Album Thánh Ca

Tình Yêu Của Chúa - Tâm Hằng

Giê-xu vì con mang đắng cay. Giê-xu vì con đã chết thay. Giê-xu tình yêu A-ga-pê. Giê-xu Ngài là Cha đời đời. Tình yêu của Chúa đã cứu rỗi con. Tình yêu của Chúa đã nâng đỡ con. Tình yêu của Chúa đã đến với con, để con được sống. Tình yêu của Chúa đã tha thứ con. Tình yêu của Chúa kéo con trở lại.

TinhYeuCuaChuaTamHang1280x720

Tình Yêu Của Chúa | Ca sĩ: Tâm Hằng | Sáng tác: Ms K. Phi-líp Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Youtube: Song Hy Vong TV

Lyrics: Giê-xu tình yêu rất thiết tha. Giê-xu tình yêu không chóng qua. Giê-xu tình yêu không phôi pha. Giê-xu Ngài là tình yêu đời đời. Tình yêu của Chúa đã cứu rỗi con. Tình yêu của Chúa đã nâng đỡ con. Tình yêu của Chúa đã đến với con, để con được sống. Tình yêu của Chúa đã tha thứ con. Tình yêu của Chúa kéo con trở lại. Tình yêu của Chúa thôi thúc trong con, hãy sống yêu thương.

Giê-xu vì con mang đắng cay. Giê-xu vì con đã chết thay. Giê-xu tình yêu A-ga-pê. Giê-xu Ngài là Cha đời đời. Tình yêu của Chúa đã cứu rỗi con. Tình yêu của Chúa đã nâng đỡ con. Tình yêu của Chúa đã đến với con, để con được sống. Tình yêu của Chúa đã tha thứ con. Tình yêu của Chúa kéo con trở lại. Tình yêu của Chúa thôi thúc trong con, hãy sống yêu thương.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 4448 guests and no members online

Your Language