Sống Thành Công - Paul Yonggi Cho

Chương 13 Sự Đau Khổ - Một Phược Hạnh Ẩn Dấu

Kinh thánh: Sáng Thế Ký 50:15-21 | Paul Yonggi Cho - Sống Thành Công

Thường thường người ta hay ngã lòng khi các giấc mơ đầy tham vọng của họ đụng phải bức tường các khó khăn và trở nên gãy vụn tan tành. Dĩ nhiên những người không tin Chúa có thể trở nên như thế, nhưng các Cơ đốc nhân là con cái của Đức Chúa Trời thì không nên phản ứng như vậy. Họ phải phản ứng khác. Đối với các tín đồ Cơ đốc, mỗi một thử thách hay gian khổ đều mang theo trong nó mầm mống của phước hạnh. Không cần phải nói thì không ai lại hoan nghinh sự đau khổ. Tuy nhiên nếu bạn không đánh mất ước mơ của mình khi bạn trải qua thung lũng thử thách và nếu bạn kiên quyết tiến tới vượt qua sự thử thách, sẽ trở thành chiếc xe tốc độ cao giúp bạn có thể lái đến đích mau chóng.

songthanhcong13 1210x680

Mơ mộng, đau khổ và phước hạnh là ba anh em luôn luôn làm việc chung với nhau, chúng ta tìm thấy chân lý này trong đời sống của Giôsép. Bây giờ chúng ta hãy theo dõi đời sống của ông. Chúng ta có thể đọc về hai giấc mơ của Giôsép trong Sáng Thế Ký 37:5-11 “Giôsép nằm chiêm bao, thuật lại cho các anh mình nghe, họ càng thêm ganh ghét nữa. Người nói rằng: Tôi có điềm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật: chúng ta đang ở ngoài mộng bó lúa. Này, bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa các anh đều đến xung quanh, sấp mình xuống trước bó lúa tôi. Các anh người bèn đáp rằng: Vậy, mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ quyền hành trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng. Giôsép lại nằm chiêm bao nữa thuật cùng các anh mình rằng: Tôi có một điềm chiêm bao nữa. Này, mặt trời mặt trăng và mười một ngôi sao đều sấp mình xuống trước mặt tôi! Chàng thuật điềm chiêm bao đó lại cho cha và các anh mình nghe, nhưng cha chàng quở chàng mà nói rằng: Điềm chiêm bao của mày có ý nghĩa chi? Có phải tao, mẹ và các anh mày đều phải sấp mình xuống đất trước mặt mày chăng? Các anh lấy làm ghét chàng, còn cha lại ghi nhớ điều đó.“
Vì cớ những giấc mơ này các anh của Giôsép đã hiểu lầm ông. Mỗi ngày trôi qua họ lại càng ghét ông hơn.
Vào lúc mùa hè các anh của Giôsép đi chăn bầy chiên của cha ngoài đồng. Một ngày kia Giacốp gọi Giôsép vào sai chàng đi ra đồng xem các anh có làm tốt công tác chăn bầy hay không? Thế là Giôsép đi ra đồng tìm các anh mình. Đây là nơi sự rắc rối bắt đầu. Thường thường khi một người có những giấc mơ và cao vọng cho mình thì anh ta bị những người không có hoặc kém cao vọng hơn ghen ghét. Khi chúng ta đọc Sáng thế ký 37:18-20 chúng ta thấy điều này xảy ra trong đời sống Giôsép. “Các anh thấy chàng đi ở đằng xa, chưa đến gần thì đã lập mưu giết chàng. Chúng bèn nói cùng nhau rằng: Kìa, thằng nằm mộng đến kia! Bây giờ nào chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó, đoạn ta sẽ nói nó bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao“.
Họ nghĩ rằng họ có thể âm mưu chống lại Giôsép và tiêu diệt chẳng những Giôsép mà còn diệt luôn cả các giấc mộng của ông nữa. Thật là điều điên rồ khi chống lại các giấc mộng và các khải tượng được Chúa ban cho bởi vì chúng không bao giờ bị tiêu diệt cả.

