có một cái bẫy tàn hại; Nhưng người công bình được thoát khỏi sự hoạn nạn.” Khi chúng ta nói ra những điều xấu, ma quỷ đang lắng nghe những điều đó và có thể vào chúng ta. Sự chết và phước hạnh đều phụ thuộc vào môi miệng bạn. Những lời bạn nói ra xuất phát từ trong lòng bạn. Những gì bạn nói sẽ có ảnh hưởng đến bạn ở cả hai thế giới. Kẻ ác bị bắt bởi môi miệng nó, bởi tội lỗi của môi miệng nó. Châm ngôn 13:3 có chép: “Nhưng kẻ nào hở môi quá, bèn bị bại hoại.” Môi miệng bạn có thể bẫy bạn và môi miệng bạn cũng có thể mang đến sự bại hoại cho bạn. Hãy sử dụng lời nói khôn khéo, tránh rủa sả hay nói lời ngu dại.

6) Sợ Hãi / Lo Lắng - I  Giăng 4:18

Sợ hãi và lo lắng thì trái với đức tin và mở cửa cho ma quỷ. I Giăng 4:18 có chép “Quyết chẳng có điều chi sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi”. Vì sợ hãi có sự đau khổ và một người bị sợ hãi không có sự yêu thương trọn vẹn.

7) Không Tha Thứ - Ma-thi-ơ 18:35

“Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.” Sự không tha thứ sẽ khiến bạn có những hành động ma quỷ, bạn có thể bị hành hạ và con đường duy nhất đúng là ăn năn và tha thứ. Ti-mô-thê II 2:25-26: “25 Dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, 26 và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó.” Với sự mềm mại chúng ta sẽ giúp người khác ăn năn thật sự. Lời Chúa có phán rằng khi chúng ta không làm trái với các điều răn của Ngài, khi chúng ta lắng nghe Lời Ngài, nhận biết lẽ thật trong Lời Ngài, chúng ta đã tự mình thoát khỏi cạm bẫy của kẻ thù – ma quỷ.

8.) Các Dấu Hiệu Ma-Quỷ Trong Cuộc Sống Của Bạn – Giô-suê 6:18

Bất cứ thứ gì là biểu tượng của thế giới ma quỷ đều bị nghiêm cấm. Những thứ như nhạc, sách báo, phim ảnh, băng video ma quỷ đều là những cánh cửa để ma quỷ đến với bạn. “Nhưng hãy cẩn thận về vật các ngươi phú dâng diệt đi; vì nếu khi đã phú diệt rồi, các ngươi đoạt lấy của đáng diệt đó, thì các ngươi sẽ gây cho trại quân Y-sơ-ra-ên đáng bị diệt, và gieo sự loạn lạc vào trong đó.” Khi bạn bè tặng quà cho chúng ta, chúng ta không dám chắc món quà đó có sạch sẽ không, nếu chúng ta không biết được, chúng ta nên hủy món quà đó đi để tránh bị rủa sả cho mình. Những vật đó có thể làm hại bạn và rủa sả bạn. Những người bạn của bạn muốn trân trọng bạn nhưng họ lại mang đến cho bạn sự hiện diện của ma quỷ. Ma quỷ có thể hiện diện trong một bức tranh, một quyển sách, một bộ phim hay một món đồ nội thất nếu chúng được vẽ trên đó.

9) Hình Xăm – Lê-vi-ký 19:29

Theo Lời Chúa thì hình xăm bị nghiêm cấm. Luật pháp kết tội hình xăm. “Chớ vì kẻ chết mà cắt thịt mình, chớ xăm vẽ trên mình: Ta là Đức Giê-hô-va.” Bạn không được xăm vẽ bất cứ dấu gì trên mọi bộ phận của cơ thể bạn. Hình xăm là dấu hiệu khiêu dâm của người con gái. Tiếng kèn khuyến khích sự mãi dâm của cô ta. Xăm mình là một tục lệ của tà giáo và nó mang đến cho bạn các hành động ma quỷ. Xăm mình đã được sử dụng khi thờ phượng hình tượng, và ma quỷ đã không thay đổi. Những hình xăm trên cơ thể con người thu hút sự chú ý của chúng. Lê-vi-ký 21:4-5 có chép: “4 Người là đầu trưởng trong dân sự mình, chớ làm mình ra tục mà bị ô uế. 5 Các thầy tế lễ chớ nên làm sói trên đầu; chớ cạo mép râu mình, đừng cắt thịt mình.” Khi bạn xăm mình, bạn đã làm ô uế chính bạn. Đừng xăm bất cứ hình ảnh gì trên cơ thể bạn. Phục-truyền 14:1 có chép: “Chớ vì người chết mà cắt thịt mình, hoặc cạo giữa hai con mắt.” Giê-rê-mi 16:6 có chép rằng bạn không được xăm mình, điều này bị nghiêm cấm đối với mọi tín đồ.

10) Cầu Hỏi Các Linh – Ê-sai 8:18-20

“18 Nầy, tôi đây, với con cái mà Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi, là dấu và điềm trong Y-sơ-ra-ên, bởi Đức Giê-hô-va vạn quân ngự trên núi Si-ôn. 19 Nếu có ai bảo các ngươi: Hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng: Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? 20 Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó.” Chương trình của Đức Chúa Trời là bạn phải là dấu và điềm, nhưng bạn lại tìm kiếm các loại phù thủy và các quyền lực ma quỷ, và Ngài đã phán rằng chẳng có rạng đông cho họ. Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy làm theo Lời Ngài. Đó là những gì chúng ta phải làm! Hãy tìm nguyên nhân của sự tấn công. Hãy quay về nguồn gốc. Hãy tìm cội rễ của nan đề. Khi cầu nguyện, hãy cầu xin Chúa bày tỏ mọi sự đã bắt đầu như thế nào và hãy ăn năn về điều đó. Hãy từ bỏ nó đi, hãy quên nó đi, hãy cầu nguyện Chúa giúp đỡ để đuổi nó ra khỏi đời sống của bạn. Chúng ta xưng các tội lỗi của chúng ta với Đức Chúa Trời và với những người chúng ta đã làm điều tội lỗi. Khi chúng ta xưng ra và từ bỏ, Đức Chúa Trời sẽ đuổi nó đi. Chúng ta sẽ nhận được sự thương xót và giải cứu.

Bạn phải xưng tội. Châm ngôn 28:13 “ Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.” Nếu chúng ta xưng tội, chúng ta sẽ nhận được sự thương xót và sự giải cứu. Nếu bạn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, bạn sẽ cởi sự trói buộc mình. Ê-sai 52:2 Bạn có thể giải cứu mình khỏi sự thống trị của ma quỷ. Ti-mô-thê II 2:26 có chép: “Và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình ra khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó.” Bạn có thể cầu nguyện xin Chúa giải cứu bạn khỏi sự áp bức của kẻ thù, và Ngài sẽ làm! Nhưng chớ phạm lại tội lỗi! Ma quỷ rất thật và chúng ta đang thấy những hoạt động bất thường của các quyền lực ma quỷ trên trái đất này. Nhưng phần lớn ma quỷ vẫn còn ở dưới địa ngục. Chúng vẫn đang chờ đợi cuộc chiến đấu cuối cùng giữa Đức Chúa Jesus Christ với Sa-tăng – kẻ chống Chúa.

 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 10634 guests and no members online

Your Language