Album Thánh Ca

Con Tin Cha - Vân Thuyên

Con tin Cha luôn biết điều con cần, và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con, để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Dù cuộc đời này có nhiều điều con không hiểu, thì lòng con hằng tin Giê-xu luôn ở bên con mãi mãi.

ConTinChaVanThuyen1280x720

Con Tin Cha | Ca sĩ: Vân Thuyên | Sáng tác: Thiên Hân Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Youtube: Song Hy Vong TV

Lyrics: Con tin Cha luôn biết điều con cần, và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con, để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Con tin Cha luôn biết điều con cần, và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con, để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Dù cuộc đời này có nhiều điều con không hiểu, thì lòng con hằng tin Giê-xu luôn ở bên con mãi mãi. Con tin Cha luôn biết điều con cần, và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con, để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài.

English Version: I believe In God

I believe that you always know what I need, and You always provide everything for me. I believe that God gives me the best, and help me become more like You each day. Although there are many things in this life that I don't understand. I believe that Jesus will always be with me forever. I believe that you always know what I need, and You always provide everything for me. I believe that God gives me the best, and help me become more like You each day.

Although there are many things in this life that I don't understand. I believe that Jesus will always be with me.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14396 guests and no members online

Your Language