Thường thường khi bạn bắt đầu có những giấc mộng thì sự bắt bớ và sự đau khổ sẽ kéo theo. Ngày nay qua các phương tiện thông tin tuyên truyền rộng rãi chúng ta thường được nghe nói đến dầu Yong 2, nhưng khi các bạn đọc câu chuyện đằng sau đó, các bạn sẽ tìm thấy một con người, ông Chung Sung Yub. Người này đã cực nhọc đi tìm dầu lửa suốt hơn 17 năm qua. Mọi người nghĩ rằng ông điên và mất trí, nhưng bất chấp sự bắt bớ từ các bà con và bạn bè thân thiết và bất chấp những lời đàm tiếu của mọi người, ông không bao giờ bỏ cuộc nhưng đã tiến hành công việc qua hơn 17 năm. Ông đã nài nỉ chính phủ chấp nhận các thỉnh nguyện của ông và chính thức cử người đi khoan dầu, cuối cùng năm ngoái vào tháng 10 hay 12 họ đã khám phá ra dầu. Như chúng ta thấy bất cứ ai khởi sự công việc vì một giấc mơ hay một khải tượng đều bị hiểu lầm và thậm chí có thể bị bắt bớ. Ngày nay nhờ tinh thần kiên trì lâu dài của nhân vật này mà nước Đại Hàn có thể mau chóng trở thành quốc gia sản xuất dầu. Phục truyền 33:19 có chép: “Hai người sẽ gọi các dân tộc trên núi, tại đó dâng của lễ công bình, vì hai người sẽ hút sự dư dật của biển và những bửu vật lấp dưới cát“.
Bửu vật lấp dưới cát là gì? Nó là vàng đen: dầu lửa. Bạn hãy biết Kinh thánh hứa rằng nếu chúng ta hiệp nhau kêu gọi mọi người khắp thế giới và dâng tế lễ công bình nghĩa là truyền Tin lành của Chúa Giê-xu Christ và thờ phượng Chúa Giê-xu thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta quyền năng và phước hạnh để hút sự giàu có của các phước lành từ biển và dưới lòng đất. Vì thế nếu chúng ta thực sự tiếp tục chúc tụng và phụng sự Chúa, thì Ngài sẽ mở rộng cửa cho dân tộc chúng ta để họ có thể phát triển rộng dầu này và tạo ra nhiều dầu vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hằng ngày tôi đang cầu nguyện cho sự khám phá ra những cánh đồng dầu khác ở Đại Hàn, để phổ biến Tin lành của Chúa Giê-xu Christ và tôi chắc rằng Đức Chúa Trời đang ban phước cho chúng ta dọc theo ống dẫn dầu đó bao lâu chúng ta còn đặt đức tin nơi Ngài. Hãy nhớ rằng khi sự đau khổ đến nó luôn luôn trở thành chiếc xe của giấc mơ chúng ta. Nếu chúng ta không có những giấc mơ thì sự đau khổ sẽ đến tiêu diệt chúng ta, nhưng bao lâu chúng ta giữ giấc mơ của chúng ta cháy mãi trong linh hồn chúng ta, thì sự đau khổ sẽ trở thành chiếc xe trên đó giấc mơ của chúng ta sẽ lái tiến lên.

Hãy nhớ rằng khi sự đau khổ đến nó luôn luôn trở thành chiếc xe của giấc mơ chúng ta. Nếu chúng ta không có những giấc mơ thì sự đau khổ sẽ đến tiêu diệt chúng ta, nhưng bao lâu chúng ta giữ giấc mơ của chúng ta cháy mãi trong linh hồn chúng ta, thì sự đau khổ sẽ trở thành chiếc xe trên đó giấc mơ của chúng ta sẽ lái tiến lên.

