Album Thánh Ca

Ngài Là Vầng Đá Của Tôi - Lê Nguyệt Anh

Tôi sẽ chẳng bị rúng động, vì Ngài là đồn lũy của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rúng động, vì Ngài là vầng đá của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rúng động, vì Ngài là vầng đá tôi dựa nương.

NgaiLaVangDaCuaToiLeNguyetAnh1280x720

Ngài Là Vầng Đá Của Tôi | Ca sĩ: Lê Nguyệt Anh | Sáng tác: Hứa Văn Tường | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin Hy Vọng & Tình Yêu | Youtube: SongHyVongTV www.quangharvest.com

Lyrics: Chỉ một mình Ngài là vầng đá của tôi, sự cứu rỗi của tôi, và là nơi nương náu cao của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rúng động, vì Ngài là vầng đá của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rúng động, vì Ngài là vầng đá tôi dựa nương. Chỉ một mình Ngài là đồn lũy của tôi, Đấng giải cứu tôi, và là nơi nương náu cao của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rúng động, vì Ngài là đồn lũy của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rúng động, vì Ngài là vầng đá của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rúng động, vì Ngài là vầng đá tôi dựa nương.

English Version: He is alone my rock, my salvation, my strong hold and high tower. I will not be shaken, because he is my rock. I will not be shaken, because my mountain where I seek refuge. He is alone my fortress. My deliverer, my strong hold and my high tower. I will not be shaken, because he is my fortress. I will not be shaken, because he is my rock. I will not be shaken, because my mountain where I seek refuge.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 100.000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13871 guests and no members online

Your Language