Album Thánh Ca

Tình Yêu Nơi Thiên Chúa Dành Cho Tôi

Thật tình yêu Chúa quá lớn, nào tôi có biết Thật tình yêu Cứu Chúa quá lớn, nào tôi có hay Bởi cớ sao Giê-xu, Ngài gánh thay tội tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn, nào ai ví sánh, Vì tội tôi Cứu Chúa đã đến chịu bao đớn đau, Bởi cớ yêu thương tôi, Ngài đến đây vì tôi.

TinhYeuNoiThienChuaDanhChoToi1280x720

Tình Yêu Nơi Thiên Chúa Dành Cho Tôi | Ca sĩ: Thân Đức Cường | Nhạc sĩ sáng tác: Lê Anh Đông | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm, Tin Hy Vọng & Tình Yêu | Youtube: SongHyVongTV www.quangharvest.com

Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi, Cho những ai tìm kiếm Ngài Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi, Mãi không đổi thay. Nước mắt, sẽ nên vui mừng, Mọi đau đớn, sẽ nên an lành Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi, Cho những ai tìm kiếm Ngài Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi, Mãi không đổi thay. Nước mắt, sẽ nên vui mừng, Mọi đau đớn, sẽ nên an lành Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài. Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng Và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi Chúa đã đến cho tôi, Một tình yêu mãi không phai tàn Và Chúa đã đến, Ngài đổi mới đời tôi.

Thật tình yêu Chúa quá lớn, nào tôi có biết Thật tình yêu Cứu Chúa quá lớn, nào tôi có hay Bởi cớ sao Giê-xu, Ngài gánh thay tội tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn, nào ai ví sánh, Vì tội tôi Cứu Chúa đã đến chịu bao đớn đau, Bởi cớ yêu thương tôi, Ngài đến đây vì tôi. Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng Và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi Chúa đã đến cho tôi, Một tình yêu mãi không phai tàn Và Chúa đã đến, Ngài đổi mới đời tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn, nào tôi có biết Thật tình yêu Cứu Chúa quá lớn, nào tôi có hay Bởi cớ sao Giê-xu, Ngài gánh thay tội tôi Thật tình yêu Chúa quá lớn, nào ai ví sánh, Vì tội tôi Cứu Chúa đã đến chịu bao đớn đau, Bởi cớ yêu thương tôi, Ngài đến đây vì tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn, nào ai ví sánh, Vì tội tôi Cứu Chúa đã đến chịu bao đớn đau, Bởi cớ yêu thương tôi, Ngài đến đây vì tôi.

Xin ủng hộ SongHyVongTV đạt mốc 50`000 đăng ký. ▶Xin trân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTV. ▶▶Subscribe / Nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 11252 guests and no members online

Your Language