Tạ Ơn Chúa - Vân Thuyên

Tạ Ơn Chúa - Vân Thuyên

Chúa hỡi con đã quyết tâm. Sẽ sống cho Ngài tín trung. Đời con xin Chúa quản cai từ đây. Nguyện xin Chúa thương vui dùng. Chúa hỡi con dâng cả tuổi xuân này để đi theo Chúa Giê-xu. Quyết sống cho Ngài dấn thân hầu việc. Chúa hỡi con biết ơn Ngài.

TaOnChuaVanThuyenEps73 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Tạ Ơn Chúa | Sáng tác: Lê Hữu Quang | Ca sĩ: Vân Thuyên Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Youtube: Song Hy Vong TV

Lyrics: Lạy Cha yêu dấu của con. Chúa đã chết vì chính con. Trần gian lắm kẻ chịu khổ đau, nào ai tin Cha sẽ được lành. Đời con u tối đam mê. Chúa dắt con về với Cha. Lòng con nay sạch bởi Chúa Cha. Giờ đây con kính tôn danh Ngài. Chúa hỡi con đã quyết tâm. Sẽ sống cho Ngài tín trung. Đời con xin Chúa quản cai từ đây. Nguyện xin Chúa thương vui dùng. Chúa hỡi con dâng cả tuổi xuân này để đi theo Chúa Giê-xu. Quyết sống cho Ngài dấn thân hầu việc. Chúa hỡi con biết ơn Ngài.

Chúa hỡi con đã quyết tâm. Sẽ sống cho Ngài tín trung. Đời con xin Chúa quản cai từ đây. Nguyện xin Chúa thương vui dùng. Chúa hỡi con dâng cả tuổi xuân này để đi theo Chúa Giê-xu. Quyết sống cho Ngài dấn thân hầu việc. Chúa hỡi con biết ơn Ngài. Quyết sống cho Ngài dấn thân hầu việc. Chúa hỡi con biết ơn Ngài.

English Version: Grateful To You

My dear Father God died for me. Many people have been suffered in the world. Whoever believes in God will be healed. I am in the dark passion. You lead me to Father. I am cleansed of all sins by God. I honor Your name. Dear God, I have made up my mind. I will be faithful to You. May God have mercy on me and use me like a follower. Oh Lord, I dedicate my life to Jesus Christ. I am determined to serve You. I dedicate my life to Jesus Christ. Oh Lord, I'm grateful to You!

Lời Tâm Sự Của Tác Giả Lê Hữu Quang (Quang Harvest)

Trong cuộc đời, ai trong chúng ta cũng có những giai đoạn thất vọng, sống trong khổ đau, u tối, đam mê và đầy tội lỗi... Đôi khi tự hỏi lòng mình sao đời sống vô nghĩa vậy? Sự thất vọng, chán nản và không tìm ra lối thoát đã đưa đẩy một số người đến kết thúc cuộc đời. Bài Thánh ca “Tạ Ơn Chúa” khắc ghi sự biết ơn Chúa; Ngài đến tìm chúng ta là những người đang sống trong đau khổ và tuyệt vọng. Ngài chịu chết để cứu nhân loại trong đó có cả tôi ra khỏi tội lỗi và thất vọng, khổ đau... Ai tin vào Chúa Jesus sẽ được Ngài chữa lành. Cảm tạ Chúa!

Confessions of Author Le Huu Quang (Quang Harvest)

In life, all of us have periods of disappointment, living in misery, darkness, passion and sin... Sometimes we wonder why life is meaningless? Frustration, discouragement, and the inability to find a way out have led some people to end their lives. The hymn “Thanks to God” is engraved with gratitude to God; He comes to us who are living in pain and despair. He died to save mankind including me from sin and disappointment, suffering... Those who believe in Jesus will be healed by Him. Thank God!

Xin ủng hộ SongHyVongTV đạt mốc 50`000 đăng ký. ▶Xin trân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTV. ▶▶Subscribe / Nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv ?

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14094 guests and no members online

Your Language