Thắp Sáng Hy Vọng

C14.06 Mỗi Ngày Chúc Phước Cho Một Người - Joyce Meyer

C.14.06 Mỗi Ngày Chúc Phước Ít Nhất Cho Một Người - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Tôi thích quan sát và tìm ai đó để tôi có thể chúc phước. Chúc phước cho người khác là thật diễm phúc. Nếu bạn muốn tận hưởng mỗi ngày, tôi đề nghị bạn hãy giúp ai đó tận hưởng ngày hôm đó. Có thể bạn mời ai đó ăn trưa, nói lời khen khích lệ, hay nói với ai đó họ quan trọng đối với bạn và bạn trân trọng họ.

JoyceMeyerThapSang1280x720

Xin Chúa cho bạn biết cách nào bạn có thể trở thành nguồn phước và làm theo lời dạy của Ngài. Khi bạn tìm cách đáp ứng nhu cầu của người khác, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rất dễ để hy vọng và tin rằng Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Đừng trì hoãn việc trở thành nguồn phước. Hãy làm nó ngay hôm nay! Hãy trở thành nguồn phước NGAY BÂY GIỜ!

Mỗi Ngày Hãy Viết Ra Ít Nhất Một Ơn Phước Nào Đó Của Chúa

Hy vọng phát triển trong bầu không khí biết ơn. Nếu bạn muốn sống với hy vọng liên tục, mỗi ngày hãy để thời gian nhìn ra những cách thức mà Chúa ban phước cho bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên vì sẽ phát hiện ra rất nhiều cách. Bạn càng nhận biết Chúa ban phước cho bạn BÂY GIỜ, thì bạn càng hy vọng là bạn sẽ nhìn ra những điều kì diệu hơn nữa.

Cuối mỗi ngày, hãy để ít thời gian viết ra những điều này. Hãy bắt đầu viết nhật ký về “lời chứng hy vọng.” Có ngày bạn chỉ có một hay hai điều để ghi ra, có ngày bạn sẽ có 10 hay 20 điều để viết cả một trang. Hãy bắt đầu ghi lại sự tốt lành của Chúa trong đời sống bạn và quan sát thấy sống một ngày mà không có hy vọng là chuyện khó đấy.

Hãy Thắp Sáng Hy Vọng!

Bây giờ hãy thắp sáng hy vọng. Bạn không cần phải chờ nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng hay nhiều năm để mong đợi Chúa hành động. Ngài ở với bạn, và Ngài đã hành động trong đời sống bạn rồi. Hãy cầu nguyện để bạn ý thức rõ hơn rằng bạn sẽ luôn nhìn thấy những gì Chúa làm trong cuộc sống bạn.

Lúc nào cũng có cám dỗ để sống trong sự trì hoãn của hoàn cảnh khi hơn là sống bởi sức mạnh của thái độ bây giờ. Đừng để những khó khăn trong ngày khiến bạn trì hoãn mong đợi sự tốt lành của Chúa. Hãy tiến tới và thắp sáng hy vọng của bạn. Điều gì đó lớn lao có thể xảy ra hôm nay. Điều mới mẻ có thể xảy ra hôm nay. Đừng đợi đến ngày mai mới tin - hãy tin ngay hôm nay.

Lúc nào cũng có cám dỗ để sống trong sự trì hoãn của hoàn cảnh khi hơn là sống bởi sức mạnh của thái độ bây giờ.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13883 guests and no members online

Your Language