Văn Phẩm Cơ Đốc

001.Sự Hiện Diện Của Chúa Trong Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bạn

CauNguyenHieuQua people 2604834 1280

Lời Cầu Nguyện
Ngày 1: Sự Hiện Diện Của Chúa Trong Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bạn

Tác giả: Joyce Meyer | Dịch giả: Quang Harvest
Cuộc sống bận rộn và đầy sao lãng. Thật dễ dàng để bị cuốn vào bởi những lo lắng, nỗi sợ hãi và tất cả những điều phải làm, mà bạn hoàn toàn mất đi phần nhìn những gì thực sự quan trọng. Vào cuối Sách Lu-ca đoạn 2 ghi lại một câu chuyện thú vị. Khi Chúa Giê-xu lên mười hai tuổi, Maria và Giôsép đưa Chúa Giê-xu đến thành Giêrusalem để dự lễ Vượt Qua. Sau khi buổi tiệc kết thúc, họ khởi hành trên đường về nhà, tin rằng Chúa Giê-xu đang ở trong cuộc hành hương với họ. Tôi tự hỏi có bao nhiêu lần chúng ta nghĩ Đức Chúa Trời ở với chúng ta, mặc dù chúng ta đang đi trên con đường riêng của mình.
Bây giờ đến phần thú vị. Maria và Giôsép chỉ nhận ra sau một ngày Chúa Jêsus không ở với họ, và rồi phải mất ba ngày mới tìm được Ngài. Ba ngày! Văn bản cho chúng ta biết rằng việc mất đi sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì dễ hơn là tìm thấy nó một khi chúng ta đã mất nó.

Chúng ta phải cẩn thận để luôn được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta làm điều đó, Đức Chúa Trời sống trong lòng chúng ta. Bắt đầu với sự vâng lời Ngài. Dấu hiệu đầu tiên của sự trưởng thành tâm linh là chúng ta đang tránh xa những hành vi làm tổn thương Thượng Đế. Điều này cho thấy tầm quan trọng của chúng ta đối với những điều Ngài nghĩ. Nói cách khác, chúng ta nên hào phóng cho người khác, tha thứ, đừng oán giận và sống trong hòa bình. Nếu chúng ta ý thức chọn lời của chúng ta để tôn vinh Đức Chúa Trời và xây dựng người khác, chúng ta sẽ cảm thấy gần gũi với Đức Chúa Trời suốt cả ngày.
Cầu Nguyện: Cảm ơn Cha, vì Ngài đang sống trong trái tim con. Con cần sự hiện diện của Ngài ngày hôm nay. Giúp con tôn vinh Chúa trong suy nghĩ và lời nói và là một nguồn phước cho những người xung quanh con.
'Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu-mến ta, thì vâng-giữ lời ta, Cha ta sẽ thương-yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. ' Giăng 14:23

 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14017 guests and no members online

Your Language