Bài Giảng Tin Lành

Mẹ Và Con Gái

Mẹ Và Con Gái | Không Ai Mà Không Vui Khi Được Ngườ Khác Quan Tâm Đến | Thương Mẹ | Con Gái Của Mẹ | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm | www.quangharvest.com | SongHyVongTV

Mẹ và tình thương của mẹ là điều quý nhất trong đời. Trước hết là con chúng ta phải có lòng hiếu kính với mẹ là người sinh thành chúng ta. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Hãy hiếu-kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.

MeVaConGai1280x720 1

Nếu quý vị và người mẹ yêu dấu của mình có mối quan hệ thương yêu, gần gũi và tốt đẹp đó là điều rất quý. Nhưng có nhiều người tuy thương mẹ nhưng vì những tổn thương trong quá khứ, hoặc vì sự ngăn cách ngày trước giữa mẹ con quá sâu đậm bây giờ không biết làm thế nào để nối lại tình mẹ con. Vì thế hôm nay chúng tôi xin nêu thêm một vài điều gợi ý để quý vị nào trong hoàn cảnh đó có thể áp dụng để mẹ con xích lại gần nhau và dần dần trở thành bạn của nhau. Mẹ và tình thương của mẹ là điều quý nhất trong đời. Trước hết là con chúng ta phải có lòng hiếu kính với mẹ là người sinh thành chúng ta. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Hãy hiếu-kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12 12 Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, để ngươi được sống lâu trên đất mà Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, ban cho ngươi. Xuất Hành 20:12

1.) Hiếu kính mẹ, tôn kính mẹ, quý trọng mẹ 2.) Chăm sóc mẹ một cách vui vẻ tự nguyện Không ai mà không vui khi được người khác quan tâm đến. Có nhiều cụ hay than đau, than mất ngủ, chỉ vì muốn được con cái mình để ý. 3.) Tôn trọng ý kiến và quan niệm sống của mẹ Ai cũng thích những lời ngọt ngào. 4.) Nói năng yêu thương với mẹ Lời nói của anh chị em phải luôn có ân hậu và mặn mà, để anh chị em biết phải đối đáp thế nào cho thích hợp với mọi người. Cô-lô-se 4:6 Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa-thuận với mọi người. Rô-ma 12:18 5.) Quyết tâm chú ý vào những điều tốt nơi mẹ Hãy thông cảm với mẹ và xóa bỏ hết các lỗi lầm của mẹ. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy. Lu-ca 6:31 Trước tôi trẻ, rày đã già Nhưng chẳng hề thấy người công-bình bị bỏ, Hay là dòng-dõi người đi ăn-mày. Thi-thiên 37:25 8Hỡi con, hãy nghe lời khuyên-dạy của cha, chớ bỏ phép-tắc của mẹ con; 9Vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, giống như những vòng đeo quanh cổ của con. Châm-ngôn 1:8-9 Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, Chớ khinh-bỉ mẹ con khi người trở nên già-yếu. Châm-ngôn 23:22

Đề nghị: 1.) Cần chấp nhận cá tính, con người của mẹ Cần tìm hiểu về mẹ để thông cảm với mẹ. Mẹ chúng ta là người như thế nào? Mẹ có hay nói nên cảm xúc của mẹ không?

2.) Hãy nhìn lại đời sống của mình, những khuyết điểm của mình khi dạy con cái.

Cần sửa đổi và xóa bỏ vòng luẩn quẩn mà thế hệ trước để lại cho thế hệ sau.

Hãy ở với nhau cách nhân-từ, đầy-dẫy lòng thương-xót, tha-thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha-thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Ê-phê-sô 4:32

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14010 guests and no members online

Your Language