Sống Thành Công - Paul Yonggi Cho

Chương 3 Năm Bước Đi Đến Đời Sống Thành Công

Kinh thánh: Giăng 6:1-13; Mathiơ 14:13-21; Lu ca 9:10-17 | Paul Yonggi Cho - Sống Thành Công

Và trong 2 Côrinhtô 9:6-8 có chép: ’’Hãy biết rõ điều đó hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy rẫy, hầu cho anh em đủ hằng điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành“. Ý chỉ Đức Chúa Trời là muốn đời sống bạn được thành công.

songthanhcong03 1210x680

Đây là năm bước hữu ích để đi đến đời sống thành công
Để bắt đầu đời sống thành công mới mẻ này bạn phải được thúc đẩy hướng về một đời sống thành công và quyết tâm làm cho được việc đó. Chúa Giê-xu đã đến với các môn đổ và gọi Philip: “Philip chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để nuôi tất cả những người này?” (Chúa Giê-xu chỉ thử thách Philip chứ Ngài đã biết những gì Ngài sắp làm). Sau khi Philip nghe nói về việc bất năng như thế, ông không biết phải làm sao cả. Vì thế ông tụ tập các anh em lại và họ đã cố gắng hình dung cách nuôi đám dân đông đó.
Một trong các môn đổ đến với Chúa Giê-xu Christ và thưa: “Thưa thầy, thầy không biết ở đây là đồng vắng sao? Chúng ta không thể nuôi 5000 người đàn ông và hàng nghìn người đàn bà cùng con trẻ.” Rồi một người khác đến nói: “Thưa Chúa, đã quá giờ ăn nên chúng tôi không thể có nuôi họ được. Thật là điên rồ khi chúng tôi làm điều đó“. Một người khác đến thưa: “Thưa Chúa Giê-xu cần phải có một gia tài 200 Đơniên để mua cho mỗi người một ít bánh và chúng ta không có nhiều tiền như thế. Đây là một việc không thể tưởng tượng nổi“. Một môn đồ khác nói: “Giải pháp tốt nhất là cho đám đông này đi về để họ đến làng mua thức ăn“. Tất cả các môn đổ thay vì vâng theo mạng lệnh Chúa Giê-xu Christ thì họ cố gắng biện minh cho sự bất năng của họ trong sự giải quyết hoàn cảnh bất năng này. Nhưng Chúa Giê-xu đã trở nên nghiêm trang và ra lệnh: “Điều đó không cần thiết, chính các ngươi phải cho họ ăn“. Chúa Giê-xu đã ra lệnh không ai có thể nói không!

Mạng lệnh này có ý nghĩa gì? Chúa Giê-xu Christ muốn tất cả các môn đồ của Ngài trở thành những người có khải tượng. Lúc bấy giờ, họ không có khải tượng, họ đã mù lòa đối với quyền năng phi thường của Chúa Giê-xu! Chúng ta phải áp dụng mạng lệnh này cho đời sống chúng ta ngày nay. Khi Chúa Giê-xu ra lệnh cho các môn đồ nuôi đám dân đông, họ không hề nhận thức rằng Ngài sẽ cung cấp thức ăn bằng phép lạ. Khi Đức Chúa Trời ra lệnh cho chúng ta làm điều gì dường như bất năng, chúng ta đặt sự tin cậy của chúng ta nơi Ngài và tin rằng, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta và thực hiện một phép lạ để hoàn thành công tác của chúng ta.

Chúng ta đọc trong Thi thiên 81:10: “Hãy hả hoác miệng ngươi ra, thì ta sẽ làm đầy dẫy nó“ (người có thể nhận mọi ơn phước người có thể dùng). Vì thế Đức Chúa Trời muốn bạn mở miệng cho rộng ra và với sự trông mong và tin rằng, bạn sẽ nhận được điều đó từ Chúa. Bạn phải có sự ao ước lớn để hoàn thành công việc nếu không bạn sẽ không bao giờ đạt được điều gì.
Mười tám năm trước (tính đến năm 1977) khi tôi khởi đầu chức vụ tiên phong, tôi đã giao giảng trong một căn lều tồi tàn, với chiếu rơm làm chỗ ngồi trên nền đất cứng. Chỉ có một nhóm người nhỏ, nhưng lúc đó trong lòng tôi, tôi có một khải tượng bùng cháy và một ước vọng to lớn đem nhiều người đến với Đấng Christ. Trong linh hồn tôi thấy và tin tưởng rằng một ngày kia tôi sẽ giảng cho hàng vạn người. Lúc bấy giờ nếu tôi nói điều đó ra thì mọi người cho tôi là điên khùng, nhưng tôi tin điều đó trong lòng tôi và bây giờ sau 18 năm một phần tư khải tượng đó đã thành hiện thực. Hỡi các anh chị em, Đức Chúa Trời muốn bạn thành công trong đời sống, các bạn được đắc thắng trong đời sống khi các bạn nỗ lực trong thành công. Vì thế bước đầu tiên để đi đến một đời sống thành công là bạn phải được thúc đẩy hướng về một đời sống thành công và có niềm ao ước muốn đạt đến mục tiêu đó.
 

