Thắp Sáng Hy Vọng

C17.08 Hy Vọng Để Sống Mỗi Ngày - Joyce Meyer

C.17.08 Hy Vọng Để Sống Mỗi Ngày - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

THÊM CÁC CÂU KINH THÁNH NÓI VỀ HY VỌNG

Trong cuốn sách này có rất nhiều câu Kinh Thánh nói về hy vọng, nhưng dưới đây tôi có liệt kê thêm một số câu để khích lệ.

Tôi tự nhủ, “CHÚA thuộc về tôi, cho nên tôi tin cậy nơi Ngài.” Ca Thương 3:24

Hãy vui lên vì anh em đầy hi vọng. Lúc gặp khó khăn, hãy nhẫn nhục, phải luôn luôn khẩn nguyện. Rô-ma 12:12

JoyceMeyerThapSang1280x720

Đức tin là nắm chắc những gì mình hi vọng và vững tin vào những điều mình chưa thấy. Hê-bơ-rơ 11:1

Hãy tôn Chúa Cứu Thế làm Thánh Chúa trong lòng mình. Luôn luôn sẵn sàng trả lời bất cứ người nào yêu cầu anh chị em giải thích về hi vọng của mình. 1Phi-e-rơ 3:15

Vì việc gì Thượng Đế làm cũng được cả!” Luca 1:37

Nhưng CHÚA chăm sóc người kính sợ Ngài, và kẻ đặt hi vọng nơi tình yêu Ngài. Thi Thiên 33:18

Hỡi dân Ít-ra-en, hãy đặt hi vọng của các ngươi trong Chúa vì Ngài là Đấng yêu thương và đầy lòng cứu rỗi. Thi Thiên 130:7

Những gì đã được ghi trong quá khứ là để dạy dỗ chúng ta. Thánh Kinh giúp chúng ta kiên nhẫn và khích lệ để chúng ta nuôi hi vọng. Rô-ma 15:4

Tôi vui thích vâng theo luật lệ Chúa, sẽ không bao giờ quên lời Ngài. Thi Thiên 119:16

Lạy CHÚA, xin hãy tỏ tình yêu Ngài đối với chúng tôi vì chúng tôi đặt hi vọng nơi Ngài. Thi Thiên 33:22

Xin đừng quên lời hứa của Ngài cùng tôi, kẻ tôi tớ Chúa vì lời hứa đó mang cho tôi hi vọng. Thi Thiên 119:49

Tôi cũng cầu xin Thượng Đế mở trí anh chị em để hiểu biết thêm về hi vọng mà Ngài đã kêu gọi chúng ta, đồng thời biết sự giàu có và vinh hiển của ân lành mà Thượng Đế đã hứa cho dân Ngài. Ê-phê-sô 1:18

Cho nên khi Ngài hứa và thề thì hai điều ấy không thể thay đổi được. Hai điều ấy thúc giục chúng ta đến với sự che chở của Thượng Đế và giúp chúng ta mạnh dạn nắm chắc hi vọng đã cho chúng ta. Hê-bơ-rơ 6:18

Cũng vậy, sự khôn ngoan rất ngọt ngào cho đời con. Nếu con tìm được sự khôn ngoan, con sẽ có hi vọng trong tương lai, ước vọng con sẽ không bị cắt đứt. Châm Ngôn 24:14

Nhưng tôi nuôi hi vọng khi tôi suy nghĩ về điều nầy:Tình yêu CHÚA không bao giờ dứt; lòng nhân ái Ngài không hề ngưng. Ca Thương 3:21-22

Tôi mòn mỏi vì trông đợi Ngài giải cứu tôi, nhưng tôi hi vọng nơi lời Ngài. Thi Thiên 119:81

Ngài là nơi tôi ẩn náu và là cái khiên che chở tôi; tôi đặt hi vọng vào lời Ngài. Thi Thiên 119:114

Nguyện những ai kính sợ Chúa vui mừng khi thấy tôi vì tôi đặt hi vọng nơi lời hứa của Ngài. Thi Thiên 119:74

Nhờ Chúa Cứu Thế, anh chị em tin nhận Thượng Đế, là Đấng khiến Ngài sống lại từ kẻ chết và ban cho Ngài sự vinh hiển. Vì thế đức tin và hi vọng anh chị em được đặt trong Thượng Đế. 1Phi-e-rơ 1:21

Chúng tôi muốn mỗi người trong anh chị em tiếp tục chịu khó suốt đời để chắc chắn nhận lãnh điều mình trông mong. Hê-bơ-rơ 6:11

Nguyền xin chính Chúa Giê-xu Cứu Thế và Thượng Đế Cha chúng ta thúc giục và thêm sức cho anh chị em trong mọi điều tốt lành về hành động lẫn lời nói. Thượng Đế đã yêu chúng ta,nên qua ân phúc Ngài đã ban cho chúng ta hi vọng tốt đẹp và sự thúc giục sẽ còn mãi mãi. 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:16-17

Hi vọng ấy sẽ không làm chúng ta thất vọng vì Thượng Đế đã trút đầy tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta qua Thánh Linh mà Ngài đã cho chúng ta. Rô-ma 5:5

Chúa ôi, tôi trông đợi Ngài giải cứu tôi, tôi sẽ vâng theo luật lệ Ngài. Thi Thiên 119:166

Lý do chúng ta làm việc và chiến đấu là vì chúng ta hi vọng nơi Thượng Đế hằng sống, Cứu Chúa của mọi người và nhất là của các tín hữu. 1Ti-mô-thê 4:10

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13919 guests and no members online

Your Language