Thắp Sáng Hy Vọng

C17.06 Hãy Tiến Lên Và Thắp Sáng Hy Vọng! - Joyce Meyer

C.17.06 Hãy Tiến Lên Và Thắp Sáng Hy Vọng! - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Hy vọng không có giới hạn hay lằn ranh. Bạn càng tin, Chúa càng vui lòng. Nhưng nhớ rằng - hy vọng mạnh mẽ như Đấng ban hy vọng. Nếu hy vọng của bạn nơi con người, nơi công việc, hay nơi sức mạnh và khả năng riêng của bạn, bạn sẽ thấy mình bất hạnh và thất vọng. Tất cả những thứ đó đều có những giới hạn, nhưng Chúa thì không - hãy để Ngài làm nguồn hy vọng của bạn. Hãy sống mỗi ngày hát bài thánh ca (Thánh Ca số 266) được Edward Mote viết năm 1834.

JoyceMeyerThapSang1280x720

Hồn tôi chỉ quyết neo luôn trong nơi

Công nghĩa với huyết Jêsus mà thôi

Thật tôi không dám ỷ sở năng tôi

Duy đứng vững chắc trên Jêsus thôi.

Nương trên Jêsus như tảng đá khối

Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi

Thật bao nơi kia giống như sa bồi.

 

Dầu khi bóng tối khuất lấp Thiên nhan

Tôi quyết đứng vững trên ơn Ngài ban

Dầu gặp giông tố phong ba kinh thiên

Tôi quyết nắm chắc lấy neo bình yên.

Nhờ giao ước với huyết báu tuôn rơi

Tôi đứng vững giữa cơn ba đào sôi

Trời kia tuy cuốn, đất kia tiêu tan

Tôi núp bóng Chúa luôn luôn bình an.

Kìa khi Chúa đến với tiếng loa vang

Tôi sẽ đứng với Chúa trong hào quang

Mình tôi khoác áo trắng Chúa ban cho

Đứng trước Đấng Thánh tôi không sợ lo.

 

Hãy tiến lên và thắp sáng hy vọng của bạn! Không có lý do gì để không hy vọng. Hãy cùng với hàng triệu người khác đã bước vào hy vọng qua nhiều thế kỷ và họ đã không hề hối tiếc một khi họ đã làm vậy.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13938 guests and no members online

Your Language