Sống Thành Công - Paul Yonggi Cho

Chương 1 Đặt Tên Cho Năm Mới

Kinh thánh: Sáng Thế Ký 2:19-20 | Paul Yonggi Cho - Sống Thành Công 

Mỗi năm đem lại cho chúng ta 365 ngày đầy triển vọng và tiềm năng phong phú. Chúng ta có thể làm hỏng những ngày này mà Chúa ban cho với sự buồn bã, thất bại, những sự chán chường, hoặc làm đầy những ngày này với những hoạt động sáng tạo, sự thích thú chiến thắng và những phước lành. Cùng một mảnh vải mà người ta có thể làm ra một cái áo dài đẹp hoặc một bộ đồ xấu xí, điều đó tuỳ thuộc vào sự khéo léo của người thợ may, cùng các thức ăn như nhau một người có thể nấu một bữa ăn ngon hay dở tuỳ thuộc vào khả năng của người nấu đó. Cũng vậy, mỗi năm mà Đức Chúa Trời ban cho thì trách nhiệm sử dụng nó để trở nên thắng lợi và thành công đựơc đặt trên vai chúng ta. Tôi muốn trình bầy cho các bạn ba cách để sống một đời sống thành công và đắc thắng trải qua suốt năm nay.

songthanhcong01 1210x680

Thứ nhất: Chúng ta hãy nói chuyện về đời sống tư duy của các bạn. Phước hạnh lớn nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta là khả năng suy nghĩ. Tất cả mọi việc làm, công trình xung quanh chúng ta đều là sản phẩm của tư tưởng chúng ta, vì thế suy nghĩ là cội nguồn của sự sáng tạo ra mọi vật. Thế giới được sáng tạo là kết qủa của một tư tưởng Đức Chúa Trời. Tâm trí chúng ta cũng là nơi hội tụ của thế giới thuộc linh. Chúng ta gặp gỡ Đức Chúa Trời trong lời Ngài. Tư tưởng Đức Chúa Trời được mặc lấy bằng ngôn ngữ đến với tư tưởng chúng ta và đàm luận thân mật với chúng ta tại trong tâm trí của chúng ta.

Không hề có ai thấy Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta vẫn có thể biết tấm lòng của Chúa bởi vì chúng ta đọc lời Ngài. Khi các tư tưởng của Đức Chúa Trời đến trong lòng chúng ta bằng quyền năng của Đức Thánh Linh và đâm rễ trong tư tưởng chúng ta, thì sự biểu lộ các tư tưởng của Đức Chúa Trời bắt đầu xảy ra trong đời sống chúng ta.
Ma quỷ cũng có thể chiếm lĩnh tư tưởng con người. Ma quỷ có thể giăng ra trên bức màn tư tưởng của chúng ta đủ các loại cám dỗ và các tư tưởng bi quan phá hoại. Nếu một người chơi giỡn với các tư tưởng của Satan, thì Satan sẽ bước vào tâm trí người đó và kiểm soát để làm việc tối tăm. Vì lý do đó chúng ta phải giữ vệ sinh cho tâm trí thánh thiện của chúng ta. Khi chúng ta thấm nhuần tư tưởng của Đức Chúa Trời trong tâm trí chúng ta qua lời Chúa chúng ta sẽ thấy sự biểu lộ của Đức Chúa Trời và các phép lạ của Ngài xảy ra trong đời sống chúng ta.
Các bạn hãy giữ tư tưởng mình thường xuyên nơi lời của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu, để Ma quỷ không có cơ hội xâm nhập đời sống các bạn. Mỗi ngày các tư tưởng của Đức Chúa Trời và của Satan sẽ gõ cửa tâm trí các bạn. Bạn phải cẩn thận xem phải mở cửa cho ai. Bạn đang làm việc với Đức Chúa Trời khi bạn có các tư tưởng của Ngài, nhưng nếu bạn có tư tưởng của Ma quỷ, lẽ tự nhiên bạn là tôi tớ của Ma quỷ. Trung cuộc, chiến trận thuộc linh chính là chiến trận trong tâm trí bạn.

