Thắp Sáng Hy Vọng

C14.01 Hy Vọng Đang Ở Đây - Joyce Meyer

PHẦN IV CHƯƠNG 14 C.14.01 Hy Vọng Đang Ở Đây - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Vì, lạy Chúa, Ngài là hy vọng của tôi; Lạy CHÚA, Ngài là niềm tin cậy của tôi từ khi niên thiếu. Thi Thiên 71:5

“Hiện tại” là một trong những chữ quan trọng nhất trong Kinh Thánh. Chúa Giê-su phán, “Ta là,” ý Ngài muốn nói là hiện tại Ta ở đây. Con không cần phải tìm kiếm Ta lúc nào khác! Ta ở đây! Ta ở đây!

Thứ mà thế gian gọi là hy vọng thì chẳng phải là hy vọng đích thực. Hy vọng đó rất mỏng manh, mơ hồ và thiếu vắng quyền năng. Nó lúc nào cũng đẩy mọi điều tốt lành có cơ may xảy ra vào tương lai. Không có gì là rõ ràng. Không có gì là rõ ràng. Không có gì là hiện tại!

JoyceMeyerThapSang1280x720

Là con cái Chúa, chúng ta có đặc ân tin rằng Chúa đang làm việc ngay bây giờ, và điều gì đó tốt đẹp đang xảy ra trong lĩnh vực thuộc linh, và chúng ta sẽ thấy nó được bày tỏ sớm. Trong hoạt động của Chúa ở thế gian, trước hết chúng ta phải tin rồi mới thấy. Còn hy vọng thế gian chỉ là những ước ao mơ hồ không hơn không kém, mong mọi sự sẽ thay đổi tốt hơn, nhưng không có hy vọng đích thực, không có đức tin đích thực rằng việc đó sẽ xảy ra cho đến khi họ thấy điều gì đó để chứng minh cho hy vọng đó. Hãy nhớ Áp-ra-ham không có lý do rõ ràng, thấy được để hy vọng, nhưng ông hy vọng bởi đức tin rằng ông sẽ có con, như Chúa đã hứa. Ông “cưu mang” điều tốt đẹp mà Chúa hứa sẽ xảy ra. Mong đợi của ông là thực tế, và nó là ngay hiện tại.

Trong phần này, tôi muốn giúp bạn sống trong hiện tại, không phải ở quá khứ hay tương lai. Tôi muốn bạn tin điều đó ngay bây giờ, Chúa đang làm việc trong bạn và trong đời bạn.

Đức tin là thực thể của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta chưa thấy. Hê-bơ-rơ 11:1

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 12681 guests and no members online

Your Language