Văn Phẩm Cơ Đốc

005.Ân Điển – Một Món Quà Cao Cả Của Thượng Đế

LoiHuaMoiNgayJoyceMeyerQHAnDien005

Lời Cầu Nguyện
Ngày 5: Ân Điển – Một Món Quà Cao Cả Của Thượng Đế

Tác giả: Joyce Meyer | Dịch giả: Quang Harvest
Nếu bạn đã trải nghiệm nhiều năm trong cuộc sống, bạn đã thấy được rằng, hầu như không có một ngày nào trôi qua giống như chúng ta tưởng tượng. May mắn thay, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ đặt chúng ta vào một tình huống mà không cho chúng ta niềm vui để sống vượt qua. Tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ân điển đặc biệt của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Và đây là định nghĩa của tôi về ân điển: Quyền năng của Đức Chúa Trời cho chúng ta làm những gì cần phải làm. Bạn có thể nhận được năng quyền này ngay hôm nay, nhưng bạn phải nhận nó từ Đức Chúa Trời, và bạn chỉ có thể nhận được nó qua đức tin. Trong Rô-ma 12: 3 nói rằng Đức Chúa Trời đã phú cho từng người "theo lượng đức tin." Hãy tự hỏi mình hôm nay: "Tôi tin tưởng vào điều gì?" Nếu bạn đang đặt sự tin tưởng vào bản thân hoặc người khác, hay vào hoàn cảnh của bạn? Nếu bạn không sống bởi ân điển, mà chỉ bởi sức lực và bởi công việc của riêng mình. Vì vậy mà bạn không thể tiến xa hơn được! Nhưng nếu bạn tin rằng Đức Chúa Trời đang làm những gì bạn không thể làm được, thì bạn đang tin cậy Ngài.

Ân điển - quyền năng của Thượng Đế - sẽ đến với bạn qua đức tin và bạn có thể làm được những việc mà bạn và những người khác không bao giờ nghĩ có thể làm được. Và đây là định nghĩa chi tiết hơn của tôi về ân điển: Ân điển là quyền năng của Thượng Đế tuôn chảy tự do qua chúng ta – ban cho một cách nhưng không, ngoại trừ việc chúng ta phải đặt sự tin cậy vào Thượng đế - và điều đó giúp chúng ta có thể làm được mọi việc một cách dễ dàng, mà không phải tự sức lực của riêng mình. Hãy hết lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Ngài muốn ban cho bạn ân điển của Ngài ngay hôm nay.

Cầu Nguyện: Chúa ơi, con biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo cách con muốn. Nhưng con tin cậy vào Ngài. Trong đức tin, con xin nhận lãnh ân điển, sức lực của Ngài, để con được tăng trưởng thêm và có thể đối đầu với mọi tình huống mà con sẽ gặp phải trong ngày hôm nay. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. [Rô-ma 12:3]

 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13237 guests and no members online

Your Language