Thắp Sáng Hy Vọng

C1.04. Ba Bước Để Nâng Mức Mong Đợi - Joyce Meyer

Chương 1.04. Ba Bước Để Nâng Mức Mong Đợi

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Có thể bạn đọc chương này và nghĩ rằng, Bà Joyce ơi, nghe thì hay thật đó, nhưng tôi phải trông đợi nhiều hơn như thế nào đây? Tôi phải hẹn hết người này đến người khác, không trả nổi các chi phí, cố gắng có được miếng ăn cho con cái hay để công ty khỏi phải nợ nần. Cả đời tôi làm việc đổ mồ hôi công sức để được như bây giờ. Thì hỏi làm sao tôi có thể nâng mức trông đợi của mình đây? Có nhiều điều tôi có thể nói về đức tin - hàng ngàn sách vở đã được viết về chủ đề này - nhưng tôi muốn nêu cho bạn ba bước cơ bản để bạn có thể bắt đầu hôm nay.

JoyceMeyerThapSang1280x720

Ba bước này sẽ giúp bạn nâng mức mong đợi của mình.

1. Tin

Con cái Ðức Chúa Trời được gọi là “những người tin” là có lý do. Khi bạn bị cám dỗ nghi ngờ, cám dỗ để bỏ cuộc, bị cám dỗ để thối lui, hãy chọn tin cậy. Niềm tin là nền tảng cho đức tin của bạn. Hãy tin cậy lời Chúa. Hãy tin các lời hứa của Ngài là thật. Hãy tin là Ngài yêu thương bạn, và tin rằng Ngài dành điều tuyệt đẹp cho cuộc đời bạn. Chúa Giê-su nói nếu chúng ta chỉ tin mà thôi thì chúng ta sẽ thấy vinh hiển Chúa (xem Giăng 11:40). Vinh hiển là sự bày tỏ về tất cả những điều tuyệt vời của Chúa.

Khi bạn bị cám dỗ nghi ngờ, cám dỗ để bỏ cuộc, cám dỗ để bỏ dở, thì hãy chọn tin cậy.

2. Cầu xin

Gia-cơ 4:2 nói, “Các ngươi không có vì không cầu xin.” Khi bạn đã chọn tin cậy Chúa có thể đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc đời bạn, hãy dạn dĩ xin Chúa đáp ứng các nhu cầu đó. Hãy chia sẻ giấc mơ của bạn với Ngài. Giống như Chúa Giê-su hỏi Ba-ti-mê, “Ngươi muốn Ta làm chi cho ngươi?” Ngài cũng hỏi câu hỏi tương tự. Hãy can đảm đủ để xin Chúa làm điều chỉ Ngài mới có khả năng thực hiện. Rõ ràng, tất cả chúng ta nên muốn ý muốn của Chúa và tin rằng nếu điều chúng ta đang cầu xin không tốt cho chúng ta, thì Chúa sẽ không ban cho chúng ta nhưng thay vào đó Ngài sẽ cho chúng ta điều tốt hơn.

3. Ngửa trông

Mỗi ngày bạn sống, hãy mong đợi Chúa đáp lời cầu nguyện của bạn, đáp ứng nhu cầu của bạn và hoàn thành giấc mơ Chúa ban cho bạn. Dù bạn chưa thấy sự bày tỏ về điều bạn đang khao khát, hay nếu nó chưa có xảy ra theo như bạn hy vọng, thì điều đó không có nghĩa Chúa không có làm việc. Hãy tiếp tục có một thái độ trông ngóng, và hãy chắc chắn là bạn để ý mọi sự Chúa đang thực hiện. Hãy cảm tạ Chúa về những điều này đang khi bạn chờ đợi điều bạn khao khát và cần bây giờ.

Dù bạn hy vọng gì cho ngày nay - một đời sống sâu nhiệm hơn với Chúa, muốn biết hơn về Lời Chúa, có một hôn nhân bền vững hơn, một sự cải thiện về tài chính, một cơ hội trở lại trường học, một cơ hội cho chức vụ, một khởi đầu tươi mới - nếu những điều này ở trong lòng bạn (và nếu phù hợp với Lời Chúa), thì hãy tin cậy, hãy cầu xin, hãy mong đợi và hy vọng.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14358 guests and no members online

Your Language