Album Thánh Ca

Khúc Ca Thanh Bình - Lý Phương Lê

"Chúa Bình An giáng thế Ngôi sao vương quyền của Y-sơ-ra-ên, Ánh bình minh từ Thiên Đàng đã chiếu trên nhân loại, soi sáng người trong nơi tối tăm ngồi dưới bóng tử thần, Ngài đoái xem ta, ban hy vọng bình an."

KhucCaThanhBinhLyPhuongLeEps62 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Khúc Ca Thanh Bình Trình bày: Lý Phương Lê | Lời: Nguyễn Ngọc Nhã Ca | Nhạc: Lý Phương Lê | Hòa âm & phối khí: Lý Phương Lê Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Ver1 Giờ phút vinh diệu này, cùng với cả cõi trời mây, hồn linh con ngợi khen Chúa. Tâm linh con hân hoan ca vang Ngài Cứu Chúa của con. Kìa hạnh phước thay! Hạnh phước thay cho muôn dân, Quyền bính bao la và hòa bình trong nước Ngài.

ĐK.: Chúa Bình An giáng thế Ngôi sao vương quyền của Y-sơ-ra-ên, Ánh bình minh từ Thiên Đàng đã chiếu trên nhân loại, soi sáng người trong nơi tối tăm ngồi dưới bóng tử thần, Ngài đoái xem ta, ban hy vọng bình an.

Ver2.: Tối tăm vây phủ đất, mây mù che các dân, tang thương, ưu sầu, nơi đâu an bình cho thế nhân. Kìa Con Thánh sanh ra rồi, Đấng Cứu Chuộc của nhân loại hạ sinh, huy hoàng linh khúc thiên thần sáng danh Chúa trên các từng trời.

CODA.: “Vinh hiển thuộc duy Chúa, vinh quang thay Danh Ngài! Ân điển diệu kì bấy cho con người.” Em-ma-nu-ên, Hòa bình cho muôn dân! Hãy mau đến tôn thờ Ngài. Lòng ta nay bình an, bình an thay, bình an thay!

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 4963 guests and no members online

Your Language