Theo Sách Jesus Gọi Sarah Young

Hãy Gặp Chúa Vào Buổi Sớm - Sarah Young

004jesusgoisarahyoung1280x720

Hãy Gặp Chúa Vào Buổi Sớm - Theo sách Jesus Gọi của Sarah Young

Hãy Gặp Chúa Vào Buổi Sớm- Theo sách Jesus Gọi của Sarah Young Hãy gặp Ta vào buổi sớm. Ta đang nóng lòng chờ con. Trong sự tĩnh lặng của thời giờ thánh khiết này với Ta, Ta ban cho con sức mới và ban cho con sự bình an tràn đầy. Khi những người khác cố gắng ngủ tiếp hay lo lắng nghe những tin tức mới nhất, thì con thông công với Đấng Tạo Hóa của vũ trụ này. Ta đã đánh thức trong con lòng khao khát được biết Ta. Sự khao khát này đến từ Ta, dù hiện giờ nó cháy sáng ở trong con. Khi con đáp lại tiếng gọi tình yêu của Ta bằng cách tìm kiếm mặt Ta, cả hai chúng ta đều được phước. Đây là một điều sâu nhiệm mà con có thể kinh nghiệm được song khó có thể thấu hiểu. Ta không phải là một vị Chúa u uất không thích niềm vui. Ta vui khi thấy con yêu thích tất cả những gì chân thành, cao đẹp, đúng đắn, dễ thương, và đáng phục. Hãy nghĩ tới những điều này, và Ánh Sáng của Ta trong con sẽ ngày càng chiếu sáng hơn.

Kinh Thánh
Ê-sai 40:31 Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.
Thi Thiên 27:4 Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong đền của Ngài.
Phi-líp 4:8 Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 5921 guests and no members online

Your Language