Album Thánh Ca

Tôn Vua Giê-su - Gia Đình Nghệ Sĩ Ưu Tú Y Joel Knul

Cầm đàn lên ta hát tôn Vua Giê-su. Cầm đàn lên ta hát ca khen Ngài. Này bạn ơi ta hát tôn Vua Giê-su. Này bạn ơi ta hát ca khen Ngài. Chúa đã đến ban ơn cho con người. Chúa đã đến chết thay cho tội nhân. Cầm đàn lên ta hát tôn Vua Giê-su. Cầm đàn lên ta hát ca khen Ngài. Này bạn ơi ta hát tôn Vua Giê-su.

TonVinhJesusGiaDinhUuTuYJoelKnulEps47 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Tôn Vua Giê-su | Sáng tác: Ms Hứa Văn Tường | Trình bày: Gia đình nghệ sĩ Ưu Tú Y Joel KnulNhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Youtube: Song Hy Vong TV

Lyrics: Cầm đàn lên ta hát tôn Vua Giê-su. Cầm đàn lên ta hát ca khen Ngài. Này bạn ơi ta hát tôn Vua Giê-su. Này bạn ơi ta hát ca khen Ngài. Chúa đã đến ban ơn cho con người. Chúa đã đến chết thay cho tội nhân. Cầm đàn lên ta hát tôn Vua Giê-su. Cầm đàn lên ta hát ca khen Ngài. Này bạn ơi ta hát tôn Vua Giê-su. Này bạn ơi ta hát ca khen Ngài. Chúa đã đến ban ơn cho con người. Đấng chết thế thay cho bao ô tội. Ngài sống lại cho con sống với Ngài. Ngài sống lại cho con sống với Ngài.

Pe\ brô| be\ drei mu` bi mni Yê-Su, Pe\ brô| be| drei mu` hơê] Khua Yang Ơ hriê be\ drei mu` bi mni Yê-Su Ơ jih jang hriê be\ hơê] hmưi Khua Yang Khua Yang hriê ba klei pap kơ mnuih Khua Yang djiê ]iăng bi mtlaih mnuih soh.

Cầm đàn lên ta hát tôn Vua Giê-su. Cầm đàn lên ta hát ca khen Ngài. Này bạn ơi ta hát tôn Vua Giê-su. Này bạn ơi ta hát ca khen Ngài. Chúa đã đến ban ơn cho con người. Đấng chết thế thay cho bao ô tội. Ngài sống lại cho con sống với Ngài. Ngài sống lại cho con sống với Ngài.

English Version: Lift Up King Jesus With guitar, I lift up King Jesus. With guitar, I sing praises to Him. Hello friend, lets lift up King Jesus. Hello friend, lets sing praises to Him. Who gives grace bless His people. Who died in place of his people. He rose again to give eternal life.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 125 Quốc Gia

We have 172 guests and no members online

Your Language