Album Thánh Ca

Nỗi Niềm Dâng Chúa - Tina Ngọc Nữ

Cuộc đời cho con toàn những tổn thương. Rồi cứu Chúa đến tìm con, ủi an. Gạt nước mắt con Ngài vui cất mang. Ngài hứa sẽ luôn cạnh con, lắng nghe. Nỗi niềm con xin nguyện thưa với Ngài!

NoiNiemDangChuaTinaNgocNu1280x720 1

Nỗi Niềm Dâng Chúa | Sáng tác: Sophie Trần | Ca sĩ Canada: Tina Ngọc Nữ | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | Youtube: Song Hy Vong TV

Lòng chất chứa mang nặng bao nỗi đau. Ngày tháng mất đi niềm vui, bất an. Lạc mất Chúa ôi đời con có chi... Cuộc đời cho con toàn những tổn thương. Rồi cứu Chúa đến tìm con, ủi an. Gạt nước mắt con Ngài vui cất mang. Ngài hứa sẽ luôn cạnh con, lắng nghe. Nỗi niềm con xin nguyện thưa với Ngài!

Giê-xu yêu ơi, Chúa yêu con nhiều! Mà con đâu hiểu thấu cho tình Ngài. Nhiều lần con khóc, Chúa Cha nhân từ Ngài cũng đau xót... Nguyện Cha tha thứ tất cả lỗi lầm. Để con được đến với Cha nhân từ. Nhận tình yêu thương Chúa ban cho con, giúp con yêu người!

English Version: Devotion To God

The heart is filled with so much pain. Days are insecure and days lose joy. Lost God, my life is nothing... Life for me is full of hurt. Then God finds and comforts me. Wiping away my tears, he took it away joyfully. He promised to be always with me and listen to. My feelings I would like to say to God! Dear Jesus, God loves me so much! But I don’t understand His love clearly. I’ve cried many times, Merciful Father, He also grieves... May Father forgive all my mistakes. Let me come to my merciful Father. To get love God gives me, help me love people!

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13683 guests and no members online

Your Language