Thứ hai: Tôi muốn nói về khải tượng của bạn. Khi bạn tập trung sức nhìn của bạn vào một điều gì, thì nó sẽ vẽ ra một khả năng sáng tạo hoặc tốt hoặc xấu. Hãy nhìn vào đời sống bà Eva, Sáng-thế Ký 3:06 chép: “Người nữ đó thấy trái cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa“.

Hãy lưu ý những chữ “người nữ thấy trái cây“. Ma quỷ cám dỗ tư tưởng của bà chiêm ngưỡng trái cây và sau đó khiến trái cây đó trở nên ngon lành đến nỗi bà bị lôi cuốn và đầu hàng sự cám dỗ của Satan. Tôi quả quyết rằng bi kịch này không chỉ xảy ra với một cái nhìn ban đầu mà thôi. Nhưng bà Eva cứ chiêm ngưỡng trái cây đó quá lâu đến nỗi bà đã rơi vào bẫy của Satan.

Bây giờ chúng ta hãy nhìn đến việc Abraham tiếp nhận xứ Ca-na-an. Kinh thánh chép trong Sáng Thế Ký 13:14,15: “Sau khi Lót rời khỏi Abraham rồi, Đức Giê Hô Va phán cùng Abraham rằng: Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Tây: vì cả xứ nào ngươi thấy Ta sẽ ban cho ngươi dòng dõi ngươi đời đời“.
Hãy lưu ý lời hứa Đức Chúa Trời: ”Vì cả xứ nào ngươi thấy Ta sẽ ban cho ngươi“. Vì thế, thấy (nhìn) hay chiêm ngưỡng, là tiền đề của sự sở hữu. Nếu bạn không chiêm ngưỡng điều gì thì bạn không sở hữu điều gì cả. Đức Chúa Trời đặc biệt bảo ông Abraham hãy nhìn thay, không phải một hướng nhưng tứ hướng, Đông, Tây, Nam, Bắc. Vì chúng ta là con cái của Abraham chúng ta phải rất cẩn thận về những gì chúng ta chiêm ngưỡng, vì điều chắc chắn những gì chúng ta chiêm ngưỡng sẽ xảy đến trong đi sống chúng ta.

Ta hãy nhìn lại cái chết thảm thương vợ ông Lót tại Sô đôm và Gômôrơ, Sáng Thế Ký 19:26 thuật lại rằng: “Nhưng vợ Lót quay lại ngó lại đằng sau mình nên hoá ra một tượng muối.” Khi thiên sứ của Chúa mang họ ra, và truyền lịnh cho họ rằng: “Hãy chạy trốn cứu lấy mạng đừng ngó lại đằng sau“. Nhưng vợ Lót đã bất tuân mạng lịnh và thay vì chạy cứu lấy mạng bà đã nhìn lại đằng sau và chết thảm thương.

Những phước hạnh lớn lao cũng đến đầu tiên bằng sự nhìn thấy. Một lần nữa chúng ta hãy nhìn ông Abraham. Khi chúng ta đọc Sáng Thế Ký 15:5 chúng ta thấy Abraham được Đức Chúa Trời kêu gọi: “Đoạn Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy.”
Đức Chúa Trời bảo Abraham hãy nhìn lên trời và đếm các ngôi sao, nhưng các ngôi sao thì vô số thì không thể đếm nổi và Đức Chúa Trời phán:” Abraham, dòng dõi ngươi, hậu tự ngươi, cũng sẽ đông vô số như các ngôi sao trên trời“. Đôi mắt ông đẫm lệ và dường như ông đang nhìn thấy các khuôn mặt của các con cháu ông và lòng ông cảm thấy chúng nó gọi tên ông. Khi Abraham nhìn lên bầu trời đầy sao và ông nhớ lại lời hứa Đức Chúa Trời dành cho ông. Đức Chúa Trời đã khiến Abraham nhìn thấy dòng dõi ông cách rõ ràng xuyên qua bài học về vô số các vì sao và cuối cùng lời hứa đã trở thành hiện thực theo cùng một tỷ lệ như ông đã thấy các vì sao trên trời.