Chúng ta hãy lại nhìn đời sống của Giôsép, Giôsép bị các anh trói lại và bỏ xuống một cái giếng khô. Ông ta bị cởi bỏ hết các áo quần và trở nên trần truồng. Một lát sau đó những thương gia người Mađian đi qua, các anh của Giôsép họp lại bàn nhau bán Giôsép cho người Mađian. Thế là họ đã bán Giôsép với 20 miếng bạc và những người Mađian này mang Giôsép xuống Êdíptô như một tên nô lệ, trần trụi nhưng vẫn còn bám lấy giấc mơ của mình.
Tại sao Đức Chúa Trời đã cho Giôsép những giấc mơ vĩ đại như thế? Bạn hãy biết ân tứ lớn nhất mà một người có thể sở hữu là những giấc mơ của người đó. Vì lý do đó, Đức Chúa Trời đã cho Giôsép có những giấc mơ trong lòng ông. Nhiều người nghĩ rằng Giôsép chỉ vì bị phản bội và bị các anh bán cho người Êdíptô, nhưng bây giờ chúng ta có thể thấy với đôi mắt được xức dầu rằng Đức Chúa Trời đã sai ông tới đó. Dầu ông trần truồng, những giấc mộng của ông đã được vật chất hoá qua chiếc xe thử thách và khổ đau.

Nếu bạn có một giấc mơ, đừng ngại khổ bởi vì sự khổ sở là chiếc xe chính cống để đưa bạn tới đích. Khi sự thử thách và đau khổ đến, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời và ngợi khen Chúa vì sự đau khổ là mặt nạ phước hạnh của các thiên sứ của Đức Chúa Trời.
Chúng ta hãy nhìn vào những sự thử thách của Giôsép. Khi ông xuống tới Êdíptô, ông bị bán ngay như một tên nô lệ cho nhà Phôtiba, sĩ quan của vua Êdíptô, chỉ huy toán thị vệ hoàng cung. Trước tiên ông bị các anh bán làm nô lệ, nhưng ở đây chúng ta đã thấy Giôsép lái chiếc xe làm một nô lệ hầu cho giấc mơ của ông có thể trở thành hiện thực.
Trong khi Giôsép làm việc tại nhà Phôtiba, Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông, và bất cứ việc gì Giôsép đụng đến cũng đều bắt đầu thịnh vượng. Phôtiba để ý thấy việc này và dành cho Giôsép nhiều quyền hạn cho đến khi, thực ra ông đã quản lý mọi công việc của Phôtiba và coi sóc tất cả đầy tớ của Phôtiba. Rắc rối xảy ra khi bà vợ của Phôtiba liếc mắt đưa tình với Giôsép gạ gẫm ông đến nằm với bà. Một ngày kia khi Giôsép vào nhà Phôtiba làm việc ở đó không có ai. Thình lình vợ Phôtiba đến nắm áo ngoài của Giôsép và níu kéo ông đến nằm với bà. Quá sợ hãi, Giôsép chạy trốn khỏi bà, nhưng bà nắm lấy áo choàng của Giôsép và Giôsép bỏ áo ngoài lại trong tay bà.
Thế là sự thử thách của Giôsép lại đến và ông bị cáo gian là đã gạ gẫm vợ Phôtiba để nằm với bà. Ngay sau khi Giôsép chạy trốn bà đã la lên và mọi người đã đến xem sự thể xảy ra. Bà nói: “Hãy xem tên đầy tớ Do thái này! Chồng tôi đã đem về thằng Hêbơrơ này để làm nô lệ trong nhà tôi, nó toan muốn giễu cợt tôi trong khi không có ai ở nhà, thế là tôi la lên và nó chạy trốn để lại áo choàng của nó trong tay tôi... Đây hãy xem chiếc áo choàng của nó đây“. Sau khi xem chiếc áo choàng trong tay bà chủ không ai từ chối gì được. Giôsép không có nền tảng gì để biện bạch và thế là ông bị bỏ tù.

