Album Thánh Ca

Đời Sống Từ Chốn Nước Nguồn

Hãy giúp con kiên nhẫn, trông đợi từ nơi chân Chúa. Chỉ bởi nơi Cha, con mong sự sống nơi Chúa. Hãy giúp con kiên nhẫn, trông đợi từ nơi chân Chúa. Chỉ bởi nơi Cha, con mong sự sống nơi Chúa. Đời sống từ chốn nước nguồn. Đời sống duy bởi Cha.

DoiSongTuChonNuocNguon1280x720

Đời Sống Từ Chốn Nước Nguồn | Ca sĩ: Thân Đức Cường | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu | Youtube: SongHyVongTV | www.quangharvest.com

Đời sống từ chốn nước nguồn. Đời sống duy bởi Cha. Đời sống do nơi nguồn nước thiêng văng ra. Đời sống từ chốn nước nguồn. Đời sống duy bởi Cha. Đời sống do nơi nguồn nước thiêng văng ra. 1. Ngài dò xét tâm tính, đổi thay mỗi bao suy nghĩ. Chỉ bởi nơi Cha, con mong sự sống nơi Chúa. Ngài dò xét tâm tính, đổi thay mỗi bao suy nghĩ. Chỉ bởi nơi Cha, con mong sự sống nơi Chúa. Đời sống từ chốn nước nguồn. Đời sống duy bởi Cha. Đời sống do nơi nguồn nước thiêng văng ra. Đời sống từ chốn nước nguồn. Đời sống duy bởi Cha. Đời sống do nơi nguồn nước thiêng văng ra.

2. Hãy giúp con kiên nhẫn, trông đợi từ nơi chân Chúa. Chỉ bởi nơi Cha, con mong sự sống nơi Chúa. Hãy giúp con kiên nhẫn, trông đợi từ nơi chân Chúa. Chỉ bởi nơi Cha, con mong sự sống nơi Chúa. Đời sống từ chốn nước nguồn. Đời sống duy bởi Cha. Đời sống do nơi nguồn nước thiêng văng ra. Đời sống từ chốn nước nguồn. Đời sống duy bởi Cha. Đời sống do nơi nguồn nước thiêng văng ra.

3. Ngài dùng con hỡi Chúa, như là hạt muối của đất. Chỉ bởi nơi Cha, con mong sự sống nơi Chúa. Ngài dùng con hỡi Chúa, như là hạt muối của đất. Chỉ bởi nơi Cha, con mong sự sống nơi Cha. Ngài dùng con hỡi Chúa, như là hạt muối của đất. Chỉ bởi nơi Cha, con mong sự sống nơi Chúa. Ngài dùng con hỡi Chúa, như là hạt muối của đất. Chỉ bởi nơi Cha, con mong sự sống nơi Cha.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14336 guests and no members online

Your Language