Cầu Nguyện Hiệu Quả - Kenneth Hagin

07. Tri Thức Theo Giác Quan

07. Tri Thức Theo Giác Quan Khác Tri Thức Theo Mặc Khải | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Lần nọ trong hàng người nhờ tôi cầu nguyện, một phụ nữ nói bà sẽ không tin bà có điều gì mà các giác quan vật lý lại bảo bà không có điều đó. Lúc đó tôi vừa bảo bà ngồi xuống vì theo Kinh Thánh, bà sẽ không nhận bất cứ điều gì nơi Chúa theo cách bà tin. Hãy tin Đức Chúa Trời và chớ tin Satan, Satan sẽ bảo bạn rằng bạn không nhận sự đáp lời cầu nguyện, Satan hoạt động trong lĩnh vực giác quan, Satan hoạt động như Thần của đời này (2 Cô-rinh-tô 4:4). Về thuộc linh bạn sẽ không đi đến đâu cho đến khi bạn nhận thức rằng có hai loại lẽ thật, lẽ thật hiểu biết giác quan, lẽ thật khải thị, tức là lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời. Một số người nghĩ lẽ thật liên quan đến những điều họ có thể thấy bằng mắt vật lý, nhưng bạn không thể thấy những điều của linh, những điều của thuộc linh không thuộc thiên nhiên và không phải là vật chất, mọi sự ta cần đều được cung cấp cho chúng ta trong lĩnh vực thuộc linh qua Lời Đức Chúa Trời.

caunguyenhieuqua07 1280x720

Ê-phê-sô 1:3: “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi phước thiêng liêng ở các nơi trên trời”. Câu Kinh Thánh này có nghĩa là mọi sự ta cần đều đã cung cấp cho chúng ta trong Đấng Christ. Bạn không thể thấy những phước này, nhưng nó có sẵn bởi vì Lời Chúa nói vậy. Có lẽ thật hiểu biết giác quan và có lẽ thật khải thị. Khi lẽ thật hiểu biết giác quan trái với lẽ thật khải thị, lẽ thật của Lời Chúa thì tôi bắt đầu bước đi bởi lẽ thật khải thị. Tôi bước đi bởi những gì Chúa đã phán trong Lời Ngài. Điều mà trong lĩnh vực thuộc linh được thành thực hữu trong lĩnh vực thiên nhiên qua đức tin của tôi nói Lời Đức Chúa Trời. Đức tin tôi nắm chặt điều đó và tạo ra thực tế về điều đó trong đời sống tôi (Rô-ma 4:17).

Vậy khi bạn cầu nguyện, hãy tin bạn nhận bất cứ điều gì bạn cầu nguyện và bạn sẽ có. Điều đó vượt quá suy nghĩ thiên nhiên. Thật ra, tâm trí thiên nhiên không nắm bắt được điều đó. Phần lớn những nhà lãnh đạo Hội Thánh ngày nay đều là những người hiểu biết giác quan. Hiểu biết giác quan đã giam cầm Hội Thánh. Chúng ta bước đi bởi đức tin chớ chẳng bởi mắt thấy (2 Cô-rinh-tô 5:7). Tin lẽ thật chớ đừng tin lẽ giả.

 Lần kia tôi đang giảng tại một Hội Thánh nọ nhóm trong một tòa nhà nhỏ. Thời tiết bên ngoài thì lạnh, vì vậy người ta sử dụng lò sưởi ấm. Đôi lúc bên trong nhà lại rất nóng và tôi cũng thấy ấm khi giảng. Đêm ấy, tôi đã toát mồ hôi khi bước ra khỏi căn nhà nhỏ đó để hít thở không khí, khi bước ra ngoài, không khí lạnh áp vào mặt tôi và cuống họng tôi bắt đầu đau. Lúc tôi đến chỗ đậu xe thì tôi khó có thể nói được. Hôm sau, suốt ngày, tôi chỉ nói trong miệng, sau đó ngực tôi bắt đầu đau. Tôi bắt đầu đọc những câu Kinh Thánh về sự chữa lành, với Kinh Thánh mở ra trước mắt, tôi cầu nguyện im lặng. Tôi thưa: “Chúa ôi, Lời Chúa bảo là con đã được lành, nếu con hỏi xác thịt hay người khác xung quanh mình là mình có lành chưa, thì câu trả lời sẽ là không, nếu con hỏi cảm giác của mình là mình đã lành chưa, nó sẽ nói con chưa lành. Nhưng Lời Chúa nói: “...Đức Chúa Trời vẫn chân thật dù mọi người đều giả dối...” (Rô-ma 3:4). Vậy con nói con chưa lành, con là kẻ nói dối vì Lời Chúa phán Ngài không thể nói dối. Rô-ma 3:4: “Chẳng hề như vậy, thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối, như có chép rằng: Ấy vậy Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài và sẽ được thắng khi chịu xét đoán.”

Tôi thưa với Chúa là tôi sẽ đứng dậy đến Hội Thánh và giảng. Vậy tôi đến cửa nơi Hội Thánh nhóm và bước vào buổi nhóm, khi tôi đứng lên giảng, tôi đến micro và nói “Tôi muốn cảm ơn Chúa, tôi đã lành bệnh”. Hội chúng nhìn tôi giống như tôi mất trí bởi vì tôi mới thì thầm. Tôi bắt đầu nói cho họ những gì Lời Chúa nói về sự chữa lành và tôi chứng minh cho họ từ Lời Chúa là tôi đã lành bệnh. Tôi bảo họ những gì Chúa phán là thật và nếu tôi nói chưa lành, tôi đã nói dối. Tôi bảo họ rằng tôi muốn tất cả đều đứng dậy và ngợi khen Chúa với tôi bởi vì tôi đã lành bệnh. Một số người đã đứng lên và chúng tôi bắt đầu khen ngợi Chúa. Tôi chưa nói: “Halêlugia!” tới ba lần thì tiếng tôi phục hồi. Tôi khởi sự giảng và tôi đã giảng hùng hồn, đám đông đó chứng kiến những gì Chúa làm, họ thấy đức tin nơi Lời Chúa hành động ngay trước mắt họ.

Một điều bạn phải làm là xin Chúa về những điều bạn cần và muốn mà Lời Chúa đã hứa và tin là bạn nhận được khi bạn xin điều ấy, sau đó bạn có bất cứ điều gì bạn cần nơi Chúa. Một số người cứ hỏi tôi tại sao Chúa không chữa lành họ sau khi nhiều người đã cầu nguyện cho họ mà không có kết quả, rất nhiều lần tôi hỏi họ đã hành động như thể Lời Chúa phán chưa?

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 5895 guests and no members online

Your Language