Một lần nữa Giôsép bị buộc phải lái chiếc xe của sự cáo gian. Tuy nhiên ngay cả chiếc xe đó đã mang Giôsép đến gần hơn với sự làm ứng nghiệm giấc mơ của ông. Nhiều người nghĩ rằng Giôsép có nhiều khó khăn và bất hạnh trong cuộc đời của ông. Nhưng thật ra khi chúng ta nhìn thấy cuộc đời của ông trong sự khải thị của Đức Thánh Linh chúng ta hướng về sự ứng nghiệm mục đích của ông. Bây giờ ông lại thêm một bước gần hơn.
Thứ ba, ông bị bỏ tù là nơi các tù nhân của vua đang bị giam giữ, tại đây ông đã kết bạn với người thợ làm bánh và vị quan dâng rượu của vua. Cả hai vị này bị bỏ tù vì xúc phạm đến Pharaôn. Tại đây Giôsép làm việc tốt đến nỗi Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông thành công tốt đẹp và người cai ngục đã giao tất cả các chìa khoá cho Giôsép.
Ông cũng được phép phục vụ người thợ làm bánh và quan dâng rượu của vua. Một ngày kia khi ông vào tù hai vị này có vẻ mặt không vui. Khi Giôsép hỏi lý do quan dâng rượu đã kể cho ông nghe giấc mơ mà ông đã thấy, “Tôi nằm mơ thấy trước mặt một cành cây giống như cây nho mọc ra rồi một nụ hoa mọc ra và một hoa đẹp nở rộ. Tôi thấy những chùm nho mộng đẹp, rồi tôi thấy chén của vua, tôi vắt nước nho từ chùm nho đó và dâng lên cho vua dùng“.
Lập tức Giôsép giải thích giấc mơ: “Thưa quan, điều đó có nghĩa là trong vòng ba ngày nữa quan sẽ được phục chức như cũ và quan sẽ lại được dâng rượu cho vua“.
Nghe như vậy, người thợ làm bánh cho vua quá vui mừng bởi vì ông cũng nằm chiêm bao gần giống giấc mơ đó và ông đã kể cho Giôsép giấc mơ: “Tôi cũng có giấc mơ tương tự. Trên đầu tôi có ba rổ trắng đầy thịt nướng dành cho vua nhưng rồi tôi thấy chim chóc xuống và bắt đầu mổ ăn thịt nướng đó“. Giôsép nói: “Thưa ông, trong ba ngày nữa ông sẽ bị treo, ông sẽ bị treo cổ trên cây và chim trời sẽ đến ăn thịt ông“. Ba ngày sau Pharaôn có lễ sinh nhật và mọi sự đã xảy ra như Giôsép giải giấc mộng.
Khi quan dâng rượu được tha khỏi tù, Giôsép nài xin ông giải thích tình cảnh của ông cho vua Pharaôn để Giôsép được tha khỏi tù vì cớ ông đã bị cáo gian hơn hai năm, nhưng quan dâng rượu đã quên hẳn Giôsép.

Vâng, một lần nữa, Giôsép bị buộc phải lái chiếc xe kiên nhẫn cho đến khi ông được vua gọi giải nghĩa chiêm bao của vua. Cơ hội đã đến, một đêm kia sau khi Pharaôn nằm chiêm bao, một giấc mơ làm vua bối rối. Giấc mơ được chép trong sách Sáng thế ký 41:1-16. “Cách hai năm sau, Pharaôn nằm chiêm bao thấy mình đứng bên bờ sông. Này đâu dưới sông đi lên bảy con bò mập và tốt ăn cỏ trong bụng. Rồi này, bảy con bò khác, xấu dạng gầy guộc, ở dưới sông đi theo lên sau, đến đứng gần các bò trước trên bờ sông. Bảy con bò xấu dạng gầy guộc, nuốt bảy con bò mập tốt. Pharaôn bèn thức giấc.
Vua nằm nghỉ, chiêm bao lại lần thứ nhì, thấy bảy gié lúa chắc, tốt tươi mọc chung trên một cọng rạ. Kế đó bảy gié lúa khác lép và bị gió đông thổi hấp, mọc theo bảy gié lúa kia. Bảy gié lúa lép nuốt bảy gié lúa chắc, Pharaôn bèn thức giấc, và nầy thành ra một điềm chiêm bao“.

