Album Thánh Ca

Ngày Trước Tôi Xa Nhà Cha - Tina Lưu

Tôi biết Chúa tôi, Ngài là chân lý, là tình yêu tuyệt vời. Ngài an ủi bao phủ tôi, Ngài đi trước bảo vệ tôi, Ngài đi sau bảo vệ tôi. Khi tôi nằm ngủ Chúa bên cạnh tôi. Khi tôi buồn chán, Ngài nâng đỡ linh hồn tôi. Tôi yêu Ngài nhiều.

NgayTruocToixaNhaChaTinaLuuEps98 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Ngày Trước Tôi Xa Nhà Cha | Sáng tác: Ms Hứa Văn Tường | Ca sĩ: Tina Lưu | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | Youtube: SongHyVongTV | www.quangharvest.com

Lyrics: Ngày trước tôi xa nhà Cha, lang thang phố chợ đông người. Tìm đâu chân lý ánh sáng cho cuộc đời tôi. Ngày nay tôi biết Chúa tôi, một tình yêu, một tình yêu không chi sánh bằng. Ngày trước tôi xa nhà Cha, lang thang phố chợ đông người. Nào tìm đâu chân lý hy vọng một tình yêu. Rồi tôi thấy ánh sáng soi đường dẫn lối tôi đi. Tôi biết Chúa tôi, Ngài là chân lý, là tình yêu tuyệt vời. Ngài an ủi bao phủ tôi, Ngài đi trước bảo vệ tôi, Ngài đi sau bảo vệ tôi. Khi tôi nằm ngủ Chúa bên cạnh tôi. Khi tôi buồn chán, Ngài nâng đỡ linh hồn tôi. Tôi yêu Ngài nhiều, Ngài không bỏ lúc tôi cô đơn, lúc nản lòng Ngài ở bên cạnh tôi. Ôi một tình yêu, Chúa tôi, một tình yêu rộng lớn vô biên, một tình yêu không chi sánh bằng.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13411 guests and no members online

Your Language