Bây giờ chúng ta nhìn một biến cố trong đời sống của Gia cốp. Trong Sáng Thế Ký 30:37-39 chúng ta đọc thấy: “Đoạn Gia cốp lấy nhành bạch dương, nhành bồ đào và nhành bá tiên tươi, lột vỏ để bầy lằn da trắng trong ra. Người để những nhành đã lột vỏ trong máng trước mặt các con chiên, là nơi các thú vật đến uống. Khi đến uống nước thì các con chiên có giao hiệp nhau. Các con chiên ngó những nhành đó mà giao hiệp nhau thì sanh ra con chiên có sọc, có rằn và có đốm.”
Suốt một thời gian lâu khi tôi đọc khúc Kinh thánh tôi cảm thấy bối rối trong lòng vì tôi nghĩ rằng việc này có vẻ mê tín dị đoan. Nhưng khi Đức Thánh Linh soi sáng tôi thì đây chính là một trong những bài học lớn lao nhất mà tôi đã học được trong đời sống tôi. Gia cốp làm việc ròng rã suốt 20 năm trời cho ông cậu, nhưng ông cậu đã lừa gạt tiền công của ông 20 lần. Vì thế lần này là lần cuối cùng Gia cốp xin hợp đồng với ông cậu để chăn chiên của cậu với điều kiện là ông sẽ nhận lấy cho mình công giá bằng tất cả những con chiên có sọc, có rằn và có đốm. Ông cậu của Gia cốp rất hài lòng với hợp đồng này bởi vì Gia cốp tự lường gạt lấy mình, bởi vì rất hiếm khi những con chiên đồng màu lại sanh ra con có sọc, có rằn và có đốm. Đức Chúa Trời đã ban sự khôn ngoan cho Gia cốp và qua việc này tương lai của ông đã thay đổi.
Mỗi ngày Gia cốp đã thấy những cây lột vỏ, có sọc, có rằn và có đốm. Lương tâm thất bại của ông bắt đầu mờ nhạt và cuối cùng Gia cốp chỉ thấy đàn gia súc vật có rằn, có sọc có đốm. Đức Chúa Trời đã thực hành một phép lạ.
Đức Chúa Trời đã thay đổi chính mình hình ảnh của ông và tương lai của ông bằng cách ông cứ nhìn thấy những cây lột vỏ, có rằn có đốm và Đức Chúa Trời có thể làm việc trong đời sống của ông. Đức Chúa Trời đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của Gia cốp qua các khải tượng và chiêm bao.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:17 cho chúng ta biết rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta, Ngài sẽ cho chúng ta thấy các khải tượng và chiêm bao.
“Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần Ta trên khắp mọi loài xác thịt, con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ có điềm lạ và các người già cả sẽ có chiêm bao”.
Không có khải tượng và chiêm bao chúng ta không bao giờ có tính sáng tạo. Trong lãnh vực ngũ tuần ngày nay, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đến và linh cảm nhiều khải tượng và chiêm bao lớn lao khiến chúng ta có thể dấn thân vào đại cuộc trong danh Ngài và chúng ta đang thấy nhiều việc vĩ đại thành hình.
Chúng ta sẽ thấy gì trong năm sắp tới? Để nhìn thấy, các bạn phải có một mục tiêu xác định. Không có mục tiêu các bạn làm thế nào thấy được? Hãy bắt đầu thấy mục tiêu các bạn được thành hình cách rõ ràng trong khải tượng của bạn, bằng hình ảnh đầy màu sắc và sống động. Hãy giữ mục tiêu có khải tượng từ ngày này qua ngày khác. Hãy đi ra bằng mọi nỗ lực bạn cố tìm cho được thành tựu của mục tiêu đó trong đời sống bạn. Hãy trông đợi một phép lạ xảy ra, Đức Chúa Trời sẽ làm việc qua đời sống bạn.