Pharaôn gọi tất cả các thuật sĩ và các bác sĩ ở Êdíptô đến và yêu cầu họ giải nghĩa chiêm bao cho vua, nhưng không một ai giải nghĩa được. Lúc đó quan dâng rượu nhớ lại từng trải của mình hai năm trước và trình bày với vua về Giôsép, người nô lệ trước đây của Phôtiba. Vua ra lệnh lập tức đưa Giôsép ra khỏi tù ngục và trình diện vua. Thế là Giôsép được phóng thích, được ăn mặc quần áo mới đẹp và ra mắt Pharaôn. Tại đó Giôsép đã giải nghĩa điềm chiêm bao cho vua.
Kinh thánh ghi lại việc này trong Sáng thế ký 41:25-36. “Giôsép tâu cùng Pharaôn rằng: Hai điềm chiêm bao của bệ hạ thấy cùng một nghĩa mà thôi, Đức Chúa Trời mách cho bệ hạ trước những việc Ngài sẽ làm. Bảy bò mập tốt đó, tức là bảy năm, bảy gié lúa chắc đó cũng là bảy năm. Ấy chỉ đồng một chiêm bao vậy. Bảy con bò xấu dạng gầy guộc lên theo sau bảy con bò kia tức là bảy năm và bảy gié lúa lép bị lộng thổi hấp đó, tức là bảy năm đói kém. Ấy là điều tôi đã tâu cùng bệ hạ rồi. Đức Chúa Trời có cho bệ hạ thấy những điều Ngài sẽ làm. Nầy trong khắp xứ Êdíptô sẽ có bảy năm được mùa dư dật. Nhưng sau bảy năm đó lại liên tiếp bảy năm đói kém, dân bổn xứ đều sẽ quên sự dư dật đó và ách đói kém sẽ làm cho toàn xứ hao mòn. Và vì sự đói kém liên tiếp này lớn quá nên thiên hạ chẳng còn thấy chi về sự dư dật đó nữa. Nếu điềm chiêm bao đến hai lần cho bệ hạ, ấy bởi Đức Chúa Trời quyết định điều đó rồi, và Ngài mau mau lo làm cho thành vậy. Bây giờ bệ hạ khá chọn một người thông minh trí tuệ, lập người lên làm đầu trong xứ Êdíptô, cùng lập các uỷ viên trong xứ để góp phần năm số thâu vào trong bảy năm được mùa dư dật đó. Họ hãy thâu góp hết thảy mùa màng trong bảy năm được mùa dư dật sẽ đến sau này, cùng thâu nhập lúa mì sẵn dùng cho Pharaôn, dùng làm lương để dành trong các thành và họ hãy gìn giữ lấy. Các lương thực này phải để dành cho bảy năm đói kém sẽ đến trong xứ Êdíptô, hầu cho xứ nầy khỏi bị diệt bởi sự đói kém đó“.
Khi Giôsép đã trình bày sự này, Pharaôn vui mừng và cảm xúc sâu sa trước sự khôn ngoan của Giôsép. Vì vậy vua đã chỉ định Giôsép làm nhà cai trị đứng hàng thứ nhì của Êdíptô.
Như các bạn đã thấy, tất cả những sự thử thách và đau khổ đó mà Giôsép đã kinh qua, đều là những chiếc xe mà qua đó từng bước, từng bước, Giôsép đã đến chỗ được bổ nhiệm là nhà cầm quyền Êdíptô, chức vụ đứng thứ nhì sau vua Pharaôn.
Nếu bạn có một giấc mơ, và nếu bạn lấy sự kiên trì và đức tin mà theo đuổi giấc mơ đó thì bạn sẽ không bao giờ sợ khổ, thử thách và khó khăn, bởi vì những giấc mơ đó sẽ thành hiện thực khi các bạn cỡi trên chiếc xe đau khổ, thử thách và bắt bớ. Khi các thử thách đến trong đời sống mình, nhiều người la lối kêu van và cầu khẩn suốt đêm để Đức Chúa Trời giải cứu họ khỏi sự khó khăn mà họ đương đầu. Tuy nhiên có những người khác kinh nghiệm các sự xử lý của Đức Chúa Trời đều không phản ứng như thế. Thay vào đó họ sẽ ngợi khen cảm tạ Chúa, bởi vì mỗi sự đau khổ đều mang theo với nó mầm mống của sự phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Nếu một người kiên quyết chịu đựng trải qua những sự thử thách khó khăn, thì mỗi sự đau khổ cuối cùng đều trở thành một phước hạnh lớn lao. Amen.