Thứ hai: Ngay cả khi bạn có một mục đích lớn lao, khách quan và có động cơ thúc đẩy, bạn phải khởi đầu với những điều nhỏ bé và tiến tới những điều lớn lao hơn. Đừng bao giờ bỏ cuộc và nói rằng điều đó không thể làm được khi Đấng Christ ra lệnh cho chúng ta, Ngài chỉ ra lệnh những điều có thể làm được thông qua Ngài. Ngài sẽ không bao giờ yêu cầu bạn làm bất cứ điều gì bất năng. Đừng bao giờ suy nghĩ đến việc có 200 Đơniên tức là 200 ngày công của một công việc. Đừng khởi sự với những điều to lớn hãy bắt đầu với 5 cái bánh và 2 con cá.
Sự trục trặc của giới trẻ ngày nay là ngay sau khi tốt nghiệp trường đại học hay cao đẳng, họ muốn khởi sự làm việc lớn lao và muốn lập tức nắm ngay một khối tài sản. Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ hãy bắt đầu từ việc nhỏ, dù là nhỏ bé đến đâu cũng vậy. Các sinh viên trường Kinh thánh khi tốt nghiệp thường đến với tôi phàn nàn rằng: “Tại sao chúng tôi không thể khởi đầu với những điều to lớn? Họ đi ra mượn tiền từ nguồn này đến nguồn khác để mua chịu đất và xây một nhà thờ đẹp đẽ. Rồi họ rơi vào nợ nần. Những món nợ phải trả làm cho họ lo âu cho đến khi họ cảm thấy Đức Chúa Trời bỏ rơi họ. Đức Chúa Trời không bỏ rơi họ. Ngài không muốn bạn khởi đầu với những việc lớn lao.“
Đấng Christ đã yêu cầu các môn đệ phải nuôi đám dân với những gì họ có: 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài yêu cầu họ phải bắt đầu bằng những việc rất nhỏ bé nhưng những điều nhỏ bé đó khi được Đức Chúa Trời chúc phước, đã gia tăng và trở thành quá mức dư thừa. Đừng sợ khởi đầu bằng những việc nhỏ bé. Hãy sử dụng về những gì bạn đang có và đừng lo về những gì bạn không có. Nếu bạn khởi đầu bằng những gì bạn đang có cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thì Đấng Christ sẽ chúc phước và những điều đó sẽ gia tăng.


Thứ ba: Hãy tiếp nhận ân phước về những điều bạn đã có rồi. Bạn phải có một thái độ đúng đắn của lòng bạn. Bạn phải tìm kiếm các phước hạnh của Chúa (Giacơ 4:1-3) nói:
“Những điều chiến đấu tranh cạnh trong lòng anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi, anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết, anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu, anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình“.
Tư dục là gì? Bất cứ điều gì bạn mơ ước để tiêu dùng cho mục đích riêng tư đều trở thành tư dục. Nhưng bất cứ điều gì bạn sử dụng cho sự tôn vinh Chúa và công việc Chúa thì điều đó sẽ tôn vinh Ngài. Bạn phải quyết tâm bầy tỏ ra tình yêu và quyền phép của Chúa Giê-xu Christ trong đời sống bạn và bạn sẽ không sống trong tư dục. Khi bạn tìm kiếm sự vinh hiển và mục đích của Chúa, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho bạn. Bạn hãy đặt những gì bạn có vào tay Chúa Giê-xu Christ cho dù những điều đó nhỏ bé như 5 cái bánh và 2 con cá dành cho bữa ăn trưa của một cậu bé. Đừng bao giờ nắm giữ những điều đó vì nếu bạn làm như vậy Đấng Christ không thể ban phước cho bạn. Một khi bạn đặt bất cứ điều gì vào tay Chúa Giê-xu Christ, hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu Christ sẽ ban phước và gia tăng nó y như Ngài đã làm khi Anhrê mang 5 cái bánh và 2 con cá đem đặt vào tay Chúa Giê-xu và không cố giữ lấy. Đừng sợ phải bắt đầu bằng những việc nhỏ bé. Nhưng bằng cách đặt những điều đó vào trong tay Chúa Giê-xu và dâng hiến lên cho Ngài thì Đấng Christ là Đấng có quyền bính trời đất trong tay sẽ gia tăng chúng và sử dụng cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Một khi bạn tiếp nhận ân phước từ Chúa Giê-xu Christ, bước thứ tư là hành động.


