I Giăng

62Giang011280x800

Thư Thứ Nhất của Giăng
Tác Giả:                                  Giăng
Ðề Tài:                                    Sự thông công
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 90-100 năm sau Công Nguyên

Thư thứ nhất của Giăng chứng tỏ rõ ràng là được viết từ sứ đồ Giăng qua sự làm chứng của nội dung và qua sự so sánh với sách Tin Lành Giăng. Ðây là một bức thư gia đình được viết từ người Cha gửi đến những `con cái` của mình đang ở trong thế gian. Có thể với sự ngoại lệ sách Nhã Ca của Salômôn, thì sách Giăng được viết tin cậy nhất trong những sách linh cảm khác. Sự phạm tội của một người tin Chúa được xem như là sự sỉ nhục của một người con đối với người cha của mình và được giải quyết như là một vấn đề gia đình (1:9; 2:1). Cho nên sự cai trị đạo đức của thế giới không có liên quan đến. Sự phạm tội của đứa con là sự làm tổn thương của luật pháp đã được hoàn tất tại thập tự giá, và `Giêxu Christ, Ðấng Công Bình`bây giờ là `người giúp đỡ ở cùng người Cha`. Tin Lành của Giăng dẫn đến ngưỡng cửa của nhà Cha; thư đầu tiên của ông làm cho chúng ta cảm thấy như ở nhà. Một chữ nhẹ nhàng đã được dùng cho `trẻ em` (hy lạp: teknia), một hình dạng thu nhỏ, nó có nghĩa là con trẻ, cũng như trẻ thơ sinh. Trong khi Phaolô bận rộn với chỗ đứng công khai của người tin Chúa như là con trai, thì Giăng nghĩ về sự gần gũi của người tin Chúa như con với cha.

Lá thư Giăng có thể được chia như sau:

    Sự mở đầu 1:1-2

    I. Các con trẻ và sự thông công 1:3-2:11

    II. Các con trẻ và những kẻ thù của họ 2:12-27

    III. Các con trẻ và sự trở lại của Chúa 2:28-3:3

    IV. Các con trẻ trong sự đối lập với con cái của ma qủi 3:4-24

    V. Các con trẻ và những giáo sư giả 4:1-6

    VI. Các con trẻ sẽ được mạnh mẽ và được khuyên dạy 4:-5:19

    Kết thúc 5:20-21

Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu.
Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14403 guests and no members online

Your Language