Cầu Nguyện Hiệu Quả - Kenneth Hagin

10. Loại Bỏ Bất Cứ Điều Gì Trái Với Lời Chúa

10. Loại Bỏ Bất Cứ Điều Gì Trái Với Lời Chúa | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Satan cũng có thể hoạt động trong lĩnh vực siêu nhiên, bởi vì nó là linh thể như Đức Chúa Trời là linh thể. Bạn phải đạt được khả năng để biết hoặc giấc mơ, ấn tượng, cảm nhận hay lời đề nghị đến từ Chúa hay từ Satan, những lời đề nghị nào không hợp với Lời Chúa là thuộc ma quỉ. Một người bạn hầu việc Chúa của tôi có một Hội Thánh phước hạnh mà ông đã gây dựng và đã làm mục sư hai mươi lăm năm, ông đã làm một công việc đáng kể dù chỉ mới 50 tuổi nhưng ông phải thôi công việc vì thân thể yếu. Tình trạng thân thể ngăn trở ông và không cho ông làm tốt được, ông là một người hầu việc Chúa, biết Phúc âm Trọn Vẹn nhưng vẫn không biết cách nào để tin cho sự chữa lành của mình. Sáng nọ khi thức dậy, ông thấy ai đó đang đứng trong phòng mình với y phục sáng chói, và ông nghĩ đó là Chúa Giê-xu “người đó nói ý ta không muốn chữa lành cho ngươi”. Nhưng người này không thể là Giê-xu bởi vì những gì người này nói mâu thuẫn với Lời Chúa.

caunguyenhieuqua10 1280x720

Ma-thi-ơ 8:17: “Vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta”. Hê-bơ-rơ 1:1-2: “Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các Đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian”. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đang phán với chúng ta, Chúa Giê-xu là Lời Đức Chúa Trời, Ngài là Lời trở nên xác thịt (Giăng 1:1-5; 14). Nếu bạn muốn nhìn thấy Đức Chúa Trời hành động, hãy nhìn Chúa Giê-xu, Giê-xu là ý muốn Đức Chúa Trời trong khi hành động ở trên đất, Kinh Thánh nói Chúa Giê-xu “...Chữa lành tất cả những người bệnh bị ma quỉ ức hiếp...” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:38).

Nói cách khác nếu Chúa Giê-xu hiện ra với bạn trong một khải tượng và nói ý muốn người không muốn chữa lành bạn, thì Ngài sẽ là kẻ nói dối. Có thể nào Ngài muốn bạn mang những gì Ngài đã mang cho bạn không? Không, dĩ nhiên là không Chúa Giê-xu đã mang những bệnh tật và đau yếu của bạn, vậy bạn khỏi mang nó nữa. Chính ma quỉ là kẻ đã đem khải tượng đó đến với người đầy tớ Chúa này và ông đã chấp nhận. Đức Chúa Trời không truyền bá nỗi nghi ngờ và vô tín, mọi hình ảnh, lời đề nghị, giấc mơ, ấn tượng cảm giác và mọi ý tưởng nào không góp phần cho việc tin cậy rằng bạn có điều bạn đã xin, phải nên gạch bỏ và trờ diệt hoàn toàn. Tất cả những điều đó phải được thay bằng Lời Đức Chúa Trời. Nhiều lần người ta nói họ cảm nhận Chúa nghe khi họ cầu nguyện. Tôi biết những người này họ bỏ cuộc ngay giây phút họ nói điều đó. Khi cầu nguyện, tôi nói tôi biết Chúa nghe tôi. Tôi tin đã nhận sự đáp lời bởi vì Lời Chúa nói tôi nhận, chứ không phải tôi cảm thấy điều gì cả (Mác 11:24). Lời Đức Chúa Trời là vậy dẫu tôi có cảm thấy muốn hay là không. Lời công bố đức tin tạo ra thực tại. Vậy hãy đứng vững và không thất bại.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14248 guests and no members online

Your Language