Sống Hy Vọng TV

 
15 July 2024 2 views
23 Phút Trong Hỏa Ngục | 23 Minutes in Hell | Thông điệp: Bill Wiese| Nhà sản...
 
22 May 2024 3 views
Satan Ngăn Trở Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta Như Thế Nào? | Thông điệp: Quang...
 
19 April 2024 1 views
💕Transformation Sự Biến Đổi Sau khi một nhà lãnh đạo tinh thần trong thành...
 
06 April 2024 0 views
💕Chia sẻ niềm tin qua truyền thông | Trình bày: Ms Quang Harvest | Social Media...
 
14 January 2024 1 views
💕 Người Trẻ & Tài Năng Chúa Ban | Host: Ms Mimi Nguyễn | Guest: ca sĩ Võ...
 
19 January 2024 2 views
Truyện Ngắn Ý Nghĩa: Huyết Của Chúa Jesus | Trình bày: Quang...
 
08 January 2024 2 views
365 Ngày Sống Thành Công | Đọc giả: Quang Harvest | Trích đọc từ sách...
 
06 December 2022 2 views
Sự Giáng Sanh Của Chúa JesusĐức Chúa Jêsus giáng sanh (Luca 2:1-7) Tin Lành Theo...
 
06 December 2022 4 views
Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài...

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13807 guests and no members online

Your Language