Sống Thành Công - Paul Yonggi Cho

Chương 10 Quyền Phép Trên Satan

songthanhcong10 435x290 1Chương 10 Quyền Phép Trên Satan

Trở thành người Cơ đốc không chỉ có nghĩa là gia nhập một nhà thờ, Hội thánh, nhóm họp hàng tuần và chịu phép Báp-tem. Kinh thánh dạy trở thành một Cơ đốc nhân có nghĩa là tiếp nhận sự sống đời đời. Nhiều người có một quan niệm sai lầm về ý nghĩa của sự sống đời đời. Họ nghĩ rằng sống đời đời có nghĩa là họ sẽ sống đời đời vĩnh viễn trên thiên đàng.

Chương 11 Chúa Jesus Của Ngày Nay

songthanhcong11 435x290 1Chương 11 Chúa Jesus Của Ngày Nay

Kinh thánh dạy chúng ta trong Hêbơrơ 13:8 rằng: “Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, Kinh thánh cũng nói rằng nơi nào có hai ba người nhóm lại nhân danh Chúa thì ở giữa. Vâng Chúa Giê-xu Christ đang ở với chúng ta. Ở Đông phương có một tôn giáo tên là Lão giáo.

Chương 12 Quyền Năng Của Sự Chúc Phước

songthanhcong12 435x290 1Chương 12 Quyền Năng Của Sự Chúc Phước Cho Người Khác

Ngôn ngữ đông phương của chúng ta không có những hình thức công bố lời chúc phước cho người khác đầy đủ như khi đem so sánh với nhiều ngôn ngữ Tây phương. Chẳng hạn câu ‘Nguyện Chúa ban phước cho anh’, thường được dùng nhất đề chào hỏi nhau giữa vòng Cơ đốc Nhân. Có một năng lực lớn lao đằng sau những lời chúc phước này.

Chương 13 Sự Đau Khổ - Một Phược Hạnh Ẩn Dấu

songthanhcong13 435x290 1Chương 13 Sự Đau Khổ - Một Phược Hạnh Ẩn Dấu

Thường thường người ta hay ngã lòng khi các giấc mơ đầy tham vọng của họ đụng phải bức tường các khó khăn và trở nên gãy vụn tan tành. Dĩ nhiên những người không tin Chúa có thể trở nên như thế, nhưng các Cơ đốc nhân là con cái của Đức Chúa Trời thì không nên phản ứng như vậy. Họ phải phản ứng khác.

Chương 14 Đức Tin Hành Động Tích Cực

songthanhcong14 435x290 1Chương 14 Đức Tin Hành Động Tích Cực

Có nhiều người chưa bao giờ có một kinh nghiệm cá nhân với Chúa Giê-xu Christ mặc dù họ đã đi nhà thờ trong một thời gian lâu dài. Một ngày kia, một thiếu phụ, rất lôi thôi lếch thếch và chịu khổ vì suy nhược, đã đến văn phòng của tôi để xin hỏi ý kiến. Bà kể lại câu chuyện của bà cách buồn nản. Bà được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Cơ đốc, bà luôn đi nhà thờ cách trung tín.

Chương 15 Cầu Nguyện Cách Chính Xác

songthanhcong15 435x290 1Chương 15 Cầu Nguyện Cách Chính Xác

"Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức tin mà các Đấng thủa xưa được lời hứa tốt. Bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian được làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bầy ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến“.  

Chương 16 Chỉ Nói Lời Chúa

songthanhcong16 435x290 1Chương 16 Chỉ Nói Lời Chúa

Tất cả các Cơ đốc nhân chân thật đều ao ước sống đời sống Cơ đốc nhân đẹp lòng Chúa, nhưng trong thực tế họ thấy hoàn toàn bị hụt hẫng không biết phải làm gì. Tôi muốn giúp đỡ những Cơ đốc nhân muốn sống một đời sống quyền năng và có kết quả trong đời sống hàng ngày của họ. Để hưởng quyền lợi và sự tự do trong xã hội chúng ta phải có một số trách nhiệm.  

Chương 17 Áo Choàng Của Đức Thánh Linh

songthanhcong17 435x290 1Chương 17 Áo Choàng Của Đức Thánh Linh

Kinh thánh: Xachari 4:6-10
"Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xôrôbabên rằng: Ấy chẳng phải quyền thế, cũng chẳng phải năng lực bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hỡi núi lớn ngươi là ai? Ở trước mặt Xôrôbabên ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Nó sẽ đem đá chót ra, sẽ có tiếng kêu rằng: Xin ban ơn, xin ban ơn cho nó!


 

Chương 18 Bước Vào Sự An Nghỉ Của Chúa

songthanhcong18 435x290 1Chương 18 Bước Vào Sự An Nghỉ Của Chúa

Kinh thánh: Hêbơrơ 1:1-10
«Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian; Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật.  

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13630 guests and no members online

Your Language