Thắp Sáng Hy Vọng

C17.03 Nghĩ Đến Nguồn Cội - Joyce Meyer

C.17.03 Nghĩ Đến Nguồn Cội - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Rất thường khi có vấn đề, chúng ta nhận những lời khuyên tệ hại, hoặc chúng ta bị thất vọng bởi bạn bè, là người nói với chúng ta, “Bạn đã mong gì vậy, hãy xem xét căn nguyên.” Nói cách khác, họ nói rằng những gì chúng ta đặt hy vọng thì thật mỏng manh và chắc chắn chúng ta đã bị tổn thương. Một trong những lý do nhiều người không tràn trề hy vọng là vì họ đặt hy vọng không đúng đối tượng. Họ dựa vào công việc, vào mối quan hệ, vào nền kinh tế, vào lý tưởng chính trị, vào giấc mơ và thậm chí vào vợ/chồng để làm cho họ hạnh phúc và thỏa mãn những nhu cầu của họ thay vì ngửa trông nơi Chúa.

JoyceMeyerThapSang1280x720

Thoạt nhìn những thứ trên không có gì sai, nhưng nó không bao giờ được trù tính là cội nguồn của hy vọng. Chúa mới là nguồn duy nhất không hề cạn. Chúng ta đã nói ở phần đầu sách về tầm quan trọng của hy vọng đó là có Chúa là cội nguồn, nhưng rất dễ cho chúng ta đi trệch khỏi chân lí quan trọng này nên tôi đưa vào ý này lần nữa trong chương cuối này.

1Cô-rinh-tô 8:6 nói:

Nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha; mọi vật do Ngài sáng tạo và chúng ta sống cho Ngài; và chỉ có một Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-su, nhờ Ngài mọi vật hiện hữu và chúng ta cũng nhờ Ngài mà sống.

Chúa là “Cội Nguồn của Mọi Sự” và Ngài là Đấng mà “chúng ta nhờ Ngài mà sống.” Nếu hy vọng của bạn đặt trên thứ nào khác hơn là Chúa, thì bạn sẽ thất vọng. Nhiều tín hữu sống trong căng thẳng cảm xúc vì họ lệ thuộc không đúng chỗ. Nếu hy vọng của bạn nơi con người, nơi chương trình, hoặc ngay cả nơi bản thân thì bạn sẽ hứng chịu thất vọng và đau đớn hết lần này tới lần khác bởi vì những thứ này là những nguồn cung ứng giới hạn. Và bạn càng cố múc từ những cái giếng khô này càng lâu thì thất vọng sẽ càng thấm thía và ê chề hơn.

Thi Thiên 42:11 nói, “Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản? Vì sao ngươi lo lắng trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài, là Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta.

Đa-vít đã làm một việc rất khôn ngoan trong câu Kinh Thánh này. Dù ông cảm thấy ngã lòng, và dù ông không nhất thiết là cảm thấy hy vọng, nhưng ông bắt đầu thuyết phục mình đặt hy vọng nơi Chúa. Ông nói với bản thân

Hôm nay tôi sẽ hy vọng nơi Chúa, tôi sẽ ca ngợi Ngài. Dù tôi cảm thấy muốn hay không muốn cũng không quan trọng. Chúa là nguồn cung ứng của tôi, và tôi sẽ đặt hy vọng nơi Ngài! Ông bỏ qua tâm trạng của mình và quyết định hy vọng nơi Đấng Cội Nguồn duy nhất có thể giúp ông. Đa-vít đã kinh nghiệm quyền năng giải cứu của Chúa trong quá khứ, và ông biết Chúa thành tín.

Tôi không thể nào đếm được bao nhiêu lần Chúa bày tỏ sự thành tín của Ngài trong đời tôi, và có lẽ bạn cũng nói như vậy. Sao chúng ta phí thời gian lệ thuộc vào những thứ mỏng manh? Hãy đặt hy vọng của chúng ta vào đúng cội nguồn và tránh được nhiều nỗi thất vọng.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13749 guests and no members online

Your Language