Thứ ba: Tôi muốn thảo luận một đề tài rất quan trọng đó là việc đặt tên. Qua cái tên bạn định nghĩa bản chất sự vật bạn gọi đến. Khi chúng ta đọc trong Sáng Thế Ký 2:19 chúng ta thấy thể nào Đức Chúa Trời đã gọi tên Ađam và thế nào Ađam đã đặt tên cho tất cả các thú vật. Kinh thánh chép: ”Đức Chúa Trời lấy đất nắn lên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Ađam đặng thử xem người đặt tên chúng nó ra làm sao, hầu cho tên nào Ađam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó”.

Đức Chúa Trời đã sáng tạo các thú vật và mang đến cho Ađam để ông đặt tên cho chúng. Khúc Kinh thánh này có ý nghĩa rất sâu xa.
Hành động của Ađam đặt tên cho các thú vật, không chỉ có nghĩa đặt cho chúng một tên gọi nào, nhưng có ý nghĩa đặt cho chúng những bản tính theo sau tên gọi đó.
Trong Kinh thánh chúng ta thấy khi Đức Chúa Trời đã thay đổi người nào Ngài luôn luôn đổi tên người đó trước. Chúng ta hãy xem vài thí dụ.
Trước khi Đức Chúa Trời ban cho Abraham người con trai Ysác, Ngài đã đổi tên ông từ Abram sang Abraham có nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Vợ ông là Sarai nhưng Đức Chúa Trời đổi tên Sarai thành Sara nghĩa là “công chúa“. Abraham độ 100 tuổi còn Sara độ 90 tuổi, nhưng họ gọi lẫn nhau bằng tên mới của họ. Rồi những tên mới này đã đổi thay đời sống họ và cuối cùng họ có đứa con trai đẹp đẽ tên là Ysác có nghĩa là cười.
Hãy nhìn đến đời sống của Gia cốp, Gia cốp có nghĩa là “người hất cẳng“, nhưng khi ông tiếp nhận lấy sự chúc phước của thiên sứ của Chúa ở rạch Giabốc, thiên sứ của Chúa đã đổi tên ông từ Gia cốp thành Israel có nghĩa là “hoàng tử“. Và vì tên ông đã thay đổi nên đời sống cũng đổi thay.
Khi các bạn đọc cuộc đời của Simôn Phierơ, khi Chúa Giê-xu Christ lần đầu gặp ông, ông tên là Simôn có nghĩa là “cây sậy“. Bản tính ông giống như cây sậy, lung lay theo chiều gió thổi, thay đổi liên tục. Nhưng sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Simôn Chúa Giê-xu thình lình thay đổi tên ông. Ngài phán: “Ngươi sẽ được gọi là Phierơ“. Phierơ có nghĩa là “viên đá nhỏ“. Không ai tin lời Chúa Giê-xu, và có lẽ mọi người cười thầm khi tên Simôn thay đổi bởi vì ông rất giống cây lau, cây sậy. Nhưng Chúa Giê-xu đã thay đổi tên ông và sau khoảng 3 năm chúng ta thấy Simôn đổi thành Phierơ “viên đá“. Ông trở thành viên đá của Hội thánh, cột trụ của Hội thánh mới.
Chúng ta hãy suy nghĩ đến quyền năng lớn lao mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ađam trong việc đặt tên cho các thú vật của Chúa dựng nên! Bất cứ tên nào ông gọi đều trở thành tên đặc biệt và bản tính riêng của con vật đó.

