Thắp Sáng Hy Vọng

C17.09 Hy Vọng Để Được Cứu Rỗi - Joyce Meyer

C.17.09 Hy Vọng Để Được Cứu Rỗi - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Chúc tụng Thượng Đế, Cha của Giêxu, Chúa Cứu Thế chúng ta. Nhờ lòng nhân ái lớn lao của Ngài chúng ta được sinh lại để nhận một hi vọng sống vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sống lại từ trong kẻ chết. 1Phi-e-rơ 1:3

Để chúng ta được Thượng Đế chấp nhận qua ân phúc của Ngài, và chúng ta trở thành người thừa kế vì mang hi vọng sống đời đời. Tít 3:7

JoyceMeyerThapSang1280x720

Đó là cách chúng ta phải sống vì ân phúc của Thượng Đế cứu mọi người đã đến rồi. Ân phúc ấy dạy chúng ta từ bỏ nếp sống chống nghịch Thượng Đế trước kia và những điều gian ác theo thế gian nhưng phải luôn luôn sống khôn ngoan, đoan chính và thánh thiện để chứng tỏ chúng ta phục vụ Thượng Đế. Chúng ta nên sống như vậy trong khi chờ đợi hi vọng lớn lao và sự hiện đến vinh hiển của Thượng Đế cùng Đấng Giải Cứu là Chúa Giê-xu chúng ta. Tít 2:11-13

Đức tin và sự hiểu biết đó do hi vọng vào sự sống đời đời mà Thượng Đế đã hứa từ thuở tạo thiên lập địa. Ngài không thể nói dối. Tít 1:2

Nhưng chúng ta thuộc ban ngày nên phải tiết độ. Chúng ta hãy lấy đức tin và tình yêu thương mà tự vệ. Đội mũ sắt bằng hi vọng về sự cứu rỗi chúng ta. 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:8

Đức tin và tình yêu mà anh chị em hiện có là vì hi vọng, một hi vọng đã dành sẵn cho anh chị em trên thiên đàng. Anh chị em học biết hi vọng đó khi nghe về lời của sự thật, tức Tin Mừng. Cô-lô-se 1:5

Nếu chúng ta chỉ nuôi hi vọng về Chúa Cứu Thế trong đời nầy mà thôi thì chúng ta là người tội nghiệp nhất trong tất cả mọi người sống trên thế gian. Nhưng Chúa Cứu Thế đã thật sống lại từ trong kẻ chết—Ngài là người đầu tiên và là bằng chứng cho thấy rằng những người đã qua đời sẽ sống lại. 1Cô-rinh-tô 15:19-20

----------------------------

Joyce Meyer là một trong những giáo sư Kinh Thánh có lối giảng dạy thực tế hàng đầu thế giới. Chương trình phát thanh hàng ngày của bà Enjoying Everday Life, được phát trên hàng trăm mạng lưới phát hình và phát thanh khắp thế giới.

Bà đã viết trên 100 cuốn sách truyền cảm hứng. Sách bán chạy nhất của bà gồm Power Thoughts; The Confident Woman; Look Great, Feel Great; Starting Your Day Right; Ending Your Day Right; The Everyday Life Bible; Approval Addiction; How to Hear from God; Beauty for Ashes; và Battlefield of the Mind.

Bà đi lại rất nhiều nơi, tổ chức các hội nghị hàng năm và giảng dạy cho hàng ngàn người khắp nơi trên thế giới.

Tìm đọc bộ sách của tác giả Joyce Meyer đã được dịch sang tiếng Việt:

  • Chiến Trường Tâm Trí
  • Giúp Con Yêu Thương
  • Cuộc Chiến Của Chúa
  • Hãy Làm Ơn Cho Bản Thân Y Chúa Yêu Bạn
  • Thói Quen: Chọn Tốt, Bỏ Xấu
Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14421 guests and no members online

Your Language