Sống Hy Vọng TV

 
Sự Giáng Sanh Của Chúa JesusĐức Chúa Jêsus giáng sanh (Luca 2:1-7) Tin Lành Theo...
2 Views
 
Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài...
4 Views
 
Đời tôi đã bao lần khóc thầm trong đêm khuya. Nước mắt tuôn tuôn tràn. Tâm...
4 Views
 
Không có Chúa con như người thất chí. Bước lắng lo chao đảo cả cuộc...
3 Views

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 128 Quốc Gia

We have 636 guests and no members online

Your Language