Cầu Nguyện Hiệu Quả - Kenneth Hagin

18. Vận Dụng Đức Tin Bạn Có

18. Vận Dụng Đức Tin Bạn Có | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Rô-ma 12:3 “Vậy, nhờ ơn ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người”. Đức Chúa Trời đã phân phát cho mỗi người một lượng đức tin, vậy mỗi tín hữu có thể nhận sự đáp lời của mình. Nếu bạn nói bạn không có đức tin, thì bạn cho Đức Chúa Trời là kẻ nói dốì. Bạn có đức tin. Mỗi người đều có đức tin nếu người đó được cứu. Tuy nhiên chính việc nghĩ những suy nghĩ đức tin và nói những lời đức tin mà dẫn tấm lòng ra khỏi thất bại và bước vào chiến thắng.

caunguyenhieuqua18 1280x720

Nói cách khác, bạn cần vận dụng đức tin bạn có để đức tin bạn được hiệu quả. Hãy làm theo bảy bước này để nhận sự đáp lời cầu nguyện và hãy mong đợi để nhận sự đáp lời cầu nguyện. Đừng chấp nhận không có sự đáp lời và đừng từ chối! Đó là quyền lợi gia đình, quyền lợi cứu chuộc, quyền lợi phúc âm của bạn trong Đức Chúa Giê-xu Christ và là quyền lợi của con cái được tái sinh và được mua bằng huyết của con Đức Chúa Trời để có những gì Đức Chúa Trời hứa cho bạn.

Bởi đức tin chiếm hữu những gì thuộc về bạn và phước hạnh sẽ đến. Bởi đức tin phước hạnh là của bạn bây giờ. Vậy hãy chấp nhận và tin lời Đức Chúa Trời thì nó sẽ thành thực tế trong đời sống bạn.

LỜI CẦU NGUYỆN TIN CHÚA

Nếu bạn chưa biết Chúa Giê-xu là cứu Chúa và là Chúa của bạn, xin bạn hãy cầu nguyện bởi đức tin theo lời cầu nguyện sau đây, Giê-xu sẽ thành Chúa của bạn:

Lạy Cha yêu quý của con ở trên trời. Con đáp lại lời mời gọi của Ngài và con đến với Ngài trong danh của Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Con đến vởi tất cả tội lỗi, đau đớn và thói quen của con. Lạy Chúa Giê-xu Christ. Con quay khỏi tội lỗi và trở về cùng Ngài. Con đặt đức tin nơi một mình Ngài. Ngài là Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Lòng con tin và bây giờ miệng con công nhận Ngài là Cứu Chúa, là Chúa, là Đức Chúa Trời của con. Con cảm ơn Ngài vì đã chấp nhận con làm con cái. Con mở lòng con cho Thánh Linh của Ngài và bước theo Ngài trọn cả đời con. Con tin Ngài và tiếp nhận Ngài. Con cầu xin điều này trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14362 guests and no members online

Your Language