Cầu Nguyện Hiệu Quả - Kenneth Hagin

15. Cảm Tạ Chúa Liên Tục Về Sự Đáp Lời

15. Cảm Tạ Chúa Liên Tục Về Sự Đáp Lời | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Bước số sáu để nhận sự đáp lời cầu nguyện là trong mọi lúc, hãy nghĩ dến sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và sự tốt lành của Ngài và hãy đếm phước hạnh của bạn. Điều này sẽ thêm lên đức tin cho bạn. Hãy hướng lòng về Chúa để ngợi khen liên tục và biết ơn Chúa về những gì Ngài đã làm và về những gì Ngài đang làm cho bạn bây giờ. (Phi-líp 4:6) “Chớ lo phiền chi hết nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời”. Nhóm từ “Chớ lo phiền chi hết” nghĩa là chớ lo phiền chi hết.

caunguyenhieuqua15 1280x720

Nó cũng có nghĩa là “Đừng lo lắng về bất cứ điều gì...” (Phi-líp 4:6). Chừng nào mà bạn còn phiền muộn lo lắng, thì tất cả sự cầu nguyện và kiêng ăn trên đất cũng sẽ không ích lợi gì. Phần còn lại của Phi-líp 4:6 nói “Với sự cảm tạ” khi bạn cầu nguyện trình các nhu cầu của mình cho Chúa biết, thì bạn phải cảm tạ Ngài về sự đáp lời, chúng ta phải cầu nguyện với sự cảm tạ.

Cách đây một vài năm, chúng tôi đang giảng tại Overton, Texas và chúng tôi được mời ăn tối tại một gia đình trong Hội Thánh này. Bà này nói với chúng tôi rằng bà bị suyễn và đã chuyển đến bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ chuyên khoa bảo bà, đây là trường hợp suyễn nguy cấp, mà ông đã từng thấy. Bà đã tìm được một ít sự giúp đỡ nhưng không nhiều lắm. Bà đã được mọi người có chức vụ cầu nguyện chữa bệnh cho bà nhưng không có gì xảy ra. Lần nọ bà đến trong cuộc phấn hưng của Raymond T. Richey đang tổ chức tại vùng đó, bà đang ở trong hàng ngàn người xin chữa bệnh và ông bảo bà bắt đầu ngợi khen Chúa cho tới lúc bà đã được lành. Bà nói với ông là bà không được lành, Richey bảo bà cảm tạ Chúa về Lời Ngài và nói “Lời Chúa nói tôi đã được lành”.

Vậy bà bắt đầu làm điều đó, và chẳng bao lâu bà làm quen với sự ngợi khen Chúa đến nỗi khi tất cả các cơn suyễn biến mất mà bà cũng không biết. Khi bà kể điều này thì đã hơn mười bốn năm từ khi bà bị triệu chứng suyễn. Kinh Thánh nói, “Đừng lo lắng gì cả...” (Phi-líp 4:6) vì vậy, bạn có thể tỏ lời cầu xin với sự cảm tạ vì bạn biết Chúa sẽ nghe bạn.

Khi tôi gặp những tình huống dường như bất năng, tôi chỉ nói mọi sự đều có thể được cho người nào tin (Mác 9:23) và tôi là một người tin. Đôi khi ma quỉ cám dỗ tôi bằng những ý tưởng làm cản trở đức tin tôi, nhưng tôi đã có Lời Chúa để đứng. Và vì Lời Chúa là chân thật, tôi cảm tạ Chúa về sự đáp lời của tôi trước khi tôi thấy nó xảy ra.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 11284 guests and no members online

Your Language