Sống Thành Công - Paul Yonggi Cho

Chương 19 Vì Có Một Con Trai Sanh Cho

songthanhcong19 435x290 1Chương 19 Vì Có Một Con Trai Sanh Cho Chúng Ta

Khoảng 2600 năm trước, tiên tri Êsai đã dự ngôn về sự giáng sanh của Chúa Giê-xu Christ. Lời tiên tri này rất rõ ràng mặc dù nó được công bố 600 năm trước khi Chúa ra đời. Tiên tri Êsai đã tuyên bố: “Vì có một con trẻ sinh ra cho chúng ta, tức là một con trai sinh cho chúng ta“.

Chương 20 Chức Vụ Của Đấng Christ

songthanhcong20 435x290 1Chương 20 Chức Vụ Của Đấng Christ Được Tiếp Tục Trong Đức Thánh Linh

Đức Chúa Giê-xu Christ, trước khi trở về trời đã đưa ra những lời hứa lớn lao. Những lời hứa đó chưa từng có ai trong lịch sử đã tuyên bố cách uy nghiêm như thế. Trước khi Chúa cũng không và sau khi Chúa cũng không có ai.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 9284 guests and no members online

Your Language