Bây giờ, các bạn đang ở vị trí của ông Ađam. Đức Chúa Trời đem 365 ngày trong năm giống như các thú vật, đến phục vụ bạn và làm bạn với bạn. Bạn phải đặt tên cho những ngày được đưa đến trước mặt bạn. Bạn phải định nghĩa nội dung và bản chất của mỗi ngày và đặt cho ngày đó một tên riêng biệt. Bạn có thể đặt cho ngày này một tên xấu và tiêu cực và hậu quả bạn sẽ bị Ma quỷ tấn công tàn nhẫn. Nhiều người bối rối vì sự bất hạnh và vô phước mà họ kinh nghiệm trong đời sống mình, nhưng họ đã không nhận thức rằng đó là do họ đặt những tên có tính tiêu cực cho những ngày sống của họ. Nếu họ đặt những tên tốt thì những ngày đó sẽ đến phục vụ họ với sự tốt đẹp và thành công. Dầu bạn có thích hay không thích điều đó, bạn đều đặt tên cho cái ngày của mình một cách ý thức hay vô thức. Đời sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng do tên mà bạn đặt mỗi ngày trong đời sống bạn.

Trong kinh nghiệm cá nhân tôi, mỗi buổi sớm mai khi một ngày mới lại đến, thì điều trước tiên tôi làm là đặt cho ngày đó một cái tên và công bố bản tính nó là như vậy, là tôi đặt ra một khuôn mặt (mục đích) cho ngày đó. Tôi thường nói “Lạy Cha, con cảm ơn Ngài vì Ngài đem ngày mới đến cho con. Ngày mới, tên của ngươi là sự hiệu quả. Hôm nay từ sáng sớm đến tối mịt ngươi phục vụ ta với hiệu quả và thành công to lớn.” Rồi thì quả y như vậy, ngày đó “con vật“ đó đã phục vụ tôi với hiệu quả và thành công lớn lao. Đôi khi tôi thích đặt tên cho ngày đó một lời hứa trong Kinh thánh, tôi nói, “Lạy Cha Ngài đã hứa trong đoạn 3Giăng 2: “Tôi cầu nguyện cho anh em được thạnh vượng trong mọi sự, và được khoẻ mạnh về phần xác anh cũng như về phần linh hồn anh vậy” vì thế con đặt tên cho ngày này như vậy. Hỡi ngày, ta đặt tên cho ngươi. Tên ngươi gọi là sự thạnh vượng sức khoẻ và thành công. Bằng cách này tôi đã gọi tên và đưa ra khuôn mặt (mục tiêu) cho ngày đó và ngày đó đến với phước hạnh phục vụ tôi suốt cả ngày.
Các bạn có thể đặt tên cho khuôn mặt như những ngày mà Đức Chúa Trời đã mang đến cho bạn. Hãy đặt tên cho chúng và hãy để chúng phục vụ bạn theo một đường lối tốt đẹp.

Tôi nói, Lạy Cha Ngài đã hứa trong đoạn 3Giăng 2: Tôi cầu nguyện cho anh em được thạnh vượng trong mọi sự, và được khoẻ mạnh về phần xác anh cũng như về phần linh hồn anh vậy” vì thế con đặt tên cho ngày này như vậy. Hỡi ngày, ta đặt tên cho ngươi. Tên ngươi gọi là sự thạnh vượng sức khoẻ và thành công. Bằng cách này tôi đã gọi tên và đưa ra khuôn mặt (mục tiêu) cho ngày đó và ngày đó đến với phước hạnh phục vụ tôi suốt cả ngày.

Tóm lại: Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những ấn bản phong phú này, 365 ngày của một năm để khiến năm này thành năm thành cồng và phước hạnh, chúng ta hãy suy nghĩ đúng đắn, nhìn xem bằng những con mắt thuộc linh và đặt tên các ngày cách khôn ngoan để cho chúng ta có thể sống đời sống quy vinh hiển về Đức Chúa Trời và làm chứng nhân cho các người chưa tin Chúa.

Bạn có trách nhiệm với mỗi ngày trong năm này và nếu ngày cuối cùng của năm lại đến và bạn sẽ thấy mình đã thất bại cách nào đó, thì bạn không thể quy trách nhiệm cho người khác được. Tôi đã đưa ra 3 cách để thay đổi đời sống bạn. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời rằng, Ngài sẽ giúp bạn phản ánh tình yêu của Ngài mỗi ngày trong đời sống bạn và Ngài đang biến đổi bạn vì cớ sự vinh hiển Ngài.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 12102 guests and no members online

Your Language