Gióp

18Giop

Lời giới thiệu
Sách  Gióp  ghi lại câu chuyện về một người lương thiện gặp nhiều tai họa — ông mất tất cả con cái, tài sản, và bị đau đớn bởi một căn bệnh quái ác. Trong ba loạt bài mang tính thơ văn đối thoại sau đó, tác giả thuật lại những lời đối đáp giữa Gióp với các người bạn của ông về những tai họa này. Cuối cùng chính Đức Chúa Trời, là Đấng điều khiển nhân loại và có vị trí nổi bật trong các cuộc đối thoại đó, xuất hiện ban phước cho Gióp.
Các bạn của Gióp giải thích tai họa của ông theo quan điểm tôn giáo thông thường. Họ cho rằng vì Đức Chúa Trời luôn ban thưởng cho người thiện lành và trừng phạt kẻ ác, nên các tai họa xảy đến với Gióp có nghĩa là ông ắt hẳn đã phạm tội.
Nhưng đối với Gióp, lời giải thích này quá đơn giản; ông không đáng bị tại họa nặng nề như vậy, vì ông là người rất lương thiện và công chính. Gióp không hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép quá nhiều tai họa kinh khủng như vậy xảy đến với một người như ông, và ông mạnh mẽ chất vấn Chúa. Gióp không đánh mất niềm tin, nhưng ông mong ước được xét là công chính trước Chúa và nhận lại danh dự như một người lương thiện.
Đức Chúa Trời không trả lời các câu hỏi của Gióp, nhưng Ngài đáp lại đức tin của ông bằng cách bao phủ ông với hình ảnh về quyền năng và sự khôn ngoan thiên thượng của Ngài. Bấy giờ Gióp hạ mình thừa nhận Đức Chúa Trời là khôn ngoan và vĩ đại, đồng thời ông ăn năn về những lời giận dữ và rồ dại mà mình đã nói.
Phần cuối theo thể văn xuôi ghi lại thể nào Gióp được phục hồi so với tình trạng lúc trước; ông thậm chí được thịnh vượng hơn trước nhiều. Đức Chúa Trời quở trách các bạn của Gióp vì hiểu sai ý nghĩa về sự đau khổ của ông. Chỉ một mình Gióp mới thật sự hiểu rằng Đức Chúa Trời là vĩ đại hơn truyền thống tôn giáo đã mô tả về Ngài.
Bố cục
Phần mở đầu (1:1 – 2:13)
Gióp và các bạn của ông (3:1 – 31:40)
Lời ta thán của Gióp (3:1-26)
Cuộc đối thoại thứ nhất (4:1 – 14:22)
Cuộc đối thoại thứ hai (15:1 – 21:34)
Cuộc đối thoại thứ ba (22:1 – 27:23)
Lời ca ngợi về sự khôn ngoan (28:1-28)
Lời biện luận cuối cùng của Gióp (29:1 – 31:40)
Những bài diễn thuyết của Ê-li-hu (32:1 – 37:24)
Đức Chúa Trời đáp lời Gióp (38:1 – 42:6)
Phần kết thúc (42:7-17)
Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu. Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.
Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14676 guests and no members online

Your Language