Chuyện Cảm Động

Dâng Hiến Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin

danghien435x246Dâng Hiến Ủng Hộ Cho Mục Vụ - Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu | Faith | Hope | Love - www.quangharvest.com

Cảm tạ Chúa cho mục vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Cảm tạ Chúa ban phước rất nhiều trên mục vụ ngày càng mở rộng. Các bài chia sẻ được lan rộng và gây dựng đức tin cho con dân Chúa. Những đĩa CĐ nhạc thánh ca được đưa đến mọi người để cùng nhau ca ngợi thờ phượng Chúa.

Nội Dung Trang Lỗi 404

404error435x181

Chúng tôi không thể tìm thấy trang này!

Bạn đã truy cập trang. Mặc dù các máy chủ của chúng tôi đang tìm kiếm trang web với tất cả khả năng của mình, nhưng chúng tôi không thể tìm thấy chúng. Chuyện gì vậy?

  • Liên kết bạn nhận được ở đây có lỗi chính tả.
  • Chúng tôi có thể đã xóa hoặc đổi tên trang này.
  • Hoặc, không chắc, bạn đã nhập URL theo cách thủ công và mắc lỗi đánh máy?

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin Quang Harvest 128

aboutmequangharvest429x241

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin

© 2015-2023 Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng | Tình Yêu | www.quangharvest.com | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cảm tạ Chúa ban phước rất nhiều trên mục vụ ngày càng mở rộng. Các bài chia sẻ được lan rộng và gây dựng đức tin cho con dân Chúa. Những đĩa CĐ nhạc thánh ca được đưa đến mọi người để cùng nhau ca ngợi thờ phượng Chúa. Những sách nói, những bài giảng, những bài hát nhạc thánh Karaoke với chương trình Audio đọc Kinh Thánh ..v.v.. đã được con dân Chúa ở nhiều quốc gia yêu thích và sử dụng.

Mến yêu, Quang Harvest

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 128 Quốc Gia

We have 2015 guests and no members online

Your Language