Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

17.Phương Pháp Của Sa-tan Đối Với Tôn Giáo

17.NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CỦA SA TAN ĐỐI VỚI TÔN GIÁO

   Chữ “TÔN GIÁO“ và “CƠ ĐỐC GIÁO“ không đồng nghĩa. Có rất nhiều tôn giáo trong xứ sở chúng ta, đa số các tôn giáo đó chúng ta gọi là ngoại giáo. Rất nhiều người mang danh là thuộc về cải chánh giáo, nhưng không có nghĩa là họ thuộc về CƠ ĐỐC GIÁO. Con người đạo đức tốt, sống bên ngoài qui luật của Cơ Đốc Nhân, họ có đời sống luân lý rất tốt, họ là những người rất lịch thiệp và dễ mến, nhưng họ không được cứu và họ là những đại biểu tốt nhất của Satan trên đất nầy.

LamTheNaoDanhBaiSatan17

Điều ích lợi nhất cho Satan ấy là làm thế nào để nhiều người nam cả nữ có nếp sống bên ngoài rất đạo hạnh, mọi người đều nhìn thấy họ, họ đối xử rất tốt đối với mọi người, dù vậy bên trong lòng họ chẳng quan tâm gì đến Đức Chúa Trời. Dân Ysơraên rất tỏ ra vẻ tôn giáo trong thời đại Phao lô, nhưng dưới sự soi sáng của Chúa ông đã viết về họ: ”HỌ KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VẠCH SẴN CHO CON NGƯỜI ĐẾN BẬC CÔNG CHÍNH, NÊN HỌ CỐ GẮNG LẬP CÔNG ĐỨC THEO LUẬT PHÁP CHỨ KHÔNG THEO ĐƯỜNG LỐI NGÀI. VÌ CHÚA JÊSUS ĐÃ RA ĐỜI ĐỂ CHẤM DỨT THỜI KỲ LUẬT PHÁP, TỪ ĐÂY AI TIN NHẬN NGÀI ĐỀU ĐƯỢC KỂ LÀ CÔNG CHÍNH“. Những gì Phao Lô nói cho dân Ysơraên ngày xưa cũng là sứ điệp cho nhiều người mệnh danh là Cơ Đốc Nhân ngày nay. Họ chẳng hiểu gì về công bình bởi đức tin, và họ tìm cách thay thế bằng công đức của riêng mình thay vì tiếp nhận sự công chính của Đấng Christ.

   Bây giờ, một người tin nhận Đấng Christ, được tái sanh, sẽ sống cuộc sống công chính. Người đó không làm điều ấy để được cứu vì người ấy đã được cứu rồi. Điều nầy trái ngược với một số người đang tìm kiếm lập công đức để được cứu. Nhiều người sốt sắng đi nhà thờ, cố gắng làm theo một số lời dạy của Chúa Jêsus, hy vọng rằng ngày cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận họ. Rõ ràng đây là một sự gài bẫy tinh khôn quỷ quyệt nhất của Satan, và bằng phương tiện nầy nó cho nhiều người vào lưới mình hơn các phương tiện khác. Nó là tác giả của mọi hệ thống tôn giáo, bao gồm cả những người dạy luân lý đạo và làm việc thiện, xem đó là những phương tiện để được cứu rỗi, không cần phải đi đến các xứ bán khai để tìm điều nầy, nó nhan nhãn khắp chung quanh chúng ta Ở các thành phố lớn của nước Mỹ, có nhiều văn phòng gọi là: ”VĂN PHÒNG LÀM CÔNG TÁC THIỆN HẢO“ (BETTER BUSINESS), thường ra thông báo định kỳ về những hành động đáng kinh tởm của một số người sống ngoài vòng pháp luật. Chúng ta cần nhớ rằng Satan là “một người đáng tin cậy“ trong lãnh vực tôn giáo và có rất nhiều phương cách khôn ngoan để che giấu bộ mặt thật và mục đích thật của nó. Nó làm cho con người không biết gì về nhu cầu tái sanh, nó làm cho con người không thấy được sự gớm ghê tội lỗi, và sự kiện người là một tội nhân để thấy rõ nhu cầu mình cần cứu Chúa.

   Vì vậy Satan rất mừng khi giảng dạy về Đấng Christ như là một người tuận đạo, hay như là một vị giáo sư lớn. Satan muốn loại bỏ sứ điệp về huyết của Chúa Jêsus khỏi các bài giảng. Vì sự chết của Chúa Jêsus mang ý nghĩa là sự thất bại của Satan, đồng thời sự chết ấy cung cấp sự cứu chuộc cho loài người.

Vì sự chết của Chúa Jêsus mang ý nghĩa là sự thất bại của Satan, đồng thời sự chết ấy cung cấp sự cứu chuộc cho loài người.

Nếu huyết của Chúa Jêsus bị loại khỏi các sứ điệp của các nhà lãnh đạo tôn giáo, thì Satan rất thỏa lòng. Sứ điệp của Satan nhấn mạnh về sự cải cách và tự cải thiện hơn là sự tái sanh. Khi chúng ta nghe một sứ điệp như thế thì phải nhớ rằng đó chính là những người mang tin bí mật của Satan. Họ có thể rất thành thật và mù quáng trước những gì họ làm, nhưng Satan biết rõ lắm. Vì không có gì thích hợp cho Satan bằng đem những người vô tín lên toà giảng, rao truyền những sứ điệp loại bỏ những công việc hoàn tất của Đấng Christ. Những người này có thể biết rõ ràng về một số điều. Họ có thể nói rất nhiều về tình phụ tử của Đức Chúa Trời và tình huynh đệ của con người, nhưng dù họ biết hay không biết, thì họ đang nói vì cớ Satan chứ không phải vì Đức Chúa Trời.

