Giô-suê

06GioSue

Lời giới thiệu

Sách Giô-suê thuật lại sự tiến chiếm xứ Ca-na-an của dân Y-sơ-ra-ên dưới sự lãnh đạo của Giô-suê, người kế vị Môi-se. Những sự kiện đáng lưu ý được ghi lại trong sách này là cuộc vượt sông Giô-đanh, sự sụp đổ của thành Giê-ri-cô, trận chiến tại thành A-hi, sự tái lập giao ước giữa Đức Chúa Trời với dân Ngài. Một trong những câu Kinh Thánh được biết đến nhiều nhất trong sách này là: “Ngày nay anh em hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự … Nhưng tôi và gia đình tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va” (24:15).

Bố cục

  • Sự chinh phục xứ Ca-na-an (1:1 – 12:24)
  • Sự phân chia đất (13:1 – 21:45)
  • Vùng đất phía đông Giô-đanh (13:1-33)
  • Vùng đất phía tây Giô-đanh (14:1 – 19:51)
  • Các thành trú ẩn (20:1-9)
  • Các thành của người Lê-vi (21:1-45)
  • Các chi tộc phía đông trở về phần đất của họ (22:1-34)
  • Bài giảng từ biệt của Giô-suê (23:1-16)
  • Giao ước được tái lập tại Si-chem (24:1-33)

 

Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu. Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14710 guests and no members online

Your Language