Thứ tư: Hành động. Đức tin không hành động là chết. Bạn phải hành động khi bạn tiếp nhận một ân phước. Những việc loài người có thể làm, những việc đó bạn có thể làm, bạn phải làm. Bạn không nên chờ đến khi Đức Chúa Trời làm áp lực thúc đẩy bạn làm gì đó.
Chẳng hạn, khi đến việc phân phát bánh và cá, Đấng Christ chúc phước cho, nhưng về phần phân phát thì các môn đổ thực hiện.
Bất cứ việc gì bạn làm, bạn phải nghĩ đến hạnh phúc của người khác trước hết. Trước khi các môn đồ thưởng thức bánh và cá họ phải cung cấp cho dân chúng trước. Thường thường những nhà kinh doanh, thay vì cố phục vụ người khác thì lại lợi dụng người khác để làm tiền, thái độ đó Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ ban phước cho họ dù là một người bán lẻ bán sỉ, hay một công chức chính phủ. Thái độ của bạn suốt cả đời là phải phục vụ người khác. Rồi bạn sẽ nhận lãnh lợi lộc từ Chúa khi bạn đến vói Chúa bạn không nên chỉ cầu xin Chúa ban phước cho mình, nhưng bạn phải tìm kiếm phục vụ Chúa, Hội thánh và anh chị em của bạn. Rồi Đức Chúa Trời sẽ đổ mưa ơn phước dồi dào xuống cho bạn.
Khi bạn vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời hãy tin cậy Đức Chúa Trời một phép lạ với đức tin vững vàng. Các môn đồ chỉ có những miếng bánh vụn để cho đám dân đông, nhưng họ đã trông đợi những phép lạ và họ đã đủ dạn dĩ để đi ra và khởi sự ban bánh cho dân chúng. Khi bạn tiếp nhận những ơn phước của Đức Chúa Trời trên những điều bạn có, hạt giống phép lạ được ban ra khi bạn hành động trong đức tin những điều đó phải gia tăng gấp bội. Đừng bao giờ ngừng hy vọng nhận được cách phong phú từ nơi Chúa vì Kinh thánh nói rằng: “Họ ăn cho tới khi ai nấy đều no nê“. Đức Chúa Trời muốn bạn có một đời sống phong phú. Đức Chúa Trời không muốn bạn sống trong sự nghèo thiếu và là một gánh nặng cho chính quyền, cho xã hội, cho Hội thánh hay cho anh chị em mình. Đức Chúa Trời muốn bạn có cái gì đó để chia xẻ cho người khác thay vì cứ luôn luôn xin xỏ người khác. Vì thể bất cứ điều gì bạn có, hãy đặt vào tay Chúa. Hãy dành một ngày trong tuần lễ để phục vụ. Hãy dâng một phần mười những món tiền của bạn thu nhập cho Chúa. Hãy làm việc Chúa hãy phục vụ Ngài trước hết rồi bạn sẽ nhận được các phước lành từ nơi Chúa và phép lạ gia tăng gấp bội sẽ xảy ra trong đời sống bạn.

Thứ năm: Bạn không bao giờ nên phung phí bất cứ điều gì. Đấng đã ra lệnh cho họ thâu lại tất cả bắnh thừa. Đôi khi lòng tôi tự hỏi: “Tại sao Đấng Christ lại phải ra lệnh cho họ thu lại tất cả bánh thừa? Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài là Đấng phong phú, vì thế tại sao Ngài phải ra lệnh tất cả các môn đồ thu lượm tất cả các mẩu bánh thừa trên sân cỏ?“ Đó là tội phung phí các nguồn phước Chúa ban. Nếu bạn sống trong đời sống phung phí trong sự phong lưu của bạn thì chẳng bao lâu bạn sẽ kêu gào trong sự nghèo khổ của bạn. Đức Chúa Trời sẵn sàng cung cấp các nhu cầu của bạn nhưng Ngài không sẵn sàng để bạn phung phí các tài nguyên của Ngài. Mọi điều phải được tiếp nhận với tấm lòng biết ơn và phải được sử dụng vì cớ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bạn không bao giờ được phung phí bất cứ điều gì.
Tóm lại, chúng ta thấy qua kinh nghiệm này, Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ của Ngài năm bước đi đến đời sống thành công, phong phú. Chúng ta hãy mở và trải tấm lòng của chúng ta trước mặt Chúa Giê-xu Christ, hãy để Ngài khám xét đời sống của bạn. Chúng ta hãy khiến năm nay thành một năm đầy kết quả, hầu cho chúng ta có cái gì đó để dâng lên cho Chúa và chia sẻ với các người láng giềng chúng ta vì cớ vinh hiển Chúa Giê-xu Christ.

Chúng ta hãy khiến năm nay thành một năm đầy kết quả, hầu cho chúng ta có cái gì đó để dâng lên cho Chúa và chia xẻ với cãc người láng giềng chúng ta vì cớ vinh hiển Chúa Giê-xu Christ.

Hãy ghi nhớ trong trí 5 bước sau đây để bạn có đời sống thành công:

1). Có một động cơ thúc đẩy chính đáng: được thúc đẩy hướng về sự thành công và có một ước muốn thực hiện điều đó.
2). Đừng sợ khởi đầu với việc nhỏ.
3). Có thái độ tấm lòng đúng đắn.
4). Bạn phải hành động theo đức tin bạn.
5). Đừng bao giờ phung phí.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13804 guests and no members online

Your Language