   Chủ đề trong vương quốc Satan là sự công đức do con người lập nên. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jêsus làm Đấng cứu chuộc và huyết Ngài đổ ra vì cớ tội của chúng ta thì chúng ta đã ra khỏi vương quốc của Satan. Nếu chúng ta không được sanh lại thì không có cách nào để thấy được nước của Đức chúa Trời. Vài nhà lãnh đạo tôn giáo bảo chúng ta rằng, chỉ có vài cá nhân như Nicôđem chẳng hạn mới cần sanh lại, và họ cũng nói rằng không cần sanh lại vì Chúa Jêsus chỉ gọi ông đi theo Ngài. Họ quên sự kiện là khi Chúa Jêsus gọi Phierơ, ông đã được sanh lại rồi, ông theo Chúa Jêsus không phải để được cứu, nhưng để phục vụ. Satan dồn mọi nỗ lực để tấn công con cái Đức Chúa Trời. Những người theo Satan rất trung thành tuân theo sự điều khiển của hắn. Càng nhấn mạnh về phương diện luân lý, và càng tích cực hòa hợp tôn giáo với thế gian thì càng làm cho Satan thoả lòng. Nó sẽ giúp cho họ đạt mục đích nầy, nhưng nó sẽ tích cực chống cự với mọi cố gắng giới thiệu Tin lành chân thật của Đấng Christ cho con cái Đức Chúa Trời.

   Satan tìm cách ngăn trở dân sự Đức Chúa Trời làm chứng về Chúa Jêsus. Một điều đáng chú ý là ngày nay các tôn giáo giả dối phát triển rất mạnh, vượt trổi hơn cả. Những kẻ theo họ rất hăng hái rao truyền niềm tin của mình. Dĩ nhiên, trong việc nầy họ đang bị các lực lượng gian ác điều khiển. Satan cũng còn ngăn trở việc Cơ Đốc Nhân làm chứng đạo bằng cách khiến họ suy nghĩ rằng việc cứu kẻ bị hư mất là việc của người giảng dạy. Thật thế, có rất nhiều người nghĩ rằng: Họ đang mướn các người giảng dạy để làm mục đích ấy“. Tuy nhiên, hãy nhớ lời Đức Chúa Trời phán: ”CHÚNG TA LÀ NHỮNG BÌNH ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỂ LÀM CHỨNG VỀ NGÀI Ở BẤT CỨ NƠI NÀO CHÚNG TA SỐNG“ (CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ 1:8). Nhiều giáo sư giả ngày nay miệng vẫn dùng danh xưng của Cứu Chúa chúng ta, nhưng chẳng biết chút gì về mục đích thật của Ngài khi đến thế giới nầy. Nhiều người trong vòng họ dạy dỗ điều gọi là TIN LÀNH XÃ HỘI (SOCIAL GOSPEL) bằng cách nầy họ muốn cải tạo xã hội tốt đẹp hơn qua cố gắng của giáo hội. Họ nhấn mạnh về luật pháp, giáo dục và những tiêu chuẩn sống cao... Tự những điều đó không có gì sai lầm, nhưng vì nó được đặt không đúng vị trí nên đã làm cho dân sự Đức Chúa Trời tập trung mọi cố gắng để biến những điều nầy thành hiện thực trong đời sống xã hội mà bỏ quên mục đích của Đức Chúa Trời trên đời sống mình.

   Phao Lô cứ nhấn mạnh mục đích cao cả của Tin lành khi ông nói rằng tất cả các cố gắng của ông đều có một mục đích là “CỨU ĐƯỢC VÀI NGƯỜI“. Ông không thể cứu tất cả mọi người, và cũng không thể đem lại sự văn minh, ông không cố làm điều ấy. Tuy nhiên ông có thể nói cho từng người nam, người nữ biết về Đấng Christ biến đổi, thì hoàn cảnh chung quanh họ sẽ được thay đổi tốt đẹp hơn. Trong I Timôthê 4, Phao Lô bày tỏ cho thấy trong ngày cuối cùng các giáo lý của Ma quỷ sẽ suất hiện. Sẽ có những hình thức tin kính, nhưng quyền năng cần thiết sẽ bị chối từ. Chúng ta đang ở thời kỳ nầy và cũng đang chứng kiến kết quả khủng khiếp của nó. Vài nhà lãnh đạo tôn giáo khác cũng bị lường gạt ở điểm tương tự. Họ cũng dùng đoạn Kinh Thánh mà chúng ta thường nhấn mạnh, nhưng cách giải nghĩa hoàn toàn khác biệt. Satan làm cho họ từ chối các giáo lý trong Kinh Thánh liên quan đến kết quả sự chết do tội lỗi đem lại, nhu cầu con người cần được tẩy sạch khỏi tội lỗi và bởi đức tin nhận được đời sống mới qua sự đổ huyết của Chúa Jêsus.

Kinh Thánh liên quan đến kết quả sự chết do tội lỗi đem lại, nhu cầu con người cần được tẩy sạch khỏi tội lỗi và bởi đức tin nhận được đời sống mới qua sự đổ huyết của Chúa Jêsus.

Chúng ta cần nhớ kỹ rằng khi Satan bị sa ngã không phải vì nó muốn trở thành quỷ sứ, mà là nó muốn giống như Đức Chúa Trời. Ngày nay nó cũng trồng trong lòng con người cùng mục đích ấy. Họ muốn trở nên giống như Đức Chúa Trời mà không cần phải có đời sống mới trong Chúa Jêsus. Tất cả mọi cố gắng của Satan sẽ hoàn toàn thất bại và tất cả những người nào theo nó cũng như thế. Sự kiện phá sản thuộc linh vẫn là hiển nhiên của thời đại nầy.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7280 guests and no members online

Your Language