Giấc Mơ Nhiệm Mầu - Phạm Tuấn Hùng

Giấc Mơ Nhiệm Mầu - Phạm Tuấn Hùng

GiacMoNhiemMauPhamTuanHung1280x942 min

Thiên Đường | Phạm Tuấn Hùng | Giấc Mơ Nhiệm Mầu | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm | www.quangharvest.com

Lòng con ước mơ về nơi rất xa. Một nơi có thiên thần đang chúc tôn, ngợi ca danh Chúa. Đấng hằng tôn kính, ân điển tràn khắp trần gian. Lặng nghe tiếng chuông chiều trong giáo đường. Bầy chiên cầu nguyện dâng lên Chúa Cha. Hãy ban bình an và ban phước lành. Vì thế gian đã có Chúa rồi. Nguyện đi theo Chúa, con xin hết lòng. Cuộc đời có bao nhiêu là gian khó. Ngài luôn nâng bước đôi chân bé nhỏ. Sẽ mang con về với Cha yêu nơi thiên đường.

Là nơi chúng con hằng luôn khát khao. Là nơi chúng con ngày đêm ước ao. Bởi vì nơi đó không còn sự chết. Thiên đàng đâu có khổ đau? Là nơi sẽ không còn tiếng khóc than. Vì Chúa sẽ lau ráo nước mắt con. Đấng ngự trên ngôi, Ngài đã phán rằng: Làm mới hết cả thảy muôn vật. Kẻ nào thấy khát Ta ban nước cho. Nước hằng sống Ta ban cho mãi mãi. Kẻ nào chiến thắng Ta cho kế nghiệp. Chính Ta sẽ là Đức Chúa Trời mãi của người.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 9917 guests and no members online

Your Language