Thắp Sáng Hy Vọng

C10.00 PHẦN III HY VỌNG VÀ HẠNH PHÚC

Chương 10.00 PHẦN III HY VỌNG VÀ HẠNH PHÚC - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Phúc cho người có Thượng Đế Gia-cốp giúp đỡ, đặt hy vọng nơi Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình. Thi Thiên 146:5

Tôi cầu nguyện để bạn bắt đầu nhìn thấy sức mạnh của hy vọng và nhận ra hy vọng và hạnh phúc có liên hệ mật thiết. Bạn không thể có đức tin mà không có hy vọng vì hy vọng là lòng mong đợi tích cực điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra. Tôi cố gắng thực hành điều mà tôi nghĩ là đức tin suốt nhiều năm, nhưng tôi có một thái độ tiêu cực về cuộc sống và chắc chắn đó không phải là hy vọng.

JoyceMeyerThapSang1280x720

Lúc đó tôi cũng thấy bất hạnh liên tục, dù tôi là một cơ đốc nhân, có một gia đình tốt đẹp và đang hầu việc Chúa trọn thời gian. Tôi không hiểu điều gì sai trật và phạm phải những lỗi lầm mà nhiều người mắc phải : đó là nghĩ rằng nếu hoàn cảnh thay đổi thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Tôi cố vận dụng đức tin để bắt Chúa thay đổi hoàn cảnh, nhưng tôi không nhận ra rằng Ngài muốn thay đổi tôi hơn là Ngài muốn thay đổi hoàn cảnh của tôi.

Ngài muốn tôi học để hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh, và việc này có thể làm được nếu chúng ta quyết định tràn đầy hy vọng - sống với lòng mong đợi rằng điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra cho chúng ta, qua chúng ta và quanh chúng ta.

Như tôi đã đề cập, tôi gọi sách nói là “Sách Mang Lại Hạnh Phúc” (The Happy Book)! Tôi tin nếu các nguyên tắc trong những trang sách này được áp dụng trong đời sống bạn, nó sẽ khai phóng niềm vui đã bị kìm hãm mà chưa được mở “nút” từ trước đến giờ.

Hãy tiếp tục nói, “Có điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra cho tôi hôm nay ” và “Có điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra qua tôi hôm nay.”

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 3808 guests and no members online

Your Language