Cùng Nhau Đọc Kinh Thánh

Tháng 03 - Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Tháng 3

Đây là phần 3 trong kế hoạch gồm 12 phần nhằm hướng dẫn bạn đọc xuyên suốt Kinh Thánh trong 365 ngày. Hãy mời bạn bè mình tham gia khi bạn bắt đầu đọc phần mới mỗi tháng. Loạt bài này rất phù hợp với Kinh Thánh âm thanh—nghe trong vòng 20 phút mỗi ngày! Các phân đoạn Cựu Ước, Tân Ước, cùng các Thi Thiên được chia đều trong mỗi bài đọc.

03CungNhauDocKinhThanh 1280x720

Phần 3 bao gồm các sách Dân Số Ký, Châm Ngôn, Rô-ma, và Hê-bơ-rơ.

Ngày 1 trong 31 ngày | Châm-ngôn 1 | Rô-ma 1-2

Ngày 2 trong 31 ngày | Châm-ngôn 2 | Rô-ma 3-4 | Thi-thiên 32

Ngày 3 trong 31 ngày | Châm-ngôn 3 | Rô-ma 5-6

Ngày 4 trong 31 ngày | Châm-ngôn 4 | Rô-ma 7-8

Ngày 5 trong 31 ngày | Châm-ngôn 5 | Rô-ma 9-10

Ngày 6 trong 31 ngày | Châm-ngôn 6 | Rô-ma 11-12 | Thi-thiên 69

Ngày 7 trong 31 ngày | Châm-ngôn 7 | Rô-ma 13-14 | Thi-thiên 24

Ngày 8 trong 31 ngày | Châm-ngôn 8 | Rô-ma 15-16 | Thi-thiên 117

Ngày 9 trong 31 ngày | Châm-ngôn 9 | Dân-số Ký 1-2

Ngày 10 trong 31 ngày | Châm-ngôn 10 | Dân-số Ký 3-4

Ngày 11 trong 31 ngày | Châm-ngôn 11 | Dân-số Ký 5-6

Ngày 12 trong 31 ngày | Châm-ngôn 12 | Dân-số Ký 7-8

Ngày 13 trong 31 ngày | Châm-ngôn 13 | Dân-số Ký 9-10

Ngày 14 trong 31 ngày | Châm-ngôn 14 | Dân-số Ký 11-12

Ngày 15 trong 31 ngày | Châm-ngôn 15 | Dân-số Ký 13-14

Ngày 16 trong 31 ngày | Châm-ngôn 16 | Dân-số Ký 15-16

Ngày 17 trong 31 ngày | Châm-ngôn 17 | Dân-số Ký 17-18

Ngày 18 trong 31 ngày | Châm-ngôn 18 | Dân-số Ký 18-19

Ngày 19 trong 31 ngày | Châm-ngôn 19 | Dân-số Ký 21-22

Ngày 20 trong 31 ngày | Châm-ngôn 20 | Dân-số Ký 23-24

Ngày 21 trong 31 ngày | Châm-ngôn 21 | Dân-số Ký 25-26

Ngày 22 trong 31 ngày | Châm-ngôn 22 | Dân-số Ký 27-28

Ngày 23 trong 31 ngày | Châm-ngôn 23 | Dân-số Ký 29-30

Ngày 24 trong 31 ngày | Châm-ngôn 24 | Dân-số Ký 31-32

Ngày 25 trong 31 ngày | Châm-ngôn 25 | Dân-số Ký 33-34

Ngày 26 trong 31 ngày | Châm-ngôn 26 | Dân-số Ký 35-36

Ngày 27 trong 31 ngày | Châm-ngôn 27 | Hê-bơ-rơ 1-2

Ngày 28 trong 31 ngày | Châm-ngôn 28 | Hê-bơ-rơ 3-4 | Thi-thiên 95

Ngày 29 trong 31 ngày | Châm-ngôn 29 | Hê-bơ-rơ 5-7

Ngày 30 trong 31 ngày | Châm-ngôn 30 | Hê-bơ-rơ 8-10

Ngày 31 trong 31 ngày | Châm-ngôn 31 | Hê-bơ-rơ 11-13

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 125 Quốc Gia

We have 86 guests and no members online

Your Language