Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

33.Gươm Của Đức Thánh Linh

33.GƯƠM CỦA ĐỨC THÁNH LINH

    Để hoàn tất toàn bộ binh giáp nầy, chúng ta phải lấy gươm của Thánh Linh tức là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải sử dụng lời nầy ngay lúc có cần, Satan không chờ đợi cho đến khi ta mở Kinh Thánh và suy gẫm rồi nó mới tấn công. Trái lại, nó luôn luôn rình xem lúc chúng ta xao lãng việc đọc Kinh Thánh và tâm trí mình xa cách lời Đức Chúa Trời thì tấn công vào. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tránh được điều nầy nếu để thì giờ học thuộc Kinh Thánh, Thánh Linh của Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta khi cần đến. Đây chính là cách lời Đức Chúa Trời trở thành gươm cho chúng ta.

LamTheNaoDanhBaiSatan33

  Vấn đề học thuộc lời của Đức Chúa Trời rất quan trọng, trẻ em và thanh niên dễ thuộc hơn người lớn, nhưng tuổi tác không phải là hàng rào ngăn trở việc học lời Chúa, càng lớn tuổi thì lại càng tìm đủ mọi cách để học thuộc Kinh Thánh. Cuộc thử nghiệm trong đồng vắng của Cứu Chúa chúng ta là một bức tranh minh hoạ về điều chúng ta nói ở đây, dù Satan đủ mọi cách thử thách Ngài, Chúa Jesus vẫn nói: ”CÓ LỜI CHÉP RẰNG“. Có dịch diễn ý câu đó như sau: ”CÓ LỜI ĐÃ CHÉP VÀ NGÀY NAY VẪN CÒN CÓ HIỆU LỰC“. Lời Đức Chúa trời sử dụng tốt ngay bây giờ cũng như lúc mới được viết ra. Khi sử dụng chính xác lưỡi gươm nầy thì Satan không thể cự địch nổi. Bằng chứng rõ ràng là nó không thể làm gì được khi Chúa Jesus sử dụng lời Đức Chúa Trời cách toàn hảo. Satan không bao giờ áp dụng lời Đức Chúa Trời cho chính nó cả. Trong tất cả mọi trường hợp, nó sử dụng lời Đức Chúa Trời, nó thường trích một phần, hay giải nghĩa không đúng với nội dung của câu. Có thể nói rằng, nếu khảo sát kỹ một đoạn Kinh Thánh mà Satan dùng để đưa ra những điều dối trá trong sự dạy dỗ của nó, thì chúng ta có thể tìm được sự điều chỉnh đúng cho sự dạy dỗ sai lầm ấy.

   Mức độ sử dụng gươm của Thánh Linh cách chính xác tùy thuộc vào mức độ chúng ta để cho lời Đức Chúa Trời dầm thấm trong lòng mình, nó là một cái gươm hai lưỡi. Trước hết lời ấy phải dầm thấm vào lòng mình, rồi sau đó nó mới được dùng như một vũ khí sắc bén trong việc đưa những linh hồn đến chân lý, đến Đấng Christ hay đánh bại Satan khi nó đến tấn công.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 9610 guests and no members online

Your Language