Chuyện Cảm Động

16. Nasa Và Kinh Thánh

Đây là một sự thật dành cho những nhà khoa học và cho tất cả những sinh viên nào đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục người khác về mức độ xác thật của Kinh Thánh. Và đây cũng là một trong những điều đã tỏ ra Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo lạ lùng, và Ngài đã tể trị trên muôn vật. Bạn có biết rằng có một chương trình không gian đang bận rộn chứng minh rằng điều được gọi là "hoang tưởng" trong Kinh thánh là sự thật không?

16nasavakinhthanh outlook 2084760 1280

Ông Harold Hill, vốn là chủ tịch của công ty Curtis Engine ở Baltimore Maryland, và là một chuyên viên cố vấn trong chương trình không gian, kể rằng, "Tôi nghĩ một trong những điều kỳ diệu Chúa tỏ với chúng ta ngày hôm này đã xảy ra gần đây cho những nhà du hành vũ trụ và các nhà khoa học không giang ở Greenbelt, Maryland. Họ đã kiểm tra vị trí của mặt trời, mặt trăng, và các hành tinh ngoài không gian, nơi chúng có thể tọa lạc cách đây 100 năm và 1000 năm. Chúng tôi phải biết điều này để không gửi một vệ tinh lên và làm nó va đập vào bất cứ thiên thể nào trong những quỹ đạo của nó. Chúng tôi phải bố trí những quỹ đạo sao cho vệ tinh có thể tồn tại lâu dài, và nơi có những hành tinh, để tất cả không bị sa lầy.

Những nhà khoa học cho loại máy tính đo lường chạy ngược thời gian nhiều thế kỷ, và nó đến một điểm dừng. Máy tính dừng lại và cho dấu hiệu đèn đỏ, điều đó có nghĩa là có cái gì đó sai trật, hoặc trong lượng thông tin được nạp vào, hoặc với kết quả khi so sánh với chuẩn. Họ gọi cho bộ phận sửa chữa để kiểm tra, và họ hỏi nhau, "Có gì sai thế?" Cuối cùng, họ tìm ra được rằng có một ngày bị mất đi trong quá khứ. Họ vò đầu bứt tóc. Không có câu trả lời.

Cuối cùng, một nhà khoa học là cơ đốc nhân nói, "Các anh biết không, một lần tôi học trong trường Chúa nhật, họ có đề cập đến một thời điểm mặt trời dừng lại." Dù rằng mọi người không tin lời anh ta nói, họ cũng không có câu trả lời nào khác, vì thế, họ đành bảo, "hãy chỉ ra xem nào." Anh ta lấy Kinh thánh và tìm trong sách Giô-suê, ở đó, họ đọc được một đoạn rất kỳ cục -- kỳ cục đối với bất cứ người bình thường nào. Họ thấy Chúa nói với Giô-suê. "Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Chớ sợ, vì ta đã phó chúng nó vào tay ngươi, chẳng còn một ai đứng nổi trước mặt ngươi được." (Giô suê 10:8).

Giô-suê lo lắng vì ông đang bị kẻ thù bao quanh và nếu trời tối thì kẻ thù sẽ áp đảo dân Y-sơ-ra-ên. Vì thế Giô-suê cầu xin Chúa cho mặt trời dừng lại! Đúng vậy, "Ngày mà Đức Giê-hô-va phó dân A-mô-rít cho dân Y-sơ-ra-ên, thì Giô-suê thưa cùng Đức Giê-hô-va tại trước mặt Y-sơ-ra-ên, mà rằng: Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Ga-ba-ôn; Hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên trũng A-gia-lôn! Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng, Cho đến chừng dân sự đã báo thù quân nghịch mình. Điều đó há không có chép trong sách Gia-sa sao? Mặt trời dừng lại giữa trời, và không vội lặn ước một ngày trọn." (Giô-suê 10:12-13) Những phi hành gia và các nhà khoa học bảo, "Như vậy là có một ngày bị mất đi trong chuỗi thời gian!" Họ kiểm tra lại các máy tính và trở về thời điểm được viết trong Kinh thánh, và họ tìm thấy nó gần đúng, những không chính xác đủ.

Thời gian bị mất trong giai đoạn của Giô-suê là 23 giờ và 20 phút đồng hồ - chứ không phải là 24 tiếng trọn vẹn. Họ đọc lại Kinh thánh và trong đó chép "ước một ngày trọn." Chỉ một hai từ trong Kinh thánh cũng rất quan trọng, bởi họ sẽ vẫn gặp rắc rối về 1000 năm trước nếu không tính 40 phút kia. Bốn mươi phút phải được tìm ra, bởi vì trong khoảng thời gian đó vệ tinh sẽ quay rất nhiều lần trong những quỹ đạo. Khi nhà khoa học là tín đồ kia suy nghĩ về điều này, anh nhớ ra ở đâu đó trong Kinh thánh có nói về mặt trời ĐI NGƯỢC lại. Những nhà khoa học bảo anh ta chắc quẫn trí rồi, nhưng khi họ tìm lại trong Kinh thánh thì thấy câu chuyện này ở sách II Các vua: Khi Ê-xê-chia bị bệnh nặng gần chết, người được tiên tri Ê-sai thăm viếng, và Ê-sai nói rằng vua sẽ chẳng chết đâu.

Vua Ê-xê-chia muốn xin một dấu hiệu rằng mình sẽ được chữa lành và sống. Ê-sai đã nói rằng, "Này là dấu Đức Giê-hô-va ban cho ngươi, đặng làm chứng cho ngươi biết Ngài sẽ làm thành điều Ngài đã phán ra: Ngươi muốn bóng tới trước mười độ hay là lui lại mười độ chăng?" (II Các Vua 20:9) Ê-xê-chia trả lời, "Bóng tới trước mười độ thì chẳng khó gì; không! thà nó lui lại sau mười độ thì hơn." (II Các Vua 20:10) Tiên tri Ê-sai cầu khẩn với Đức Chúa Trời và Ngài đã đem bóng trở lui lại 10 độ. Mười độ chính xác là 40 phút! 23 giờ và 20 phút trong đời Giô-suê, cộng với 40 phút được đề cập trong sách II Các vua đã làm mất đi một ngày trong vũ trụ!

"Điều đó có phải kỳ diệu quá không?"

Suy Gẫm

Lời Chúa là sống và linh nghiệm, dù rằng thế gian tìm cách chối bỏ thì Kinh thánh vẫn tồn tại và bày tỏ chân lý cứu rỗi. Chúng ta tin Chúa, và tin Kinh Thánh là lời Ngài, chúng ta cũng phải làm theo để lời Chúa được sống trong mỗi chúng ta.

  • Bạn có đọc, suy gẫm, hầu làm theo ý muốn Chúa trên đời sống mình chăng?

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. (Hê-bơ-rơ 4:12)

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7605 guests and no members online

Your Language