Ô-sê

28Ose

Lời giới thiệu

Tiên tri Ô-sê rao giảng tại vương quốc Y-sơ-ra-ên phía bắc, sau tiên tri A-mốt, vào thời kỳ trước sự sụp đổ của Sa-ma-ri vào năm 721 TCN. Ông đặc biệt quan tâm đến nan đề thờ thần tượng và sự bất tuân của dân chúng đối với Chúa. Tiên tri Ô-sê hình dung sâu đậm về tình trạng bất trung của dân Y-sơ-ra-ên đối với Đức Chúa Trời tương tự như cuộc hôn nhân bất hạnh của ông với một người vợ phụ tình. Như là vợ ông đã phản bội ông, thì cũng vậy dân Chúa đã bất trung và rời bỏ Ngài. Chính điều này, tai họa ắt đổ xuống trên Y-sơ-ra-ên. Nhưng cuối cùng tình yêu thương bất biến của Chúa dành cho dân Ngài sẽ chiến thắng; Ngài sẽ thu phục lại dân Ngài và phục hồi mối quan hệ với họ.
Tình yêu này được diễn đạt bằng những từ ngữ đầy cảm xúc: “Hỡi Ép-ra-im, làm sao Ta bỏ ngươi được? Hỡi Y-sơ-ra-ên, làm sao Ta đành giao ngươi cho kẻ thù?... Tim Ta rung động! Lòng thương xót của Ta như nung như đốt” (11:8).
Bố cục
Cuộc hôn nhân và gia đình của Ô-sê (1:1 – 3:5)
Những sứ điệp chống lại dân Y-sơ-ra-ên (4:1 – 13:16)
Sứ điệp về sự ăn năn và lời hứa (14:1-9)
Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu. Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.
Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13838 guests and no members online

Your Language