Văn Phẩm Cơ Đốc

Tình Dục

Tình Dục
Tình dục có ở nhan nhản mọi nơi. Và con người rất dễ sập bẫy bằng việc thủ dâm, thói dâm dục, và giới tính không lành mạnh. Nhưng Chúa muốn chúng ta cứ ở trong sự thánh khiết, dựa vào Thánh Linh Ngài và phát triển tính tự chủ. Kế hoạch bảy ngày này sẽ bắt đầu dẫn bạn trên con đường của sự thánh khiết và lối sống theo tiêu chuẩn mà Chúa thiết lập cho chúng ta. Hãy tìm một người mà bạn tin tưởng để cùng đọc những đoạn Kinh Thánh này, bởi sự tín nhiệm lẫn nhau là rất quan trọng trong việc giữ gìn sự toàn vẹn giới tính và tình dục.

KinhThanhTheoChuDeTinhDuc1280

Tĩnh nguyện

Sách báo khiêu dâm và cơ hội dâm dục ở đầy dẫy mọi nơi. Hai mươi năm trước bạn phải khó khăn lắm mới tìm được một cuốn tạp chí khiêu dâm. Ngày nay bạn có thể truy cập bằng một cú nhấp chuột hay cú bấm vào điều khiển TV. Chúng ta rất dễ sập bẫy của việc thủ dâm, thói dâm dục, và giới tính không lành mạnh. Kinh Thánh có nói bất kỳ điều gì về các chủ đề trên không? Chúa dạy chúng ta phải đối xử với người khác ra sao? Kinh Thánh không nói nhiều về việc thủ dâm nhưng có cung cấp vài nguyên tắc rõ ràng về giới tính lành mạnh và thói dâm dục. Nếu bạn quyết định thay đổi bản thân trong lãnh vực này, điều cần làm nhất là chia sẻ với ai đó về những khó khăn của bạn. Điều này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng hơn.

'Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn-bà mà động tình tham-muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà-dâm cùng người rồi. ' Ma-thi-ơ 5:28

'Vậy hãy làm chết các chi-thể của anh em ở nơi hạ-giới, tức là tà-dâm, ô-uế, tình-dục, ham-muốn xấu-xa, tham-lam, tham-lam chẳng khác gì thờ hình-tượng: ' Cô-lô-se 3:5

'Nhưng mỗi người bị cám-dỗ khi mắc tư-dục xui-giục mình. Đoạn, lòng tư-dục cưu-mang, sanh ra tội-ác; tội-ác đã trọn, sanh ra sự chết. ' Gia-cơ 1:14-15

'Nhờ khí-giới đó chúng tôi đánh đổ các lý-luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu-biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý-tưởng làm tôi vâng-phục Đấng Christ. ' II Cô-rinh-tô 10:5

'Phàm những sự gian-dâm, hoặc sự ô-uế, hoặc sự tham-lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng-đáng cho các thánh-đồ. ' Ê-phê-sô 5:3

'Chúng ta hãy nghe lời kết của lý-thuyết nầy: Khá kính-sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều-răn Ngài; ấy là trọn phận-sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán-xét các công-việc, đến nỗi việc kín-nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.' Truyền-đạo 12:13-14

'Những sự cám-dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành-tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám-dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám-dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. ' I Cô-rinh-tô 10:13

 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13510 guests and no members online

Your Language