Chúng ta hãy nhìn đến thái độ của Giôsép. Giacốp và tất cả các anh của Giôsép xuống sống ở Êdíptô. Sau khi Giacốp qua đời, các anh của ông sợ hãi e rằng Giôsép sắp trả thù họ. Lúc đó Giôsép đã gọi tất cả các anh mình đến và nói: “Các anh toan hại tôi nhưng Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay.
Ta hãy chú ý lời xưng nhận đức tin của Giôsép. Giôsép nói: “Các anh toan hại tôi nhưng Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho tôi. Vâng, nếu bạn có đức tin nơi Đức Chúa Trời, và nếu bạn giữ mãi giấc mơ của mình, thì cho dù hoàn cảnh và tình thế có dường như nghịch lại các bạn, Đức Chúa Trời đều có thể can thiệp và khiến mọi sự đó hiệp lại làm ích cho bạn. Vâng, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ tin cậy Ngài. Giôsép đã giữ một thái độ tốt trong tất cả các sự thử thách của ông, ông biết rằng Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho ông bởi vì khải tượng và giấc mơ của Đức Chúa Trời ở trong lòng ông. Vì lý do này ông đã không tuyệt vọng hoặc chán nản trong các cơn thử thách. Khi ông bị các anh mình phản bội và bán ông qua Êdíptô lúc mới 17 tuổi, ông đã không ngã lòng vì ông biết rằng Đức Chúa Trời sẽ làm điều tốt cho ông. Khi ông bị cáo gian tại nhà Phôtiba và bị tống vào ngục, ông đã không quẩn trí vì ông biết ông đang cỡi trên chiếc xe đau khổ và thử thách sẽ đưa ông đến mục đích của ông.

Vì vậy ta hãy nhớ rằng mọi sự thử thách, đau khổ có những hạt giống phước hạnh ẩn dấu trong khi bạn vui vẻ tiếp nhận. Đừng sợ sự thất bại tạm thời hay sự thụt lùi thấy rõ, hãy cứ kiên trì giữ vững giấc mơ và khải tượng của bạn, bạn sẽ khám phá ra rằng những khó khăn đó sẽ trở thành những phước hạnh ẩn dấu dẫn bạn đến thành công.
Chúng ta hãy suy gẫm cuộc đời của Giôsép và những chiến thắng lớn lao mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông qua các sự đau khổ, thử thách và chúng ta không nên chịu thua hoàn cảnh trái ngang, nhưng cứ giữ đức tin và tin tưởng nơi Đức Chúa Trời cho mỗi ngày mai.

Đừng sợ sự thất bại tạm thời hay sự thụt lùi thấy rõ, hãy cứ kiên trì giữ vững giấc mơ và khải tượng của bạn, bạn sẽ khám phá ra rằng những khó khăn đó sẽ trở thành những phước hạnh ẩn dấu dẫn bạn đến thành công.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13354 guests and no members online

Your Language