Cầu Nguyện Hiệu Quả - Kenneth Hagin

03. Cầu Nguyện Theo Lời Chúa

03. Cầu Nguyện Theo Lời Chúa | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Rất ít cơ đốc nhân hiểu rõ tầm quan trọng của Lời Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Chúng ta biết đức tin bắt đầu từ chỗ không biết được ý muốn Đức Chúa Trời và chúng ta biết Lời Đức Chúa Trời là ý muốn của Ngài. Hãy tìm những câu Kinh Thánh hứa rõ ràng những điều bạn đang cầu nguyện, nếu Kinh Thánh không hứa cho bạn những điều mà bạn đang ao ước, bạn không có quyền cầu nguyện cho những điều đó. Và bạn không muốn bất cứ điều gì Lời Đức Chúa Trời hứa bạn sẽ không có gì. Nhiều tín hữu đang cố gắng cầu nguyện vượt quá đức tin của mình, tuy nhiên chính Lời Chúa ban cho bạn đức tin. Lý do mà nhiều người không cầu nguyện với sự tin chắc và đức tin là ở chỗ họ không tìm thấy Kinh Thánh chứng minh rằng Đức Chúa Trời muốn họ có những điều mà họ đang ao ước, họ có thể hy vọng Lời Chúa đã hứa, xong họ không thể biết chắc, bởi vì đức tin bắt đầu ở chỗ biết được ý muốn của Đức Chúa Trời.

caunguyenhieuqua03 1280x720

Một khi bạn tìm được những câu Kinh Thánh hứa cho bạn điều bạn ước ao nơi Chúa, hãy ghi khắc nó một cách chắc chắn trong lòng bạn, không chỉ trong tâm trí bạn, để làm điều đó bạn phải suy ngẫm Lời Chúa. (Giô-suê l:8) “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước”. Bản dịch khác nói: “...ngươi mới có thể đối phó cách khôn ngoan trong những vấn đề của cuộc sống”.

Thành công trong cuộc sống đến bởi việc suy ngẫm Lời Chúa, đó là cách mà bạn sẽ xây Lời Chúa vào trong tiềm thức và vào trong tâm linh của bạn. Và khi bạn ăn nuốt Lời Chúa qua việc suy ngẫm bạn sẽ sẵn sàng dùng những câu Kinh Thánh này chống lại ma quỉ là kẻ cố làm bạn nghi ngờ Chúa và cố cướp khỏi bạn điều bạn muốn. Chính ma quỉ là kẻ cố gắng làm bạn nghi ngờ Chúa, nhiều lần, nhiều người cầu nguyện mà không biết Lời Chúa và nếu họ không nhận sự đáp lời như họ nghĩ, họ nói: “Ồ đó không phải là ý muốn của Chúa”.

Thế nhưng đó luôn có những lời hứa của Đức Chúa Trời để họ chiếm hữu, nếu bất cứ điều gì bạn đang cầu nguyện mà có Lời Chúa thì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Lần nọ có một phụ nữ, cùng nhiều người khác cầu nguyện cho con trai của bà đang bị bệnh, nhưng khi nó không được lành, bà ta kết luận rằng Chúa không muốn con bà được lành, bà ta không có câu Kinh Thánh nào sẵn để chống lại ma quỉ vì bà ta không đứng trên Lời Chúa, bà không có Lời Chúa giấu trong lòng (Thi Thiên 119:11).

Để nói thật điều này, ma quỉ nói với bà rằng Chúa không muốn con bà được lành, và bà ta đã tin nó. Một cách vô tình, bà ta đã xác nhận Kinh Thánh nói dối và Chúa Giê-xu bất công, bởi vì Kinh Thánh nói rõ cho chúng ta sự chữa lành là một phần của sự cứu chuộc chúng ta (Ê-sai 53:4-5; Ma-thi-ơ 8:17; lPhi-e-rơ 2:23).

Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. [Ê-sai 53:4-5]

Vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta. [Ma-thi-ơ 8:17]

Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. [1 Phi-e-rơ 2:23]

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13522 guests and no members online

Your Language